Régi weboldal

Elnökségi ülés 2016. 06. 18.

 Jegyzőkönyv

 

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BA, 5EA, 5MA.

Meghívottak: HA2NA, 6PX, 7PL.

Napirendi pontok:

1. HA-OB és HA-DX verseny és ekörül kialakult helyzet.
Előterjesztő: HA5MA

2. Bírói szabályzat
Előterjesztő: HA1TJ

3. Versenybizottság helyzete.
Előterjesztő: HA1TJ

4. Következő évi HA-OB HA-DX
Előterjesztő: HA1TJ

5. HST-VB előkészületek.
Előterjesztő: HA5BA

6. Egyebek

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták, újabbak napirendre tűzését nem kérték.

Az elnökség megtárgyalta az első napirendi pontot. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott hozzászólások, vélemények és javaslatok figyelembe vételével meghozta a következő határozatot:

6/2016. sz. elnökségi határozat: a 2016. évi OB nyilvánosságra került értékelését tudmásul veszi, az eredményjegyzéket véglegesnek tekinti. (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

7/2016 sz. elnökségi határozat: az elnökség elfogadja HA0LC lemondását a versenybizottság elnöki tisztségéről. (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

Közben az elnökség HA5BLK megérkezésével 7 főre egészül.

Az elnökség megtárgyalta a második napirendi pontot. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott hozzászólások, vélemények és javaslatok figyelembe vételével meghozta a következő határozatot:

8/2016. sz. elnökségi határozat: az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy november 1-ig kerüljön átdolgozásra és előterjesztésre az új Bírói Szabályzat és az ezt követő elnökségi ülésen vegyük újra napirendre. (7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

Az elnökség megtárgyalta a harmadik napirendi pontot. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott hozzászólások, vélemények és javaslatok figyelembe vételével meghozta a következő határozatot:

9/2016 sz. elnökségi határozat: A versenyévad végéig maradjon a mostani 3 fős Versenybizottság. A Versenybizottság feledatainak ellátásához külsős segítséget, szakértőket bevonhat. HA0LC lemondását követően kinevezi HA5MA-t a Versenybizottság Elnökének. (7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

Az elnökség megtárgyalta a negyedik napirendi pontot. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott hozzászólások, vélemények és javaslatok figyelembe vételével meghozta a következő határozatot:

10/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség megbízza a Salgótarjáni Városi Rádióklubot a 2017-es HA-OB versenykiírás elkészítésével, megrendezésével. A tájékoztatót, a versenykiírást az Elnöksének jóváhagyásra szeptember 1.-ig kell elkészíteniük. (7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

Megjegyzés: A vitában a MRASZ elnöke kérte, hogy az ezzel kapcsolatos weboldal, csak az új kiírás elfogadása után legyen publikálva.

Az elnökség megtárgyalta a negyedik napirendi pontot. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott hozzászólások, vélemények és javaslatok figyelembe vételével meghozta a következő határozatot:

11/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség szeptember 1.-i határidővel megbízza a Salgótarjáni Városi Rádióklubot, ezen belül HA6PX-et, mint felelős személyt, hogy állítsák össze a 2017-es HST VB megrendezésével kapcsolatos anyagot, programot, tegyenek javaslatot a VB megrendezésére az elnökség felé jóváhagyásra! Szeptember 1-ig legyen az anyag kidolgozva, mert szeptember 21-25 között az R1 HST munkabizottság ülésén be kell nyújtani.

Az elnökség megtárgyalta az ötödik napirendi pontot. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott hozzászólások, vélemények és javaslatok figyelembe vételével meghozta a következő határozatot:

12/2016 sz. határozat: az elnökség az elhangzott szóbeli tájékoztatásokat tudomásul veszi. Az RTF-VB-re utazó keretet összetételével kapcsolatban azt határozza, hogy idén kivételesen tudomásul veszi, hogy két olyan vesenyző is nevezve lette a VB-re, akiknek tagdíjuk csak év közben rendezték, amikor megtudták, hogy bekerülhetnek a válogatott keretbe. Felhívja az RTF szakvezetők figyelmét, hogy jövőre csak olyan versenyzőt indíthatnak EB és VB versenyeken a MRASZ szineiben, akiknek már év elejétől rendezett a tagdíja.. (7 igen, 0 tartózkodáa, 0 ellenszavazat)

-kmf-