Régi weboldal

 MRASZ Tisztújító közgyűlés 2018

Jegyzőkönyv

Készült: A MRASZ éves küldött-közgyűlésén

Helye: Budapest IX. Gyáli út 22.

Ideje: 2018. április 14.

Jelen vannak: - A mellékelt jelenléti ív szerint 28 szavazattal rendelkező tagszervezet képviselői

Dallos László, HA7PL köszönti a tisztújító közgyűlésen megjelent tagszervezeti küldötteket. Megnyitja a közgyűlést és jelzi, hogy arról hangfelvétel készül. Felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottság vezetőjét, Venczel Miklóst, hogy jelentését tegye meg.

Venczel Miklós HA0LZ tájékoztatja a Közgyűlést, 28 tagegyesültei képviselő van jelen a 34-ből, amely így határozatképes.

1/2018. sz. közgyűlési határozat: a küldöttek 28 igen szavazattal elfogadják a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését.

Dallos László bejelenti, hogy a Mandátumszámláló Bizottság átalakul Szavazatszámláló Bizottsággá. Megkérdezi, hogy van-e javaslat a küldöttek közül levelező elnök személyére. Mivel nincs, javasolja Szécsi István, HA9PP amatőrtársat.

2/2018 sz. közgyűlési határozat: A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadják Szécsi Istvánt, HA9PP-t levezető elnöknek.

Szécsi István, HA9PP átveszi a szót és javasolja Frőhlich Henriket és Holop Attilát jegyzőkönyv hitelesítőknek.

3/2018 sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés 28 igen szavazattal megválasztja Frőhlich Henriket és Holop Attilát jegyzőkőkönyv hitelesítőknek.

Szécsi István javasolja, hogy a megjelentek fogadják el, hogy a MRASZ székhelyén kívül kerüljön megtartásra a közgyűlés. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi föl.

4/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 28 igen szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés a MRASZ székhelyén kívül kerül megrendezésre.

Szécsi István elmondja, tekintettel arra, hogy a mandátuma az elnökségnek és a GPEB-nek március 26-án lejárt, az azóta eltelt időszakban a szövetség élete nem állt meg, törvényesen működött. Ezt meg kell erősítenie a közgyűlésnek, hogy ezt valóban a közgyűlés elfogadja, hogy addig nem történt semmilyen szabálytalanság és törvényesen működött a közgyűlés időpontjáig.

5/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés egy ellenszavazattal és 27 igen szavazattal elfogadta az Elnökségnek a Szövetség működtetése érdekében kifejtett tevékenységét 2018. március 26-tól 2018. április 14-ig.

Szécsi István javasolja, hogy a meghírdetett napirend 6. pontja legyen az 5. napirendi pont és 6. napirendi pontként a Közgyűlés fogadja el újra a TESZ-ek megszüntetésével kapcsolatos határozatot. Egyben javasolja, hogy a 7. pontban az ASZ-nek megfelelően a közgyűlés válassza meg a GPEB-t is valamint határozzon az ASZ szerint a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban is. Egyben bejelenti, hogy 10.12-kor a Közgyűlés létszáma 29-főre nőtt. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendet.

6/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 29 igen szavazattal elfogadja a napirendet.

1. napirendi pont. Szécsi István átadja a szót Felber Gyulának, aki megteszi szóbeli kiegészítését.

Felber Gyula köszönti a megjelenteket. Jelzi, hogy taglétszámunk megint csökkent valamennyivel. Ennek egyik oka, hogy néhány egyesület a visszavont szabályok miatt megszűnt. Kéri a levezető elnököt, hogy emlékezzenek meg az elhunytakról.

Az ingatlanhelyzetről elmondja, hogy sikerült a Nemzeti Vagyonkezelővel megegyezni, kifizettük a feléjük lévő tartozást. Az Anico Kft, a GPSCOM, a Navigátor, Koppány és László támogatta a szövetséget.

A GPEB jelentését ma kapták meg a küldöttek, mert Gardáné Rigó Mária évközben sajnos elhalálozott és később készült el a pénzügyi beszámoló. Tehát ez nem az elnökségnek a hibája. Nagyon fontos kiemelni, hogy tavaly megrendeztük a Gyorstávírász Világbajnokságot Esztergomban. Erre külön megbízást adott az elnökség a Salgótarjáni Városi Rádióklub részére. Kiváló volt, nagyon jól sikerült és alapjában véve a kapott támogatásokból sikerült fedezni a kiadásokat, így a szövetségnek egy fillérjébe nem került a VB. Állami támogatás és egyéb Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatása és még egyéb szponzorok támogatása alapján sikerült nullszaldósra hozni a rendezvényt. A nemzetközi visszhang nagyon jó volt. Csak köszönetet tudunk mondani a Salgótarjáni Városi Rádióklub szervezésében megtartott HST VB-nek. A Hajdú QTC-t, a Reményi Alapítványt is támogatta a Szövetség. Az átjátszókkal sok probléma volt, amelyet megoldott a Szövetség. Hegyi Lóránt pedig továbbra is kitartó a rádió készenléti szolgálat működtetésében. Ezt is csak megköszönni lehet. Javasolja, akinek hozzászólása, megjegyzése van, mondja el, megpróbál a kérdésekre válaszolni.

Hozzászólások:

Jászszentlászlói Sportegyesület, Provits Ferenc, HA8KW. A 2017. évi pénzügyi beszámolónak a tényadataihoz van hozzáfűzni valója.

