Régi weboldal

MRASZ Közgyűlés 2023

 

 

Mely készült 2023. április 15. napján 10:00 órakor a Magyar Rádióamatőr Szövetség 1037 Budapest, Királyhelmec utca 9. szám alatti székhelyétől eltérő 1087 Budapest, Sport út 2. szám alatt összehívott közgyűlésén, ahol jelen vannak az egyesület tagjai, akiknek adatai rögzítésre kerültek a jelenléti íven, tagjegyzéken, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a 2022. évben végzett tevékenységről.
  2. GPEB jelentése a 2022. évi költségvetés teljesítéséről és a 2023. évi költségvetés tervezetéről.
  3. Az Elnökség beszámolója a 2022. évi költségvetés teljesítéséről.
  4. Az Elnökség 2023. évi költségvetési terve
  5. A vezető tisztségviselő (elnök) díjának megállapítása.
  6. A Szövetség rendes tagjai által beterjesztett fellebbezések, a Szövetség rendes tagjai által beterjesztett javaslatok
  7. Egyebek

A jelenlévő tagok megválasztják Huller Gyulát a közgyűlés levezető elnökének.

 A jelenlévő tagok megválasztják Marozsán Miklóst jegyzőkönyvvezetőjének.

A tagok megválasztják Juhász Pétert és Vörös Jánost jegyzőkönyvet hitelesítő tagnak, továbbá megválasztják Weisz Lászlót és Hegedűs Norbertet szavazatszámlálónak.

Huller Gyula, mint a Közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja tagokat, hogy a jelen Közgyűlésre a fenti napirendi pontok megvitatása és elfogadása miatt került sor.

 

Huller Gyula, mint a jelen Közgyűlés levezető elnöke megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, ugyanis a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő tag megjelent, továbbá tájékoztatja a tagokat, hogy a szavazás nyílt, amennyiben zárt szavazásra nem érkezik javaslat. A Közgyűlés nem tesz javaslatot határozati javaslat zárt szavazáson történő elfogadására.

 

1/2023. számú határozat

A tagok egyhangúlag 27 számú szavazattal elfogadják a napirendi pontokat.

1. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Szövetség 2022. évében végzett tevékenyégéről szóló jelentést.

2/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2022. évében végzett tevékenyégéről szóló jelentést.

 

2. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a GPEB jelentését a 2022. évi költségvetés teljesítéséről és a 2023. évi költségvetés tervezetéről.

3/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja GPEB jelentését a 2022. évi költségvetés teljesítéséről és a 2023. évi költségvetés tervezetéről.

 

3. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Elnökség beszámolóját a 2022. évi költségvetés teljesítéséről.

 

4/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2022. évi költségvetés teljesítéséről.

 

 

4. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Elnökség 2023. évi költségvetési tervét.

5/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2023. évi költségvetési tervét.

 

 

5. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a vezető tisztségviselő (elnök) díjazását bruttó 350.000,-Ft mértékben.

 6/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 20 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja Szövetség elnöke díjának megállapítását bruttó 350.000,- Ft mértékben.

6. napirendi pont.

Huller Gyula beszámol arról, a Szövetség rendes tagjai által beterjesztett fellebbezés és  javaslat nem érkezett, így ezt a naprendi pontot nem kell tárgyalnia a közgyűlésnek.

7. napirendi pont.

Huller Gyula felkéri a résztvevőket, az egyéb kérdések megvitatására.

Thanhoffer Ferenc közölt az NSR működéséről információkat, ami nem igényelt határozathozatalt.

 

„kmf”