Régi weboldal

Elnökségi ülés 2015. 09. 12.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BLK, 5EA. 7PL.
Meghívott: Garda Andrásné

Az elnök úr megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.

1. Költségvetési tájékoztató, illetve apró módosítása.
    Felelős: HA7PL, HA1TJ

2. 2015. évi MRASZ életmű díjjakról illetve posztumusz díjjakról döntés.
    Felelős: HA7PL

3. Teremfoglalás a MRASZ gálára.
     Felelős: HA7PL, HA1TJ

4. A felvett pénzek elszámolásáról, tájékoztatás.
    Felelős: HA7PL, HA1TJ

5. HM illetékeseivel folytatott tárgyalásokról.
    Felelős: HA7PL

6. 2016. évi HA-OB, HA-DX versenykiírások ismertetése, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb szabályzatok.
    Felelős: HA0LC, HA5MA

7. Minősítő versenyek kijelölése 2016-ra
    Felelős: HA0LC, HA5MA, HA0LZ, HA5BA

8. A nemzetközi versenyek rendezéséről RF, HST
    Felelős: HA0LC, HA5BA

9. Egyebek.

A napirendi pontokat elfogadták a jelenlévők! (5igen)

1. Gardáné ismerteti a módosított költségvetést. Ismerteti a módosítást szükségessé tévő szempontokat, változásokat. (mellékelve a táblázat). Igényként merül fel, hogy készüljön részletes, szöveges előterjesztés a költségvetéshez, mind az elnökségi ülésekre, mind pedig a közgyűlésre.
18/2015 sz. elnökségi határozat:  Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel a módosított költségvetést egyhangúan elfogadta (5 igen).

2. Életmű díjra javasolták Németh Zoltán, HA1ZH-t, Gulyás Imre, HA6IAM-et, posztumusz Schneider István, HA5FO-t. Mikrohullámú munkásságának elismerésére az elnökség Peres Ernő, HG5ED-t.
19/2015 sz. elnökségi határozat: az elnökség egyhangúan elfogadta az alábbi személyek díjazását: Életmű díjra Németh Zoltán, HA1ZH-t, Gulyás Imre, HA6IAM-et, posztumusz Schneider István, HA5FO-t. Mikrohullámú munkásságának elismerésére az elnökség Peres Ernő, HG5ED-t. (5 igen)

Dicsőségfalat javasolnak a honlapra, ehhez azonban a főtitkárnak elő kell találni az életműdíjasok anyagait. A munka folyamatban van.
3. Teremfoglalás a december 12.-i gálára. A termet az időközben elhunyt Matzon Jenő már lefoglalta, azonban ezt meg kell erősíteni. Az elnökség HA5BA-t bízta meg a teremfoglalás ellenőrzésével. Az elnökség tudomásul vette a felkérést. Jövő évtől kupák helyett falra akasztható plakett adományozását javasolják.
4. A felvett pénzek elszámolásáról tájékoztatás. Több versenyről (ARDF), vagy rendezvényről (Laa, Friedrichshafen) későn számolnak el az érintettek, ami nehézségeket okoz a könyvelésben. Az elnökség a tájékoztatást elfogadta és kéri a szabályok betartását.
5. Az elnökség meghallgatta a HM illetékeseivel folytatott tárgyalásról a beszámolót. A lehetséges együttműködéshez javaslatokat készítünk. Az elnökség tudomásul vette a beszámolót.
6. 2016. évi HA-OB, HA-DX versenykiírások ismertetése, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb szabályzatok.
Az óvással kapcsolatban: Az OB-k esetében marad a kétszintű óvás lehetősége. Az óvási díj törlésre került, óvást csak a felelős kezelő nyújthat be. Az óvást a Versenybizottsághoz kell címezni és a contestcommitte@mrasz.hu címre küldeni. A fellebbezést a Bírói Bizottságnak kell címezni és a biroibizottsag@mrasz.hu címre küldeni. A magyar rendezésű nemzetközi versenyekből kivesszük az óvást.