Levelező elnök jelzi, hogy ez nem a mostani napirendi pontról szól, kéri, hogy majd akkor mondja el, ha ahhoz érkeznek.

HA5KHC- Puskás Tivadar Rádióklub vezetés munkájából rendívül szomorúan veszi észre, hogy az ifjúsági nevelés teljesen háttérbe szorul. A pénzügyi eredmények mutatják ezt. Sajnos a gyakorlat is azt mutatja, hogy egyre kevesebb a fiatal. Úgy gondolja, hogy ők már öregek és át kellene adni lassan a stafétát a fiataloknak. Ennek érdekében sokkal intenzívebb munkát javasolna a fiatalok részére és mindjárt az elnökségbe is kéne egy külön fiatalokkal foglalkozó elnökségi tagnak lenni, miután az elnökség eldönti a pénzügyi dolgokat, a fiatal utánpótlás szakosztályvezető csak abban a pici keretben tud nyújtózkodni. Ebben mindenképpen változás szükséges. Legalább az elnökségben legyen benn a fiatalok referense.

Levezető elnök megköszöni a hozzászólásokat és mivel több kérdés, hozzászólás nincs, lezárja a vitát.

7/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 28 igen és egy ellenszavazattal elfogadta a beszámolót.

Levezető elnök 1 perces néma felállással kéri, hogy a Közgyűlés emlékezzen meg az elhunytakról:

HAOIG          Maxim András
HA1DVI        Böbe András
HA1ZK          Zákányi Miklós
HA2RD          Koroknai András
HA2TXS        Kovács Mihály
HA3FT           Dobai József
HA3MY         Vajda István
HA3TK          Kovács József
HA5ABS        Kovács Gábor
HA5BBM       Kovács János
HA5EB          Berzsenyi Béla
HA5HN          Pávai Attila
HA5MY         Kincses Ferenc
HA5NF          Mihályi József
HG5RV          Tóth János
HA5TZA        Kővári István
HA6ZL           Svába János
HG7JW          Jámbor Antalné
HA8CV          dr. Győri Kiss Ferenc
HA8KQ          Kiss László
HG9MDS       Kozák Sándor
HG5OGM      Gardáné Rigó Mária

Emléküket örökké megőrizzük!

2. napirendi pont.

Levezető elnök vitára bocsátja a beszámolót.

Felbert Gyula a MRASZ elnöke elmondja, hogy a GPEB beszámoló egy része valós, egy része nem. A beszámolót nem tudták kiküldeni, mert nem volt korábban pénzügyi beszámoló, ami nem az elnökség hibája. Tegnap kapott egy levelet, amelyben az ügyvéd jelezte, hogy a bíróság nem fogadja el a TESZ-ek megszüntetésével kapcsolatos bejegyzést, mivel az 30 napnál régebbi volt. Ezért kell most egy újabb napirendi pontban megerősíteni azt a döntés. A TESZ-ek vagyoni helyzetével kapcsolatban csak a Budapest TESZ ingatlanjáról kell dönteni, ahol a Rádió Világ Kft. tartózkodik. Ez egy 240 m2-es osztatlan közös tulajdon. A TESZ megszüntetéséről szóló érvényes bírósági határozat birtokában tud a Szövetség lépni. Ekkor lehet elindítani a földhivatali bejegyzést. A TESZ-eknek az ASZ szerint (régi és új szerint is) nem lehet tulajdonuk. Elmondja, valóban nem voltak aláírva számla példányok, amelyeket azóta pótoltak. A jegyzőkönyv bizonyos megállapításaival egyet tud érteni, bizonyosakkal nem. Javasolja elfogadásra a beszámolót.

Koloh János, HA4FY elmondja, hogy annak, hogy az elnökség és a GPEB bizonyos dolgokban nem ért egyet, nem a Közgyűlésen kell kiderülnie. Nem kapták meg időben a GPEB beszámolót. Megítélése szerint a Szövetség vezető szervei nem veszik komolyan a Közgyűlést, mert nincs időben beszámoló, pénzügyi jelentés. Javasolja, hogy jól gondolják meg a küldöttek, miképpen szavaznak.

Szabó Tibor, GPEB tag: elmondja, hogy az elnökség pénzügyi beszámolója nem azonos a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolójával. A GPEB beszámolóját valóban 30 nappal a Közgyűlést megelőzően kell kiküldeni, de sajnos tavaly nem volt könyvelés. Áprilisig volt lekönyvelve minden, amíg Marika egészséges volt. 2017 a Szövetség életében jó anyagi helyzetet hozott, de ilyen rossz helyzetben a könyvelés még soha sem volt. Jó pénzügyi helyzet és szörnyű könyvviteli állapot. Totojázott az elnökség Marika halála után. Azonnal gondoskodni kellett volna a pótlásról, banki utalásokról, számlákhoz történő hozzáférésről és új felelőst kellett volna kijelölni. Néhány nap alatt kellett volna Marika halála után könnyvelőt keresni. 2017. március 31. után a pénztárat sem zárták le, nincs havi pénztárzárás. A feladat az – ott van leírva a beszámolóban –, hogy azonnali hatállyal keresni egy könyvelő irodát. 2-3 héten belül ennek meg kell történnie. Tisztújításnak, normális átadás-átvételnek kell történnie pénzügyi vonatkozásban is. A felelősség az elnökséget, a főtitkárt és az elnök vállát terheli. Tessék rendet tenni!

Váradi Péter, HA5OV a könyveléssel kapcsolatban kér szót.

