Régi weboldal

Elnökségi ülés 2018. 06. 15.

 Jegyzőkönyv

1. HA7PL tájékoztatta az elnökséget a Közgyűlés óta történt fontosabb eseményekről, amelyekről a tagegyesületi levelező listán rendszeresen tájékoztatást adott az elnökség.

2. QSL irodai szabályzata elfogadása.

Vita alakult ki a nem tagok lapjainak kezelésével kapcsolatban. Az elnökség a jövő év elején a 2018-as gazdálkodás áttekintésekor újra előveszi és megvizsgálja a QSL iroda helyzetét. Intézkedést hozott azzal kapcsolatban, hogy a QSL iroda bevételeit és költségeit tételesen a QSL iroda rovatára könyveli, hogy az áttekinthető legyen. A korábbi könyvelésben ezek az adatok nem különíthetőek el egyértelműen. 5/2018-as határozat: az elnökség a beterjesztett QSL irodai szabályzatot egyhangúlag elfogadta.

3. Költségvetés helyzetének áttekintése.

HA6PX tájékoztatott, hogy új könyvelővel kötött szerződést a MRASZ és megkezdte a 2018-as év könyvelését. A könyvelés mellett egy alkalmazott segíti HA7PL munkáját. Eddig a korábbi alkalmazotti költségek tekintetében sikerült az új szerződésekkel megtakarítást elérni.

4. Elnökségi munkamegosztása.

Az elnökség az alábbi munkamegosztás alapján folytatja feladatait:

HA7PL Elnök

HA6PX Alelnök:

- Gazdasági ügyek
- ASZ módosításának előkészítése
- Székház tatarozás
- Tagnyilvántartó rendszer működtetése, szükség szerint új rendszer kialakítása
- Elnökségi ülések előkészítése

HA2VR Alelnök:

- QSL iroda
- IARU kérdések (kapcsolat az összekötő és bizottsági tagokkal)
- HQ csapat szervezése
- MRASZ és MRASZ-on kívüliekkel kapcsolatos párbeszéd
- Adatkezeléssel összefüggő kérdések
- TESZ megszűnéssel kapcsolatos feladatok

HA3IN:

- Versenybizottság
- Rádióforgalmi versenyek szabályzatai, kiírásai (HADX, URH OB esetleges változtatása)
- Versenylogok fogadó felületeinek áttekintése, javaslatok
- HADXC és a MRASZ kapcsolata
- Utánpótlással kapcsolatos ötletek gyűjtése

HA2NA:

- Facebook kommunikáció
- Székház hasznosításával kapcsolatos feladatok
- nyári táborokkal kapcsolatos feladatok összehangolása
- MRASZ WEB működtetése

HA2QW:

- RIM versenyekkel kapcsolatos feladatok, javaslatok
- tervezett rádióamatőr jellegű tájékoztatók elkészítése

HA7WEN:

- minősítések összegyűjtése, elnökség elé terjesztése
- diplomák összesítése, működésük áttekintse, együttműködés a diplomafelelőssel

5. Bizottságok felállítása

Az Elnökség megválasztotta a 2 bizottság vezetőit. Tagjaira a tevékenységhez szükséges időpontban tesz javaslatot a bizottság vezetője.

Sport Fegyelmi és Etikai Bizottság vezetője: Holop Attila, HA2NA

RF Versenybizottság vezetője Hegedűs Norbert, HA3IN

6. Felelősök megerősítése, újraválasztása

Az Elnökség megerősítette a korábbi felelősöket megköszönve eddigi munkájukat. Nagyra értékelte és megköszönte Berzsenyi László, HA5EA IARU összekötőként végzett korábbi munkáját. Egyben kijelölte IARU összekötőnek Pitmann Zoltán, HA1AG amatőrtársat. A korábbi RTF szövetségi kapitány munkáját megköszöni az elnökség, aki más elfoglaltsága miatt nem tudja tovább vállalni a munkát. Az Elnökség Szabó Gábort választotta meg az RTF szövetségi kapitánynak.

7.Egyebek

Az Elnökség a nem MRASZ tagok részére bevezetett, számonkénti sporttámogatási díjat az RTF versenyeken megszüntette. A 10/2016-os elnökségi határozatot hatályon kívül helyezte.