Régi weboldal

Elnökségi ülés 2016. 01. 30.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BA, 5BLK, 5EA, 5MA. Távol van: HA5BLK.

Meghívottak: HA5BGG, 5KU, 7PL, Gardáné.

Napirendi pontok:

1.        HA5KU szóbeli kiegészítése a Dunakeszi ingatlannal kapcsolatban.

2.        A GPEB tájékoztató meghallgatása.

3.        A GPEB 2015.-ös ellenőrzésén feltárt hiányosságok megszüntetése.

4.        A 2016. évi hazai és nemzetközi rendezvény terv megvitatása és jóváhagyása.

5.        2015. évi költségvetés teljesítésének megvitatása és a költségvetésről szóló jelentés elkészítése.

6.        A 2016. évi költségvetési javaslat elkészítse.

7.        Az Elnökség legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkájáról szóló jelentésének megvitatása és elkészítése a beérkezett beszámolók alapján.

8.        A közgyűlés elé terjesztendő Elnökségi javaslatok megvitatása és véglegesítése. Pl (ASZ módosítás,) TESZ -ek törlése, QSl iroda, stb)

9.         A közgyűlési meghívó ASZ 9.§ (1) bek. szerinti szövegének összeállítása, a kgy. helyének kijelölése.

10.       A közgyűlés forgatókönyvének megvitatása, közgyűlési tisztségviselők megbízása.

11.       Egyebek.

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

 

Az elnökség meghallgatta HA5KU szóbeli tájékoztatását a Dunakeszi ingatlannal. A tájékoztatást nem tudta elfogadni de ezzel együtt megállapítja, hogy a jogerős bírósági ítélet birtokában a mozgástere megszűnt. Az elnökség egyetértett abban, hogy a közgyűlést korrektül tájékoztatni kell.

A GPEB elnöke tájékoztatta az elnökséget az elvégzett vizsgálatok tapasztairól. A GPEB hiányosságot nem tapasztalt.

1/2016 sz. elnökségi határozat: az elnökség a GPEB tájékoztatóját tudomásul vette és ezzel egy időben a 2015. évi költségvetési beszámolót az elnökség egyhangúan

a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. (7 igen)

Az elnökség a hazai és nemzetközi rendezvénytervet megvitatta és hiányosságára tekintettel felkérte a szakvezetőket, hogy egészítsék ki és intézkedjenek a honlapra való felkerülésről.

A szövetség elnöke ismertette javaslatát a 2016-os költségvetésre vonatkozóan.

Az elnökség a szövetség 2016-os költségvetési tervét megvitatta, amellyel kapcsolatban egy módosító javaslat érkezett. HA5MA 24 000 Ft rendkívüli támogatást kért a HG5C állomáson a MRASZ részére végzett alkalmi hívójelek forgalmazásának ellentételezésére.

 

2/2016 sz. elnökségi határozat: az elnökség elfogadta HG5C állomás részére rendkívüli támogatást 24 000 Ft összegben.  (7 igen)

 

3/2016 sz. elnökségi határozat: az elnökség a 2016. évi költségvetési tervet egyhangúan elfogadásra javasolja a közgyűlésnek (7 igen)

4/2016 sz. elnökségi határozat: a közgyűlési meghívó szövegének tervezetét elfogadta az elnökség. (7 igen)

A közgyűlés március 12.-én lesz a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikumban.

  1. A közgyűlés forgatókönyvének ismertetése, elfogadása.

5/2016 sz. elnökségi határozat: a közgyűlés forgatókönyvét elfogadta az elnökség. (7 igen)