Levezető elnök a Közgyűléstől kér felhatalmazást, hogy szót adjon Váradi Péternek. 29 igen szavazattal a Közgyűlés egyetért, hogy Váradi Péter felszólalhasson.

Váradi Péter, HA5OV: Áprilisig volt Marika ás áprilistól kezdve nem volt könyvelés. Utalások megtörténtek, számlák, járulékok kifizetésében nem volt elmaradás. 10-12 megkeresés alapján a könyvelést senki sem vállalta. A könyvelés megtörtént, az tény, hogy hiányosan. Januárban döntött úgy, hogy elvállalja a MRASZ könyvelését. Nem volt naprakész a könyvelése a Magyar Rádióamatőr Szövetségnek. Visszamenőleg kellett könyvelni és sok számla, pénztárbizonylat nem került vissza Marikától a titkárságra. Ezek nélkül nem lehetett a havi zárásokat megcsinálni. Jegyzőkönyvet kell felvenni arról, hogy milyen számlák tűntek el, rekonstruálni lehet, hogy miket fizetett ki a Szövetség a pénztárbizonylatokkal és a banki utalásokkal. A pótlások folyamatban vannak.

További hozzászólás hiányában a levelező elnök szavazásra teszi fel a GPEB beszámolóját.

8/2018 sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 25 igen, és 4 tartózkodás mellett a GPEB beszámolóját elfogadta.

3. napirendi pont:

Provics Ferenc, HA8KW: A kiadások tényadata az összefoglalóban és a részletezésben nem egyezik. Az összefoglaló oldal 18.677.000,-Ft-ot, a részletezés pedig 20.457.759,-Ft-ot jelez. 6 milliós HST VB támogatás a részletes kimutatásban kiadási és bevételi oldalon is szerepel, ennek egyike sem szerepel viszont az összesítő táblázatban. Ha a részletes kiadásoknak a 6 millió forintját levesszük a 20 millióból és hozzáadjuk még a sport célú kiadásokat, akkor az csak 16.383.482,-Ft. Nem jön ki az összesített táblázatban a kiadások 18.677.000,-Ft-ja. E között a két összeg között 2.293.565.-Ft különbség van. Kéri ennek indoklását.

Fröhlich Henrik, HA5BF. Meglepte, hogy tavaly elérte a Szövetség a legjobb pénzügyi állapotot. Ennek ellenére hiányolja az ifjúság támogatását. Nem érti, hogy csak 10% a sportcélú támogatás és miért kell 80 %-ot rezsire költeni. Az ifjúságot előtérbe kell helyezni. Utánpótlás támogatására 550.000,-Ft-ot szavazott meg a Közgyűlés és ebből is csak 210.000,-Ft volt a tavalyi évben a felhasználás. Legalább a 2018-as évben figyeljünk oda a fiatalokra, mert el vannak nyomva a fiatalok.

Balogh Sándor: HA5BLK: Tudomása szerint tavaly volt a szövetségnek az első olyan éve, amikor ténylegesen pénzt tudott adni azoknak a tagszervezeteknek, akik gyerekekkel foglalkoztak, majdnem 500 ezer forintot. Ebből csak 220.000,-Ft-ot vettek igénybe. A nyári tábor emberi okok miatt elmaradt, az arra szánt pénzt és hozzátéve még 200 ezer forintot pályázaton megkaphatták a rádióklubok. A pályázatra talán 10 rádióklub jelentkezett és csak 3 rádióklub vette igénybe. Ez a 210.000,-220.000,-Ft szerepel a tavalyi költésben.

Provits Ferenc HA8KW: jelzi, hogy a 2.300.000,-Ft hiányzik a költségvetésben. Mondhatjuk, hogy a leköszönő elnökségnek nincs hozzá köze, de azt javasolja mindenkinek, hogy ne fogadják el ezt a beszámolót. Meg szeretné adni a lehetőséget az elnökségnek, hogy tisztázza ezt a félreértést, hiányosságot.

Váradi Péter: Látja a különbséget. Nem tudja, hogy ez Excel probléma vagy számszaki eltérés a költségvetésben. Maga a könyvelés biztosan jó, ott nem látszik ilyen probléma. Jövő hét folyamán megnézi a hiba okát és újra elküldi a titkárság a költségvetés teljesítését.

Levezető elnök: a Közgyűlésnek most kell határoznia arról, hogy elfogadja-e vagy sem. Ha nem fogadja el, új Közgyűlést kell tartani.

Szabó Tibor: Ügyrendi kérdésként mondja el, hogy a Közgyűlés előtt a könyvelőnek nem kell számot adnia a könyvelésről. Az elnökségnek kell a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésről beszámolnia.

Levezető elnök: Miután az elnökség mandátuma lejárt, nem fog tudni válaszolni hivatalosan. Így nem is tud semmilyen választ adni. Az észrevételeket tudomásul lehet venni. Pontosítani lehet a jegyzőkönyvben, hogy a számok pontatlanul jelentek meg, de még sem hibás. Ettől még el lehet fogadni.

Huller Gyula: Szeretné tisztázni, hogy a közgyűlésen kinek van hozzászólási joga és kinek nincs.

Levezető elnök: A küldötteknek van hozzászólási joga, illetve a funkcióban lévő tisztségviselőknek.