További szentenciák: HA-DX versenyen - akinek van - kötelező a HADXC sorszám adása.
A HA-OB esetében marad a büntetőpont.
HA-DX, HA-VHF versenyeken nincs óvás, aki hibásan vett, attól vonunk le pontokat.
HA-DX esetében: mozgó állomásokkal érvénytelen az összeköttetés, szorzóként sem használhatók. A 10 perces szabály megsértése azzal jár, hogy azt követően történt összeköttetések 0 pontosak lesznek. Távvezérelt állomás nem használható versenyen!

HA-VHF: a júliusi verseny lesz az új időpontja, előtte 10.00-11.00 MEZ között VHF OB.
Az OB-n az egyéniek CW, SSB, FM és vegyes üzemmódban dolgozhatnak, a közösségi állomások csak vegyesben. FM csatornák: 145.250 -145.5875 között 12.5 kHz-es raszterral, max power 100 Watt! Üzemmódonként mindenkivel lehet dolgozni. A VHF-OB-n lesz utánpótlás kategória csak vegyes üzemmódban.

7. Minősítő versenyek kijelölése 2016-ra.
Június első hétvégén az új kiírás szerint mikrohullámú verseny lesz, összhangban a nyugati állomásokkal, 23 cm-től felfelé, ez egyben minősítő verseny is.
Az EU-HF, YL-OM és a Budapest Bajnokság továbbra is marad egyéni RH-n. Az RH minősítési szintek: 500-400-250 pont.

8. A nemzetközi versenyek rendezéséről RF, HST.
Az elnökség elvileg támogatja a HST VB 2017-es és az RTF IFI EB 2018-as megrendezését, de csak pénzügyi tervvel alátámasztott megvalósítási tanulmányterv készítése esetén. HA0LZ felajánlotta segítségét a HST rendezéséhez. Október végéig kell a tervezetet elkészíteni.

9. Egyebek.
Az NMHH ITU tanácskozással kapcsolatos tájékoztatóján Berzsenyi Laci fog részt venni.
Varró Tamás, HA8RT horvátországi versenyállomáson történő részvételéhez az útiköltséget biztosítja a szövetség.
Az elnök úr tájékoztatást adott a létszám helyzetről: Összesen 708 fő tagunk van és 39 egyesület.
Az ASZ módosítása önerőből nem megy, tekintettel a nehézségekre, jogásszal kell egyeztetni.
Szekszárdi úti objektummal kapcsolatban: ügyvédhez kell fordulni, mert az MNV Zrt. nem hajlandó leveleinkre válaszolni. Határidő szeptember vége.
A Szövetség utcai helyiségre 2 érdeklődő van. Az egyik 13,5 MFt-ot ajánl érte, a másik a jövő héten fog értesíteni bennünket szándékairól. Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást. A tárgyalások folyamatban vannak. Az árviszonyokat az elnökségi listára fel kell tenni.
A Királyhelmec utcában felhalmozódott börzézhető anyagokra börze meghirdetését javasolják. felelős Balogh Sándor.
A jövő évre vonatkozóan gondolni kell egy karbantartó személyre is, aki a ház körüli teendőket ellátja.
Gondolkozni kell a QSL iroda elköltöztetéséről. Az iroda munkájával elégedett az elnök úr.
Venczel Miklós tájékoztatást adott a sikeres RTF-VB szereplésről és az OB-ról.
Az ifitáborról készült beszámoló fent van a Facebook-on, de a honlapra is fel kell tenni.
Az elnök úr bejelentette, hogy a HG1S a 2015.évi RTTY versenyen világ/Eu/ HA I. helyezést ért el.
Az érmeseknek gratulálni kell írásban.
Születésnapi köszöntéseket fel kell eleveníteni.
Rádióamatőr vizsga megváltoztatása: HA0LC esélytelennek ítéli meg.
Használni kell a @mrasz-os email címeket!
Tisztségviselők elérhetőségét fel kell tüntetni a honlapon.
Beszélgetés HA1AH-val, elmondta, sok a munkát ad a hangfelvételek meghallgatása, amelyekkel az óvásokat igazolják. Erre a célra be kell vonni az RF bírókat.
A Versenybizottság elnöke Dévényi József, HA0LC lesz. A HA-OB és a HA-DX kiértékelését a bírók bevonásával a bizottság RH managere, HA5MA koordinálja, beleértve a HA-DX beérkező leveleinek megválaszolását is.