Régi weboldal

Különleges hívójelek kérelmezés

Érvényes 2017. január 1.-től kezdődően.

Különleges hívójelek kérelmezése előtt ajánlott tanulmányozni a 15/2013 (IX.25.) számú NMHH rendelet vonatkozó előírásait.

A 15/2013 (IX.25.) számú NMHH rendelet a különleges hívójel kérelmek kapcsán kötelezően tartalmazza a nemzeti érdekvédelmi és érdek-képviseleti szerv véleményezését:

„7. Az amatőr engedély iránti kérelem

9. §

(1) Az amatőr engedély kiadására irányuló eljárást a hatóság kérelemre folytatja le.

(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti kitöltött űrlap alkalmazásával lehet benyújtani. Különleges amatőr engedély iránti kérelem esetén a természetes személy vagy a rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelem űrlapját, továbbá a különleges amatőrállomás adatlapját kell kitölteni.

(3) A kérelemhez csatolni kell:
cb) a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének a hívójelre, adásjellemzőkre, más elektronikus hírközlő hálózathoz való kapcsolódás módjára és érvényességi időre vonatkozó véleményét, a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetének kivételével.”

A MRASZ véleményezése nélkül beadott kérelmek nem kerülnek elbírálásra!

A véleményezés nem örök érvényű, csak az adott engedély lejártáig érvényes!

A különleges engedélyek megújítása során ismételten meg kell kérni azt és csatolni kell a kérelemhez. Ide tartoznak a versenyhívójel kérelmek is. A megújítás feltételeként a MRASZ felé meg kell adni, hogy az előző időszakban milyen versenyeken vett részt a hívójellel.

A rendelet a 12.§ 5. pontjában 4 karakteres versenyhívójelet határoz meg. Egy természetes személy részére csak egy darab 4 karakteres versenyhívójel kérelmet támogat a MRASZ. Jogi személy közösség versenyállomásnak megjelölt, egymástól eltérő telepítési helyenként egy darab 4 karakteres hívójel kérelmet támogat.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi az érvényességi időre vonatkozó MRASZ ajánlást, valamint arról, hogy a versenyhívójel megszerzését követően részt vesz a szövetség nemzeti és nemzetközi rádióforgalmi versenyein!

RH-n: RH-OB, YL-OM, HA-DX, vagy URH-n: URH-OB, Magyar Kupa, HA VHF-UHF-SHF versenyeken.