Huller Gyula: Az új alapszabály nem szabályozza azt, hogy kinek adnak, vagy kinek nem adnak a közgyűlésen hozzászólási jogot. Az alapszabály értelmében egyértelműen a levezető elnöknek kell eldöntenie azt, hogy kinek ad és kinek nem ad szót. Azt, hogy ki szavazhat és ki nem az egyértelműen le van az alapszabályban írva, a többi része nincs. Véleménye szerint a lejárt mandátumú elnökségi tagok, illetve az elnök nyugodtan elmondhatja a véleményét és a Közgyűlésnek joga van ezt a véleményt meghallgatnia azzal kapcsolatban, ami itt akár a pénzügyi beszámolóval, akár más kérdésekkel kapcsolatban felvetődik.

Levezető elnök: Meglátása szerint, akinek nincs érvényes tisztsége, az nem szólalhat meg az elnökség nevében, ha lejárt a mandátuma.. Ha arra igény van, hogy a régi elnökség volt elnöke, tagjai válaszoljanak a közösség, közgyűlés kérésére, természetesen megadja a szót.

Muhari István: Az alapszabály szerint a közgyűlésen minden MRASZ tag részt vehet és hozzászólhat.

Levezető elnök: Nem. Nyilvános.

Muhari István: Az alapszabály szerint mindenki hozzászólhat.

Levezető elnök: Nem.

Muhari István folytatja: Szavazati joga annak van, aki küldött. Neki nincs szavazati joga, csak hozzászólási joga, mert MRASZ tag. Ebben téved a levezető elnök. Az elnökségnek lejárt a mandátuma, de a felelőssége nem. Tehát a múlt évi tevékenységéért a mandátumát vesztett elnökség továbbra is felel.

Levezető elnök: A közgyűlésen megfigyelő státuszban is vannak részt vevők. Szavazásra csak a küldöttek jogosultak. Hozzászólásban a megfigyelő státuszban lévők nem vehetnek részt.

Balogh Sándor: Az egyesületi tag képviseleti szavazattal bír, tanácskozási jog illeti meg az ASZ 11. § (8) bekezdésében felsorolt személyeket. Az egyesületi tag, a pártoló tag – ami egyébként megfigyelőként vesz részt – szavazni nem szavazhat, de elmondhatja a véleményét.

Levezető elnök: megkérdezi, melyik pontra hivatkozott a felszólaló. Elnézést kér a tévedésért. Korrigálja önmagát és felkéri azt, akinek még hozzászólása van, jelezze. Ez vonatkozik az elnökség mandátummal nem rendelkező tagjaira is.

Varga Gábor: Felkéri a levezető elnököt, hogy függessze fel a napirendi pont tárgyalását és térjen erre vissza a Közgyűlés az ülés végén.

Levezető elnök: Javasolja, szavazzon a Közgyűlés arról, hogy a költségvetési korrekciót még a mai napon megtehesse a könyveléssel megbízott személy.

HA0HW Szabó László: A közgyűlésen a leköszönő elnökségnek joga van jogi értelemben válaszolni, megmagyarázni, hogy mi, miért van úgy benne a jelentésben vagy elkészített értékelésben, amit a küldöttek elé tárt. Szólhat és köteles szólni, ha megkérdezzük, vagy úgy érzi, hogy valamivel ki kell egészíteni a beszámolót.

Levezető elnök: Ezért javasolta, hogy a Közgyűlés fogadja el a lejárt mandátumú elnökség tevékenységét a közbenső időszakra. 12 perc szünetet rendel el.

Levezető elnök: A szünet után folytatják a közgyűlést. Mindig a 3. napirendi pontnál tartva. Van-e valakinek még hozzászólni valója?

HA2VR Huller Gyula: Javasolja, hogy mivel a GPEB az ellenőrzései során a pénzügyi részt teljes mértékben elfogadta és semmilyen hiányosságot nem talált, fogadják el a beszámolót, nem javasolja, hogy felfüggesszék a Közgyűlést. A számszaki hibát a következő megválasztandó elnökség javíttassa ki.

Levezető elnök: Volt más javaslat is.

Görgei György GPEB elnöke: Váradi Péter hazament és egy teljesen friss, pontos számadattal ellátott tervezetet fog behozni. A GPEB másik számszaki anyagból dolgozott, amely rendben volt. Valószínű, a kiküldésnél volt hiba. Fél óra múlva a Közgyűlés rendelkezésére áll az eredeti anyag.

HA5EA Berzsenyi László: Jogi aggálya van azzal kapcsolatban, hogy egy pénzügyi beszámolót elfogad a Közgyűlés és azt utólag kell módosítani. Görgei György javaslatát támogatja.

HA8KW Provits Ferenc: Szerintem tisztázni kellene, hogy mit fogadott el a Közgyűlés. Nem a pénzügyi beszámolót, hanem a GPEB jelentését. Itt a 3. napirendi pontál tartunk.

Levezető elnök: Ha az elnökség beszámolóját most a közgyűlés elfogadná, akkor azt már egy új elnökség nem tudja megváltoztatni, kijavítani. A GPEB jelentését már elfogadta a Közgyűlés, amiben korrekt adatok szerepeltek. Az általuk készített kimutatás azon a kimutatáson alapul, amit 5OV meg fog hozni és majd abból egy példányt át tudnak adni mindenkinek, mert azzal egyezik. Sajnálatos módon a kiküldött anyagban rossz, hibás adatok voltak. Javasolja, hogy a 6. számú napirendi pontot vegye előre a Közgyűlés és azt követően folytassa a 3. napirendi pont tárgyalásának befejezésével.

9/2018 sz. közgyűlési határozat: 28 igen, l ellenszavazattal a Közgyűlés elfogadta, hogy a napirendi pont tárgyalásának folytatását a 7. napirendi pont utánra halasztja.

