Régi weboldal

MRASZ Közgyűlés 2019.

JEGYZŐKÖNYV

a 2019. március 23-i közgyűlésről

A MRASZ Elnöksége felkérte HA2QW, HA3IN amatőrtársakat a Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottsága tagjainak. HA2VR felkérte a Mandátumvizsgáló Bizottságot, hogy tegye meg jelentését a Közgyűlés előtt.
HA3IN amatőrtárs elmondta, hogy a Közgyűlésre hivatalos 39 delegált képviselőból 30 képviselő van jelen.
HA2VR 2019. március 23-án 10.10 (?) perckor bejelentette, hogy a Közgyűlés határozatképes és megnyitotta az ülést.
Az Elnökség HA2VR amatőrtársat javasolja levelező elnöknek. A Közgyűlés más javaslattal nem élt.
1/2019. Közgyűlési Határozat: HA2VR amatőrtársat a Közgyűlés megválasztotta levelezető elnöknek. 30 igen
HA2VR javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg HA0HW és HA3NU amatőrtásakat a Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá, HA5OM és HA5BF amatőrtársakat a jegyzőköny hitelesítőivé. A jelölésre ás javaslat nem érkezett.
2/2019. Közgyűlési Határozat: HA0HW és HA3NU amatőrtársakat a Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá, HA5OM és HA5BF amatőrtársakat hitelesítővé  választotta. 30 igen
3/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontokat:

 1. A 2018. évi beszámoló.
 2. A GPEB beszámolója.
 3. A 2018. évi költségvetés végrehajtása
 4. A 2019. évi költségvetési javaslat.
 5. A 2020. évi tagdíjfizetés rendje.

            30 igen

4/2019. Közgyűlési Határozat: A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján később készül el. 30 igen

 1. napirendi pont:
  5/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés HA7PL elnök szóbeli kiegészítésével és vita nélkül változatlan formában elfogadta a 2018. évi beszámolót. Szavazás: 30 igen
 1. napirendi pont:
  6/2019. Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés hozzászólás és vita nélkül elfogadta a GPEB beszámolóját. Szavazás: 29 igen 1 tartózkodás
 1. napirendi pont:
  HA5LN előadja, hogy a könyvelésben ma már rend van, szabályszerű a pénz elköltése és a könyvvitel is rendben van. Megjegyzi, hogy az előző könyvelő elfogadhatatlan ás hozzá nem értő munkát végzett a 2017. évvel kapcsolatban, sajnálatos, hogy nem azonnal szüntette meg vele a MRASZ az együttműködést, amely 1 millió forintjába került a szervezetnek. Ebben erkölcsi felelőssége van a vezetésnek.

Thanhoffer Ferenc HA7SP Cegléd: nem ért egyet HA5LN-nel. A hiba alapvetően az volt, hogy a könyvelő meghalt és nem volt befejezve a könyvelés. A közgyűlésre valamennyire rendbe hozta HA5OV, de kiderült, hogy gondok voltak az adatokkal, amelyeket később tudott csak javítani. A mostani elnökségnek ebben nem volt szerepe és mulasztása. Szerencsére mára rendeződött a könyvelés.

7/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
129 751 e Ft mérlegfőösszeggel, 5 348 e Ft veszteséggel elfogadta. Szavazás: 30 igen

 1. napirendi pont:
  8/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés hozzászólás és vita nélkül elfogadta a 2019. évi költségvetési javaslatot. Szavazás: 30 igen
 1. napirendi pont:
  HA2VR levezető elnök javasolta, a Közgyűlés semmisítse meg a 9/2014. évi Közgyűlési Határozatot, amelyben a Közgyűlés az inflációt követő tagdíjemelést írt elő.

HA0LC amatőrtárs javasolta, hogy ne semmisítse meg, hanem helyezze hatályon kívül a Közgyűlés 9/2014. évi Közgyűlési Határozatot.
9/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés nem fogadta el, hogy a 9/2014. évi Közgyűlési Határozatot a Közgyűlés megsemmisítse. Szavazás: 30 nem szavazat.
10/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés hatályon kívül helyezte a 9/2014-. évi Közgyűlési Határozatot. Szavazás: 30 igen
11/2019. Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a 2019. évi tagdíj mértékét állapította meg a 2020. évre.  Szavazás: 30 igen

A levezető elnök 2019. március 23-án 11.03 perckor a Közgyűlést berekesztette.