Régi weboldal

Elnökségi ülés 2023. március 17.

 Jegyzőkönyv

MRASZ elnökségi ülés

Ideje: 2023.03.17. 18:00 óra

Helye: MRASZ 1037 Budapest, Királyhelmec utca 9.

Jelen vannak (szavazásra jogosultak):

Molnár Csaba                    HA6PX

Kiss László                        HA7JTR

Weisz László                     HA3NU

Holop Attila                        HA2NA

Dudás Levente                  HA7WEN

Krajcár Lajos                     HA2QW

Hegedűs Norbert               HA3IN  

Részt vesz továbbá:

Szabó Tibor                        HA5LN                  GPEB elnök

Kovács Péter                     HA5LO

Kakasi György                   HA5LW

18:04-kor Molnár Csaba (HA6PX) elnök megnyitja az ülést a meghirdetett napirenddel. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Tekintettel a napirendi pontokra a meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen.

1. Napirendi pont: a közgyűlési dokumentumok jóváhagyása

Molnár Csaba ismerteti a jelenlévőkkel a 2022. évi beszámolók tervezetét, aktuális állapotát, amelyeket az éves közgyűlésen ismerhetnek meg a tagok.

 A 2022-es évet 40 egyesülettel és 690 versenyzővel kezdtük. Év végére 42 egyesületben 756 versenyzőnk volt. A létszám lassan emelkedő tendenciát mutat. Nagy energiákat mozgósítunk, hogy a hiányzó generációk tagjait megismertessük a szövetség munkájával. Sajnálatos azonban, hogy ez a régi klubokban nem vagy csak nagyon nehézkesen működik. A 18-25 év közti korosztály hiánya még hosszú ideig meghatározó lesz.

A MRASZ székháza évről-évre valamilyen felújításon, fejlesztésen esik át. A székház nyújtotta lehetőségek nélkül tehetetlenek lennénk, így fontos annak jó állapotban tartása, az igényekhez való jobb megfeleltetése.

Hozzászólások:

HA5LW: A 2022-es munkában kimagaslóan látszik az utánpótlásra fordított idő és energia és ezt nagyon fontos kiemelni, mert a jövőre gyakorolt komoly pozitív hatással bír. 2023-as évre javasolta, hogy a MRASZ-ban végzendő feladatokra legyenek kiírva pályázatok. Az elvégzendő feladatok legyenek mérhetővé téve. Ehhez az kell, hogy a tagegyesületek legyenek aktívabbak és legyen hajlandóságuk a feladatvállalásra. Egy lehetséges modellt vázolt. pl.: amelyik egyesület vállal bizonyos feladatot, a rendezvény 10-15%-át önerőből neki kell fedeznie, de a fennmaradó 85-90%-ot a pályázati keretből tudná finanszírozni. A pályázaton indulás felelősségvállalással jár. Hajlandóság és saját forrás bevonása nélkül valószínűleg nem tud a MRASZ működőképes modellt felépíteni.

2. Napirendi pont – tájékoztató a gazdasági helyzetről

 

 BEVÉTELEK 2022  Terv 31 047 050  Tény 38 613 583
 KIADÁSOK 2022  Terv 30 950 000  Tény 34 901 678

 

A fentieken túl a megtakarításból 2 534 031 Ft értékben elkészült egy 6kW-os napelem-rendszer. Ennek segítségével optimalizálhatók a rezsiköltségek és az elkövetkező időben nem leszünk annyira kitettek az energia árak változásainak.

A gazdálkodás a fentiek alapján 3,6 Millió Ft nyereséggel zárult, amelyet a következő időszakban fogunk felhasználni.

Már közvetlenül a költségvetés elfogadása után látszott, hogy a gazdálkodás a szokásosnál sokkal nehezebb lesz egyrészt a megnövekedett vállalásaink, másrészt a növekvő bizonytalanság miatt.

Mindezek ellenére sikeres évet zártunk köszönhetően - az egyébként kis számú - önkéntesnek, aktivistának, akik sok időt és energiát fektettek céljaink elérése érdekében.

A működési kiadások között a titkárság működtetésére több forrást kellett biztosítani, hiszen a több támogatás, több program, több elvárt adminisztráció több erőforrás felhasználását is igényli.

A rezsi sor megjósolhatatlan, de az említett beruházás miatt várhatóan jól kézben tartható lesz a jövőben is.

3. Napirendi pont - az előttünk álló feladatok áttekintése

WYAC 2023 5. Rádiós Tájfutó Ifjúsági Világbajnokság rendezése június 26. és 29. között

11. Nemzetközi Nyári YOTA tábor - Győr augusztus 5-12. rendezése

21. IARU ARDF World Championships - Liberec augusztus 27-szeptember 2. részvétellel

2023. Nyári rádióamatőr gyerektábor 08.23-27.

Nagy Sportágválasztó

19. HST World Championship –  szeptember 9-13. Primorsko részvétel

4. Napirendi pont - egyebek

HA5LO: június 16-17-én rendvédelmi nap keretében sátorral fognak kitelepülni

20:18 -kor az elnök az ülést bezárta

Budapest, 2023. március 17.