6. számú napirendi pont, a TESZ-ek megszüntetése.

Felber Gyula: A múlt éves közgyűlésnek volt egy határozata, amely a 12/2017-es határozat volt az úgy szólt, hogy a közgyűlés az összes TESZ-t megszünteti. Felsorolja csak a jegyzőkönyv hitelessége végett, hogy kikről van szó:

Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetség, MRASZ Békés Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ BAZ Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Budapesti Szövetsége, a MRASZ Csongrád Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Győr-Sopron Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Heves Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Komárom-Esztergom Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Nógrád Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Pest Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Siófok Területi Szövetsége, a MRASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Tolna Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Veszprém Megyei Területi Szövetsége és a MRASZ Zala Megyei Területi Szövetsége. Ezek vannak jelen pillanatban a nyilvántartásban. Azt kéri, hogy ezek megszüntetését erősítse meg a Közgyűlés.

Frőhlich Henrik HA5BF: A korábbi határozat a nem működő TESZ-ek megszüntetéséről szólt. Amelyik jól működött, azt ne szüntessék meg! A 12/2017-es határozatot pontosan meg kell nézni.

Levezető elnök: A korábbi megerősítéséről van szó!

Frőhlich Henrik folytatja: Ugyanarról a témáról szavazunk most.

Levezető elnök: A határidőből történő kicsúszás miatt a bíróság visszautasította. Most meg kell erősíteni azt a határozatot, amelyet akkor hozott a Közgyűlés. Most tehát arról kell szavazni, hogy a Közgyűlés megerősíti a 12/2017-es közgyűlési határozatot.

Frőhlich Henrik: Véleménye szerint újra kellene tárgyalni..

Levezető elnök: Kérem a küldötteket, hogy szavazzanak arról, hogy megerősítik-e a 12/2017-es határozatot arról, hogy a felsorolt TESZ-eket a MRASZ megszüntesse és ezzel megerősíti a 12/2017-es határozatát!

10/2018-as közgyűlési határozat: 27 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal. a Közgyűlés elfogadta, hogy a MRASZ megszünteti az összes (felsorolt) TESZ szervezetét és ezzel megerősíti a 12/2017-es határozatát.

5. számú napirendi pont: jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levelező elnök. nem érkezett be jogszerű javaslat.

7. számú napirendi pontra az új elnökség és a GPEB 4 évre történő megválasztása, illetve a mellette lévő kiegészítés, hogy az érvényes alapszabály szerinti tisztségviselők díjazásának meghatározására.

Levezető elnök felkéri a jelölő bizottság elnökét a jelölések ismertetésére.

Jelölő bizottság elnöke: tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy 2018. március 24-én a MRASZ Elnökségének és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának a mandátuma lejárt. A szövetség vezetése 2017. október 30-án megválasztotta a három tagú jelölőbizottságot, amely a választási szabályzat és alapszabály szerint megkezdte a működését. A választási bizottság tagjai: Balogh Sándor HA5BLK, Holop Attila HA2NA és Molnár Csaba HA6PX. A bizottság megválasztotta első ülésén Molnár Csabát a bizottság elnökének. Nagyon sok javaslatot kaptak, sokan nagyon komolyan foglalkoztak a jelöléssel, de az aktivitás elmaradt a várakozásoktól. Sok olyan javaslatot kaptak, amely a következő elnökség munkájában jó kiinduló pont lehet. A jelöltek kis száma miatt a jelölőbizottság nem szűrte a jelölteket. Minden érvényes jelöléssel rendelkező személy felkerült a jelölőlapokra. A jelölőbizottság által felterjesztett jelöltek a következők: elnök Dallos László, alelnök Dudás Levente, Huller Gyula, Joubert Attila, Molnár Csaba. Elnökségi tagra a következő érvényes jelölések érkeztek: Dudás Levente, Hegedűs Norbert, Holop Attila, Joubert Attila, Krajczár Lajos, Muhari István és Papp László. A GPEB elnöki tisztségére is csak egy jelölés érkezett: Görgei György HA5BGG. A tagok az előzőeknek megfelelően: Szabó Tibor és Vranyó Imre. Ebben a napirendi pontban a jelölteknek lehetőségük van a felsorolt sorrendben rövid bemutatkozásra, vagy akár programbeszédet tartani.

Dallos Úrnak nincs hozzáfűzni valója az írásban előadottakhoz.

Dudás Levente: Köszöni a szót. HA7WEN hívójel szerint jelenleg a Műegyetemi Rádióklubnak az elnöke, illetve rendes tagja a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklubnak. A Műegyetemen dolgozik. Benne volt a MASZAT l programban. 2007 óta gyakorlatilag a műegyetemen egy radarkutató csoportnak a laboratóriumában dolgozik és aktívan rádióamatőrködik, beleértve a rádió tájfutást, a rádió iránymérést, a gyorstávírászatot, illetve amatőr forgalmi versenyeken való részvételt. Az oktatási vonalat szeretné a MRASZ keretein belül is tovább vinni, akár középiskolásokkal kapcsolatosan, akár pedig egyetemi hallgatókkal kapcsolatosan, hiszen az elmúlt időszakban a műegyetemi rádióklubról, akár a MASZAT l, akár a Smog l fejlesztői csapat tekintetében szános rádióamatőr került a rádióamatőr közösségükbe. Olyan elnökséget, tagságot, azaz MRASZ-t szeretne, amelyben egyértelműen és átláthatóan mindenkinek, akár az elnökségnek, akár az egyes részeknek a felkért képviselőjének meg van a hatásköre, meg van a jogköre, megvannak azok a lehetőségei, amivel ő ténylegesen szeretne élni és mindenki számon kérhető. Utóbbit kihangsúlyozta.

Muhari István HA5CH: a HA5KHC-Puskás Rádióklubnak a tagja, konstruktőri tevékenységgel és a fiatalok képzésével foglalkozik. Ezen tapasztalatok alapján az ifjúság nevelésével, illetve az elnökségbe az utánpótlás neveléssel szeretne foglalkozni. HA5BLK Sanyi az utóbbi években nagyon aktívan foglalkozott ezzel, amely jó kezdet. Véleménye szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy más utat kellene választani. Morzeoktatás, nagy sportágválasztó teljesen hatástalan az ifjúság számára. A morzeoktatás nem hozott olyan eredményt, hogy aktív amatőr vált volna belőlük annak ellenére, hogy óriási munkát fektetnek bele, akik ezzel foglalkoznak. Az iskolai szakkörök viszonylag jól működnek, de teljesen irányítás nélkül, illetve valamilyen javaslatok alapján. A klubokban nagyon kevés az ifjúsággal való foglalkozás. A leghatékonyabbnak az tűnik, hogy a családi hagyományok alapján jönnek a fiatalok. Forgalmi tevékenység tekintetében jó lehetőséget ad az új jogi háttér, hogy a fiataloknak nem kell technikai vizsgát tenni. Az szinte esélytelen, hogy egy 14 éves gyerek rádióamatőr vizsgát tegyen. Esélytelen, amikor 15 éves korában találkozik először a szögfüggvényekkel. A konstruktőri tevékenységet szeretné kihangsúlyozni, azok a srácok, akik a zsebükben hordják a mobiltelefont könnybe lábadt szemmel nézik a detektoros rádió működését. Fontos lenne, hogy ezek a tevékenységek rendszeres foglalkozást jelentsenek. Az, hogy egy évben rendezünk tábort, ahol egy évben egyszer összeforrasztanak pár áramkört, az nem hoz tartós eredményt. Náluk öt éven keresztül megy ez a képzés és úgy tűnik, hogy a 4., 5. év után hozza az eredményt ugyan annál a tagnál. Szükség lenne egy egységes oktatási segédlet ezeknek a fiataloknak, központi támogatás egységes mondjuk KIT-ek vásárlása tekintetében. A kínaiaktól fillérekért lehet beszerezni KIT-eket és fizető táborozás helyett javasolná azt, hogy azokat a szakköröket, azokat a köröket, akik léteznek, azokat lássák el ezekkel a KIT-ekkel. Szervezni kellene konstruktőr versenyeket, illetve konstruktőr kiállításokat. Másik lehetőség a rádió tájfutás. Ebben az a nagy lehetőség, hogy fiataljaink futni tudnak, nem kell hozzá nagy műszaki képzettség, edzési lehetőséget kell nekik teremteni. Nagyon jó példa rá a kifejlesztett rókavevő. Karcvezéreltek, tehát nem tudják elhangolni és ugyanígy az adók is kvarcvezéreltek. A szövetségnek kellene koordinálni, hogy ezeket a frekvenciákat mindenki egyformán használja és ezeket a rádiókat használják a képzésre.

Levezető elnök: megkérdezi, hogy van-e kérdés a jelöltekhez. Miután nincs, megkérdezi, hogy van-e javaslat más jelölt állítására? Javaslat nincs, így a jelölést lezárja.

Levezető elnök: tájékoztatja a küldötteket, hogy az Alapszabály 11. § 10. pontja alapján bárki kezdeményezheti a titkos szavazást. Megkérdezi, hogy van-e erre irányuló kezdeményezés? Mivel nincs, megkéri a küldötteket, szavazzanak a nyílt szavazás elrendeléséről.

11/2018 sz. közgyűlési határozat: 28 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a Közgyűlés a nyílt szavazás mellett dönt.

Jelölő bizottság elnöke: Az alapszabály szerint háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell választani. Javasolja Pánczél Lajost és Szabó Lászlót a szavazatszámláló bizottságba. A két jelölt elfogadja a jelölést.

12/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 29 igen szavazattal megválasztja a szavazatszámláló bizottságot.

A jelölő bizottság elnöke lebonyolítja a szavazást.

13/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 1 tartózkodás mellett, 28 igen szavazattal Dallos Lászlót megválasztotta a MRASZ elnökének.

Dallos László megválasztott elnök: javaslatot tesz az ASZ értelmében arra, hogy kikkel szeretne együtt dolgozni az új elnökségben. Huller Gyula, HA2VR és Molnár Csaba, HA6PX alelnökök megválasztását támogatja.

Jelölő bizottság elnöke: Egyenként lebonyolítja a szavazást.

Dudás Levente 5 igen szavazat.

Huller Gyula 22 igen szavazat

Joubert Attila l igen szavazat

Molnár Csaba 26 igen szavazat

14/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 22 igen szavazattal Huller Gyulát és 26 igen szavazattal Molnár Csabát a MRASZ alelnökeivé választja.

Jelölő bizottság elnöke lebonyolítja az elnökségi tagokkal kapcsolatos szavazást.

Balogh Sándor 11 igen szavazat

Dudás Levente 21 igen szavazat

Hegedűs Norbert 16 igen szavazat

Holop Attila 24 igen szavazat

Joubert Attila 4 igen szavazat

Krajczár Lajos 21 igen szavazat

Muhari István 1 igen szavazat.

Papp László 5 igen szavazat

15/2018. sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés Holop Attilát, Hegedűs Norbertet, Krajczár Lajost, Dudás Leventét az új elnökség tagjainak megválasztotta.

A jelölő bizottság elnöke lebonyolítja a GPEB elnökére és tagjaira irányuló szavazást.

Görgei Györgyöt a Közgyűlés 28 igen szavazattal a GPEB elnökének választotta.

16/2018 sz. közgyűlési határozat: Szabó Tibort 28 igen szavazattal, Vanyó Imrét 29 igen szavazattal a Közgyűlés a GPEB tagjának választotta.

Levezető elnök: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazatszedő bizottság a szavazás lefolyásáról jegyzőkönyvet kell, hogy majd készítsen, amely mellékletként szerepel a közgyűlés jegyzőkönyvéhez. 15 perc szünetet rendel el.

Szünet után levezető elnök: a Közgyűlés folytatja a 3. napirendi pont tárgyalását. A mandátummal rendelkezőknek átad egy példányt a frissen készített 2017-es pénzügyi beszámolóból.

Hozzászólás hiányában lezárja a vitát a 3. napirendi ponttal kapcsolatban.

17/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 29 igen szavazattal elfogadja a 2017. évi költségvetési beszámolót.

4. napirendi pont a 2018. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.

Puskás Rádióklub Frőhlich Henrik HA5BF: Továbbra is az utánpótlás nevelésére kíván több pénzt áldozni. Szerinte a költségvetés nagyon jó teret biztosít ehhez, lehet növelni más tétel csökkentése nélkül. 1,5 millió forintra tesz javaslatot.

Németh Gábor HA3FMR: Az URH átjátszókra nagyobb összeget kellene tervezni. Pl. az FMV Rádióklub is üzemeltet egy átjátszót Dobogókőn. Csak az áramköltsége az átjátszónak 70.000,-Ft évente.

Váradi Péter: Konkrétumokat javasol az emelési tervek mellé tenni.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a javaslatokat.

18/2018 sz. közgyűlési határozat: 14 igen, 12 ellene szavazattal 3 tartózkodással a Közgyűlés elvetette a 600 000 Ft felemelését 1,5 millió forintra az utánpótlás nevelésére előirányzott összegben.

A MRASZ átjátszók karbantartására vonatkozóan konkrét javaslat nem érkezett így erről nem tud szavazni a Közgyűlés. Egyben szót ad Dallos László elnök úrnak:

Dallos László: a MRASZ átjátszók karbantartására tervezték a 400.000,-Ft-ot. Nem átjátszókra, hanem a MRASZ átjátszókra, ami 4 db összesen. Tehát az egyéb átjátszókat nem tudja a MRASZ támogatni. Nincs több pénz rá.

Levelező elnök: a hozzászólásokat és a vitát lezárja.

19/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 27 igen és 2 nem szavazat mellett elfogadta a 2018. évre szóló költségvetést.

7. napirendi pont: az érvényes alapszabály szerinti tisztségviselők díjazásának meghatározása.

Levelező elnök: Az Alapszabály 11. § 4.h. pontja alapján a Közgyűlés megállapíthat tiszteletdíjat a vezető tisztségviselőknek és a GPEB tagjainak.

Az elnök részére 170.000,-Ft bruttó összegre tesz javaslatot.

Hozzászólás Koloh János HA4FY: Rossz üzenete van annak, hogy a tisztségviselők tiszteletdíjat kapna és a tagszervezetek forráshiányosak, ahogy az az elnöki beszámolóban elhangzott. Laci eddig főállású alkalmazottként a főtitkári teendőket látta el. Nem lesz most főtitkár és azt a feladatot is elnök út látja el? Ebben az esetben támogatom. De ha még emellett lesz egy külön főtitkár, bármiféle főállású adminisztratív akkor ezt meg kell gondolni. Erre az egyre szeretne választ kapni.

Szabó Tibor: Fel kell hívnom a tisztelt mandátummal rendelkezők figyelmét, a levezető elnökét is, figyelni kell az összeférhetőség-összeférhetetlenség szabályainak a betartására. Biztosan kell valaki, aki megbízási szerződéssel vagy valahogyan a MRASZ könyvvitelében, pénztárkezelésében, pénzkezelésében részt vesz a Lacin kívül. Ugyanis utalványozó és pénztáros, valamint banki kiutaló nem lehet azonos személy. Nem beszélve a pénztárellenőrről egyik sem lehet a kettő közül, viszont kell. Nem olyan, hogy ha akarom, akkor van. Nem, kell pénztárellenőr. Kell pénztáros és utalványozó. Ez három külön személy lehet csak és kizárólag. A GPEB nem utalványozhat, nem ellenőrizhet pénztárt, nem lehet pénztárellenőr. A belső ellenőr, mint aki kívülről jön és ellenőriz. A GPEB nem belső ellenőr. A harmadik személy viszi a könyvvitelt. Három külön személy. Nem jelenti azt, hogy mind a háromnak alkalmazottnak kell lenni. Ezt szem előtt kell tartani, tehát biztosan kell az elnök mellé egy olyan személy, aki az adminisztrációban segít vagy pénztárt kezel, a munkamegosztást eldöntik. Nem lehet azonos.

Jelölőbizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy ez nem közgyűlési súlyú kérdés. Ezt az elnökség oldja meg.

Levezető elnök: A tiszteletdíjról a közgyűlés dönt.

Jelölőbizottság elnöke: Most az a kérdés, hogy ki legyen a pénztárellenőr, ki legyen az utalványozó meg egyebek.

Levezető elnök: Az valóban már az elnökség feladatinak körébe tartozik és a munkamegosztás, pl. utalhatja az alelnöknek.

Felber Gyula: Az alapszabály kimondja, hogy főtitkárt kell alkalmazni. Ha nincs főtitkár, akkor valamelyik alelnököt kell megbízni a testületi ülésen. Tehát annak kell végeznie a főtitkári feladatokat. Mivel a kiadások között főtitkári bért lehet csak elszámolni. Az elnöki bért sehol nem lehet elszámolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen ezzel. A költségvetésben nem véletlenül van 6 millió Ft beállítva. Van egyszer a gazdaságisnak egy pénze, van az elnöknek a pénze és lesz egy főtitkári pénz is ha sikerül egy olyan embert találni, aki elvállalja ezt ugyanúgy, mint ahogy a Laci elvállalta. A megszavazott 6 millió forint durván Laci, a főttikár és a gazdaságis bérére elegendő. Laci nem végezhet főtitkári feladatokat. Azt, hogy mit vállal el és miben segít a főtitkárnak név szerint meg kell nevezni, mert mindenhol fogják kérdezni, hogy ki a főtitkár. Ő csak elnök lehet, a munkamegosztás már más kérdés. Nem látja a költségvetésben az ingatlan működtetésével kapcsolatos gondokot.

Levezető elnök: Felhívja a figyelmet az alapszabály 13. § 6. pontjára, amiben az van, hogy az elnökség maga állapítja meg a munkarendjét és ügyrendjét.

Molnár Csaba Salgótarján Rádióklub: Nem légből kapott a költségvetés, amelyben a számok jól mutatják a jövőbeni szándékokat. Dallos László főtitkárból elnök lett. Ez az ő mindennapi munkáját, munka beosztását rövidtávon nem fogja befolyásolni. Tiszteletdíja szempontjából az 1/3 idő már eltelt. Nyilvánvaló, hogy az új elnökség szeretne főtitkárt találni. Itt nagyon sok feladat lesz és emiatt úgy látja, hogy Dallos úrnak rövidtávon mindenféleképpen, de középtávon is az a fajta munkája, amit eddig végzett elengedhetetlen lesz. Ez egy hosszú átállási feladat.

Levezető elnök: Ezt lezárhatjuk tekintettel arra, hogy határozat született a költségvetésben arra vonatkozóan, hogy a tiszteletdíj 170.000,-Ft bruttó összegben kerül megállapításra.

Megköszöni a korábbi elnökség munkáját.

Felber Gyula: Megköszöni a 16 éves együttműködést, amit 2002-től 2006-ig alelnökként és 2006-tól idáig elnökként végzett. Jó szívvel válik meg a szövetségtől, illetve nem válik meg, mert az Alapszabály előírja, hogy minden elnökségi ülésre meg kell, hogy hívják és elmondhatja a véleményemet. Szavazati joga nincs. Kívánja, hogy mindenki segítse az új elnökséget, amelyre nagyon sok feladat vár. Bízik abban, hogy mindenki segít Lacinak is és a szövetségnek, a jövő évi közgyűlésen már egy nagyon jó elnökség fog beszámolni a munkáról. Még egyszer köszöni, hogy itt lehetett.

Levezető elnök: megköszöni a felszólalást.

Balogh Sándor: Ő is megköszöni az elmúlt éveket. Örül, ha az ifjúság, az utánpótlás útján el tudta indítani a szövetséget és bízik benne, hogy az új elnökség ezt tovább tudja vinni és nagyobb sikereket tud majd elérni.

Szabó Tibor: Tisztelettel megkéri a mandátummal rendelkezőket, az új elnökséget, alelnököket, elnök urat, hogy íziben gondolkodjanak, mert alapszabályt kell módosítani záros határidőn belül. Ezalatt a következő közgyűlést érti, mert két éve a szövetség mulasztásos törvénysértést hajtott végre azáltal, hogy a civil törvényben megfogalmazottak ellenére nincsen felügyelő bizottsága, hanem még a régi metódus szerint, régi terminológiával és tartalommal rendelkező GPEB-je van, amelynek már át kellett volna alakulni felügyelő bizottsággá. Ez tartalmi átalakulást jelent egyébként, mert a felügyelőbizottságok nemcsak a gazdálkodást és a pénzügyet, hanem a teljes irányítási struktúrát és minden tevékenységet kell, hogy felügyeljenek. Arról kell, hogy számot adjanak a közgyűlésnek évente. Segítséget kér az elnökség részére abban, hogy az elkövetkezendő egy évben olyan alapszabályt módosító javaslatok jöjjenek, amelyek értelmesek és előre viszik a munkát, megfelelnek a civil törvénynek, elfogadja a bíróság.

Balogh Sándor: Felhívja a személyes adatok kezelésévre vonatkozó EU-s irányelvre a figyelmet, amelyből fakadóan a Szövetségnek is lesznek feladatai.

Levezető elnök: Az új elnökségnek sok dolga lesz. Mind ezek ellenére gratulál az új elnökségnek, tagjainak, valamint a GPEB bizottságnak, amely feltehetően rövid időn belül felügyelőbizottsággá fog átalakulni. Más észrevétel, hozzászólás, kritika nincs és bezárja a Közgyűlést. Megköszöni a delegáltak részvételét és 14.30-kor bezárta a Közgyűlést.

   ………………………………                                     …….………………………….

         Frőhlich Henrik                                                                        Holop Attila

     jegyzőkönyv hitelesítő                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő