Régi weboldal

MRASZ Gyorstávírász Bajnokság Versenyszabáyzata

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

FEJEZETEK:

A - Bevezetés
B - Szervezés
C - Versenyszámok és azok végrehajtása
D - A versenyszámok gyakorlati feltételei
E - Helyezések megállapítása
F - Záró rendelkezések

 

A BEVEZETÉS

Ez a versenyszabályzat az IARU gyorstávírász bajnokságok szabályzatán alapul, igazodva az ottani előírásokhoz és ajánlásokhoz, de figyelembe veszi a hazai sajátosságokat is.

B SZERVEZÉS

B1. A verseny résztvevői

Az országos bajnokságokon azok a sportolók vehetnek részt, akik a rádióamatőr sportágban igazolt versenyzők.

Az országos bajnokságon részt vehetnek külföldi versenyzők is a MRASZ-al történt egyeztetés alapján, de ők külön kerülnek értékelésre.

B2. Kategóriák

B2.1.

            „A”      Leány 16 éves korig
            „B”      Fiú 16 éves korig
            „C”      Leány 21 éves korig
            „D”      Fiú 21 éves korig
            „E”      Nő
            „F”      Férfi
            „G”      Nő 40 éves kor felett
            „H”      Férfi 40 éves kor felett
            „I”       Férfi 60 éves kor felett
            „J”       Nő 60 éves kor felett

B2.2 Életkor meghatározása

            A, B, C, D kategóriákban a január elsejei állapotot vesszük figyelembe
            E kategóriában nők korlátozás nélkül

            F kategóriában minden versenyző korlátozás nélkül

            G, H, I, J kategóriákban a dec.31-i állapotot vesszük figyelembe

B2.3. Kitételek

B2.3.1

A verseny kategóriák felfelé átjárhatók a felnőtt kategóriáig, illetve a felnőtt feletti kategóriák pedig visszafelé a felnőtt kategóriáig. Hogy egy versenyző milyen kategóriában indul, azt a nevezéskor kell megadni, ami a későbbiekben nem változtatható, kivéve ha a B2.4.2 szerint nincs három induló egy kategóriában. Ez esetben a verseny kezdete előtt a helyszínen a nevezés megváltoztatható úgy, hogy a női versenyző „magasabb” vagy a korosztályának megfelelő férfi kategóriában is indulhat illetve a férfiversenyző egy "magasabb" kategóriában.

B2.3.2

Országos bajnoki cím akkor adható ki és minősítés akkor szerezhető, ha az adott kategóriában az indulók száma eléri a hármat. Amennyiben egy kategóriában nincs három versenyző, akkor ott egy „magasabb” kategóriában kell elindulnia a versenyzőnek, (pl. veteránnak "old"-ban, serdülőnek ifjúságiban) vagy női versenyző esetén a megfelelő férfi kategóriában vagy magasabb női kategóriában. A kategóriák közötti váltást a felnőtt férfi/női kategóriáknál idősebb vagy fiatalabb kategóriák között lehet végrehajtani. Tehát például egy veterán nem indulhat ifjúságiban vagy egy ifjúsági veteránban.
Az átsorolásokat úgy kell végrehajtani, hogy a "Férfi" majd a "Női" kategória mindenképpen fel legyen töltve.

A versenyen nincs korlátozva a résztvevők száma, azonban csapatértékeléskor kategóriánként egy-egy egyesületből a legjobb eredményt elért versenyző teljesítményét kell figyelembe venni. Kivétel a rendező általi átsoroláskor a versenyző új kategóriájában szerzett pontjai az eredeti kategóriájában számítandók a csapateredményhez..

Egy csapatot egy egyesület tagjai alkothatnak. A versenyre egyénileg is lehet nevezni.

B3. Versenykiírás

A versenyt rendező szerv feladata a versenykiírás elkészítése. A kiírást a résztvevőknek a verseny kezdete előtt legalább 30 nappal meg kell kapniuk.

A kiírásnak tartalmaznia kell:

- a verseny pontos megnevezését, célját
- a verseny idejét, helyét
- a nevezési feltételeket és határidőt
- a résztvevők beérkezésének helyét és idejét
- a verseny helyszínének megközelítési lehetőségeit
- a versennyel kapcsolatos költségeket és a fizetés módját
- a rendező szerv nevét, címét, telefonszámát
- a díjazást
- esetleges egyéb tudnivalókat pl. vételkor használatos fejhallgató csatlakozójának a típusát

B.3.1 A verseny rendezőjének a MRASZ Bírói Szabályzat 4. pontja szerint javaslatot kell tennie a vezetőbíró személyére.

B.3.2 A vezetőbíró megbízásáról a MRASZ Bírói Bizottsága kifogással élhet.

B.3.3 A versenyen a versenybíró bizottságot a vezetőbíró vezeti.

B4. Nevezés

A nevezésnek tartalmaznia kell:

- az egyesület nevét
- a versenyzők nevét, születési idejét, kategóriáját.

Ha a nevezést nem fogadják el, mert az nem felelt meg a kiírásnak, akkor azt a rendező írásban köteles közölni a nevezővel.

 

C VERSENYSZÁMOK ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSA

C1. A MRASZ RT bajnokságok az alábbi versenyszámokat tartalmazzák:

A vétel versenyszám a C függelékben felsorolt valamelyik versenyprogrammal történik

a) betűs táviratok vétele egy percen keresztül, 80 betű/perc kezdősebességgel, illetve a gyermek korosztályú versenyzők esetében 30 betű/perc kezdősebességgel. Igény esetén a kezdősebességtől el lehet térni.

b) betűs táviratok adása egy percen keresztül, a lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legjobb minőségben;

c) számos táviratok vétele egy percen keresztül, 100 szám/perc kezdősebességgel, illetve a gyermek korosztályú versenyzők esetében 60 szám/perc kezdősebességgel. Igény esetén a kezdősebességtől el lehet térni.

d) számos táviratok adása egy percen keresztül, a lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legjobb minőségben;

e) vegyes táviratok vétele egy percen keresztül, 80 karakter/perc kezdősebességgel, illetve a gyermek korosztályú versenyzők esetében 30 karakter/perc kezdősebességgel. Igény esetén a kezdősebességtől el lehet térni.

f) vegyes táviratok adása egy percen keresztül, a lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legjobb minőségben;

g) RUFZ versenyszám, a DL4MM által írt RUFZXP hívójelvételi programmal történik

h) A Morse Runner versenyszáma VE3NEA által írt azonos nevű program segítségével történik.

A VERSENYSZÁMOK GYAKORLATI FELTÉTELEI

D1. Versenyszámok

D1.1. Vétel

D1.1.1. A versenyzők a vett táviratot leírhatják kézírással vagy számítógéppel. A betűs táviratokat a 26 latin betűből, a számos táviratokat a 10 arab számból kell összeállítani. A vegyes táviratok a betűkön és számokon kívül tartalmazzák a következő írásjeleket . , ? / = is. Egy csoportban kettőnél több egyforma jel egymás mellett nem lehet.

D1.1.2. A versenyzők minden versenyszám végrehajtását egyszer kísérelhetik meg. Másik kísérlet csak

a) hálózati hiba
b) a technikai berendezés meghibásodása esetén engedhető meg.

Saját eszköz meghibásodása miatt versenyszám nem ismételhető.

D1.1.3. A táviratokat addig kell adni, míg az utolsó versenyző is abba nem hagyja a vételt. A táviratok adássebességét 10 karakter/perc lépésekben kell növelni. Az adássebességet abszolút sebességben kell meghatározni.

D1.1.4. A jel hangszínének 700-900 Hz között kell lennie. A versenyzőket a rendező látja elfejhallgatóval. Biztosítani kell a hangerő szabályzásának lehetőségét. A versenyzők használhatják a saját fejhallgatójukat is. Saját fejhallgató használata esetén azt a versenyszám előtt be kell a bírónak mutatni technikai ellenőrzésre.

D1.1.5. Minden versenyző a legalacsonyabb sebességgel kezdi a vételt. Mikor a sebesség túl gyorssá válik egy versenyző számára, akkor csendben kell maradnia a helyén, míg a többiek befejezik a versenyt, illetve a bíró másképpen nem dönt.

D1.1.6. A versenyzők csoportosítása tudásszintjük (gyakorlatuk) alapján megengedett, elhelyezésük külön teremben lehetséges.

D1.1.7. A versenyzőknek a vétel versenyszámot a betűkkel kell kezdeniük, majd a számos és a vegyes táviratok következnek.

D1.1.8. A versenyzők tetszőleges jelrendszert használhatnak a táviratok kézírásos rögzítésekor és használhatják a saját papírjukat. A piszkozati példányt le kell tisztázni a hivatalos formanyomtatványra, melyet a bíró ad a versenyzőknek. A letisztázott formanyomtatványt a piszkozati példányokkal együtt kell átadni a bírónak.

D1.1.9. Minden vétel versenyszám után harminc perc szünet áll a versenyzők rendelkezésére, hogy átmásolják a három kiválasztott táviratot. Mindegyik vételfajtából csak egy, a legtöbb pontot érő távirat számít be az eredménybe. A távirat letisztázásakor egy sorba öt csoportot kell írni.

D1.1.10. A táviratokat a következő módon kell bevezetni:

a) betűs távirat
- OOOOO (Oscar), adássebesség, VVV =

b) számos és vegyes távirat
- 00000 (zéró), adássebesség, VVV =

(a zérót öt vonással kell adni).

Minden üzenetet AR-rel kell lezárni.

Példa: OOOOO 100 VVV = az üzenet szövege AR - 30 mp szünet - OOOOO 110 VVV = az üzenet

szövege AR stb.

D1.1.11. Bemelegítő táviratot egyszer kell adni, az első versenytávirat előtt.

D1.1.12. A vett távirat akkor értékelhető, ha a hibák száma nem haladja meg az ötöt. Vételnél a következők számítanak hibának:

a) a leadott karaktertől eltérő karakter rögzítése;
b) egy karakter kihagyása (nem szükséges a kihagyott karakter helyét megjelölni);
c) az adott üzenetben nem szereplő karakter rögzítése;
d) két szomszédos karakter felcserélése (két hiba);
e) a letisztázásnál nem szokványos jel vagy jelölés, nem megengedett jel használata.

Példa: adott üzenet - 12345 67890 34789 25371 ...

vett üzenet - 12245 678903 37489 _531 ...

Hibák: 1. csoport - egy hiba (lásd a. pontot)

  1. csoport - egy hiba (lásd c. pontot)
  2. csoport - két hiba (lásd d. pontot)
  3. csoport - két hiba (lásd b. pontot)

D1.1.13. A következő pontozási rendszert kell használni:

a) 100 pontot ér el az a versenyző, aki az értékelhető táviratot (betű, szám, vegyes) a legnagyobb sebességgel tudta venni a korcsoportjában. Azok a versenyzők, akik a táviratokat alacsonyabb sebességen tudták venni, arányosan kevesebb pontot kapnak.

Példa: a vett táviratok esetében a legnagyobb értékelhető sebesség 260 karakter/perc volt, melyért a versenyző 100 pontot kapott. Ugyanezen korcsoport versenyzője, aki 210 karakter/perc sebességgel tudta a vételi versenyszámot teljesíteni, 80,8 pontot (210:260x100) fog elérni. A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

b) minden vételi hibáért (lásd a D1.1.12. bekezdést) egy pontot kell a fenti módon kiszámított pontszámból levonni. Ez adja a végeredményt.

A sebesség az érvényes távirat mínusz a hibák száma. Pl 190-es ütem 4 hiba 186-os ütem.

Példa: a vett táviratok esetében a legnagyobb értékelhető sebesség 260 karakter/perc volt 2 hibával, melyért a versenyző 100 pontot kapott. Sebessége 260-2=258. Ugyanezen korcsoport versenyzője, aki 210 karakter/perc sebességgel tudta a vételi versenyszámot teljesíteni 1 hibával (sebessége 209), 81 pontot

A sebesség az érvényes távirat mínusz a hibák száma. Pl 190-es ütem 4 hiba 186-os ütem.

Példa: a vett táviratok esetében a legnagyobb értékelhető sebesség 260 karakter/perc volt 2 hibával, melyért a versenyző 100 pontot kapott. Sebessége 260-2=258. Ugyanezen korcsoport versenyzője, aki 210 karakter/perc sebességgel tudta a vételi versenyszámot teljesíteni 1 hibával (sebessége 209), 81 pontot (209:258x100) fog elérni. A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

D1.1.14. Amennyiben a vételi eredményjegyzék készítésekor, melyről a szervező gondoskodik, kettő vagy több versenyzőnek egyenlő a pontszáma, a versenyzők helyezése a vegyes táviratok vételekor elért nagyobb pontszám alapján dől el. Ha az is egyforma, úgy két azonos helyezést kell kiadni.

D1.2. Adás

D1.2.1. Mind a hagyományos (mechanikus), mind az elektromos gyorsbillentyűk használata megengedett.

A versenyzők a különböző versenyszámok során adhatnak egyszer hagyományos, egyszer gyorsbillentyűvel. Mind egykarú, mind kétkarú elektronikus billentyűt lehet használni. Az elektronikus billentyűknek 1:3 arányú rövid-hosszú jeleket kell előállítaniuk. Ha a versenyző tárolós billentyűvel versenyez, azt adás előtt üres memóriatartalommal be kell mutatnia a bírónak ellenőrzésre.

D1.2.2. Az adás táviratoknak 50 csoportból kell állniuk.

Az adás táviratoknak egyenletes eloszlásban kell tartalmazniuk az adott karaktereket. A sebességet karakter/perc rendszerben kell meghatározni.

D1.2.3. Az adás táviratokat latin nagybetűkkel és/vagy arab számokkal kell nyomtatni, egy sorban öt csoporttal. A szöveget úgy kell elkészíteni, hogy az jól olvasható legyen.

Példák:

A B V G D    F Y V A K   N G Q Z H   I M S T L   J N U C E

A D R G O    M A K U V   T L Q N Y   J O A I Z   U Z G I T

1 2 3 4 5    6 7 8 9 Ø   6 1 3 6 0   7 6 3 2 9   7 3 6 5 2

2 3 4 8 9    8 3 6 4 1   7 8 0 3 2   2 3 7 2 5   8 9 3 4 5

D X ? / 1    H G 4 B /   X . 6 B =   ? = M B G   4 3 A / =

, 7 L . 8    Z = 4 3 Q   O Ø L / .   A , = X 3   D F 4 8 /

D1.2.4. A versenyzők a táviratokat az adáshelyiségben, közvetlenül az adás előtt kapják meg. A gyakorlószöveget, mely bemutatja a versenytáviratok formátumát, a verseny előtt, a versenykiírás mellékleteként vagy beérkezéskor kell átadni minden versenyző számára.

D1.2.5. A versenyzőknek 15 perc áll rendelkezésére, hogy a három (betű, szám és vegyes) táviratot leadják. Ezt a tizenöt percet attól kell számítani, hogy a versenyző belépett a terembe.

A versenyzők az adáskor használt technikát technikai próbán kipróbálhatják (billentyűcsatlakoztatás stb.).

Abban az esetben, ha egy versenyző a bíró hívására nem jelenik meg a versenyteremben, a bíró még egyszer hívja őt egy perc múlva, ha akkor sem jelenik meg, akkor utolsóként kell adnia.

A versenyzők az adást bármikor megkezdhetik a tizenöt perces időtartamon belül. A tízenötperces adásidő lejártával azonban az adást le kell állítani, és a befejezetlen táviratért a versenyző csak a függelékben meghatározott időarányos számítás szerint kaphat pontot.

D1.2.6. Miután a versenyző csatlakoztatta a billentyűjét, az edző (ha benn tartózkodott a helységben) további segítséget már nem nyújthat és el kell hagynia az adástermet.

D1.2.7. A versenyzők mindegyik versenyszámban egy kísérletet tesznek, melyet a mellékletben megadott módon kell értékelni. Ezután a versenyzőnek lehetősége van egy távirat ismételt leadására, a tizenötperces időkereten belül. Az eredetei és az ismételt távirat közül a jobbikat kell elfogadni.

D1.2.8. A távirat megkezdése előtt a versenyzőknek a VVV= bevezetőt kell adniuk.

Az idő mérése az egyenlőség jel után kezdődik. Egy perc elteltével a technikai bíró leállítja az adást. Az adászsűri az adott táviratot a VVV = jeltől értékeli.

D1.2.9. Az adott távirat akkor értékelhető a teljes 1 perc tartamra vonatkozóan, ha a hibák száma nem haladja meg a hármat.

Amennyiben adáskor a hibák száma meghaladja a hármat, akkor az értékeléskor a Függelék szerinti időarányos pontozást kell alkalmazni.

Adáskor a következők számítanak hibának:

a) az előírttól eltérő karakter adása;
b) egy karakter kihagyása (hiánya);
c) két szomszédos karakter felcserélése;
d) hibajel adása az előírttól eltérő módon (a hibás karakter javítás után értékelhető).

Az adástáviratban elkövetett hibát a versenyzők hibajel kiadása után javíthatják ki, mely folyamatosan adott legalább hat pont, majd meg kell ismételni azt az egész csoportot, amelyben a hiba előfordult. Hibának számít az is ha a versenyző egy csoporttal vagy sorral visszalép adás közben. Ilyenkor a függelék szerinti időarányos pontozás lép életbe.

D1.2.10. Minimum kettő bíró határozza meg a táviratban az adott helyes karakterek és a hibák számát, valamint a minőségi szorzót (lásd a függeléket). Az adást számítógépen rögzítik az értékelés elősegítése érdekében az adás ellenőrzéséhez a HST2006 adásértékelő szoftver használható. A vezetőbíró feladata, hogy rögzítse az eredményt.

D1.2.11. A pontozás a következő módon történik:

100 pontot ér el az a versenyző, aki az értékelt táviratokat (betű, szám, vegyes) korcsoportjában a legnagyobb értékelhető sebességgel tudta adni. Az a versenyző, aki a táviratot kisebb sebességgel adta, arányosan kevesebb pontot kap.

Példa: Betűtávirat adásakor a legnagyobb elért sebesség 230 karakter/perc volt, melyért a versenyző 100 pontot kapott. A megállapított minőségi szorzója 0,95, így pontszáma 100x0,95 = 95. Ugyanebben a korcsoportban egy másik versenyző 180 karakter/perc sebességgel adta az üzenetet. Az ő pontszáma ezért 78,2 (180:230x100) lesz. Ebben a versenyszámban ez a versenyző 0,9-es szorzót kapott, így a végső pontszáma 78,2 x 0,9 = 73,8 lesz.

Amennyiben adáskor a hibák száma meghaladta a hármat, illetve a javítások száma a tízet, értékeléskor a Függelékben megadott időarányos értékelést kell alkalmazni. A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

D1.2.12. Abban az esetben, ha az adás versenyszám értékelésekor, melyről a szervező gondoskodik, két vagy több versenyző azonos pontszámot ért el, helyezésüket a vegyes távirat adásakor elért eredményük dönti el.

D1.3. Rádióamatőr gyakorlati versenyszámok

D1.3.1. A DL4MM által írt RUFZXP program és a VE3NEA által írt MORSE RUNNER program futtatása Windows operációs rendszerrel működő számítógépet igényel. A programokhoz az angol (Standard) karakterkészletet kell beállítani. A versenyszámok végrehajtásához legalább egy technikai bírónak jelen kell lenni.

A RUFZXP program esetében minden versenyző két kísérletet tehet, és a jobbik kerül elfogadásra, a MORSE RUNNER program esetében 1 db 10 perces kísérlet kerül végrehajtásra.

D1.3.2. A RUFZXP versenyszám végrehajtása

A RUFZ program XP verzióját kell használni.

A versenyző két kísérletet tesz 50 - a számítógép által változó sebességgel leadott - hívójel hibátlan vételére és (a klaviatúrán történő gépeléssel) azok visszaigazolására. A versenyző a kezdősebességet maga választhatja meg.

A kísérletek eredményét a program számítja ki, melyet a jelenlévő bírónak az értékelő lapon vagy elektronikus úton rögzítenie kell.D1.3.3. A MORSE RUNNER versenyszám végrehajtása

A versenyző 1 x 10 percet versenyezhet, cél ez idő alatt minél több összeköttetés létesítése. Az igazolt összeköttetések után kapott pontot a program jelzi ki, és azt a bírónak az értékelő lapon vagy elektronikus úton rögzítenie kell. A program menüsorának HST pontját kell alkalmazni, ahol kötött beállítások vannak. Ezeket a verseny rendezője a config-file-ban való beállításokkal érvényesíti:

Config file:

[System] Buf Size=3

[Station]

Call=optional

Name=optional

Pitch=optional

Band Width=10

Wpm=optional

QSK=0

Self Mon Volume= 0

Save Wav=0 [Band]

Activity=4

QRN=0

QRM=0

QSB=0

Flutter=0

Lids=0

[Contest] Duration=10

Hi Score=0

Competition Duration=10

A versenyző által módosítható beállítások:

- callsign (hívójel)

- QSK

- bandwidth (sávszélesség)

- pitch (hangszín)

- volume (hangerő)

- speed (sebesség)

D1.3.4. Pontszámítás

A legmagasabb pontszámot elért versenyző kap 100 pontot, a többi százalékosan kevesebbet.

A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

Abban az esetben, ha két vagy több versenyző azonos pontszámot érne el, helyezésük a rosszabbik kísérletükben elért kedvezőbb eredmény alapján dől el.

E HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

E1. Egyéni helyezések

A különböző korcsoportokban egyéni bajnoki cím érhető el a következők alapján:

1) vétel versenyszám (a három vétel versenyszám összesített pontszáma alapján)

2) adás versenyszám ( a három adás versenyszám összesített pontszáma alapján)

3) RUFZ

4) Morse Runner

5) összetett eredmény (az előző négy versenyszám összesített pontszáma alapján)

E2. Csapathelyezések

A csapatok helyezését legfeljebb tíz csapattag által elért pontok összege dönti el.

A csapatokat akkor is értékelni kell, ha nem mindegyik korcsoportban indítottak versenyzőket. A csapatértékelés pontszámítása:

Az egy csapatba tarozó versenyzők kategóriánkénti legjobbjai  által elért összpontszám adja meg a sorrendet. Az átsorolt versenyzők a csapatértékelésbe az új kategóriájuk pontját viszik az eredeti kategóriájukban.

Abban az esetben, ha két vagy több csapat pontjainak összege egyenlő lenne, úgy két azonos helyezés kerül kiadásra.

E3. Címek és díjak

Amennyiben a verseny országos bajnokság, úgy az első helyezettek (E1. pont szerint) Országos Bajnok címre jogosultak abban az esetben, ha a B2.3. pont kitételei érvényesülnek. A címmel aranyérmet és oklevelet kapnak.

Kupaversenyen érem és oklevél akkor is járhat, ha a B2.3. pont kitételei nem érvényesülnek.

A korcsoportjukban 2. és 3. helyezést elért versenyzők ezüst, ill. bronzérmet és oklevelet, a 4-6. helyezettek oklevelet kapnak.

Csapatértékelésnél a legjobb csapat kupát és oklevelet, a 2. és 3. csapat oklevelet kap.

 

F ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

F1. A verseny eredmények óvása

Óvást nyújthat be a csapatvezető abban az esetben, ha valamely résztvevő vagy a rendező megsértette a versenyszabályokat, ill. ha hibásan számították ki az eredményt.

Az óvás az előzetes eredményjegyzék kiadása után legkésőbb 30 perccel nyújtható be személyesen a vezetőbírónál.

Az óvás ügyében a versenybírói bizottság dönt a helyszínen. Az óvás elutasításáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A döntés után az eredményhirdetést meg kell tartani.

 Óvás elutasítása esetén az Országos Bajnokságokat illetően az óvást elutasító határozat ellen a versenyző írásos fellebbezést nyújthat be 8 napon belül az Elnökségnek címezve a verseny rendezőjéhez. Más magyar rendezésű versenyek esetén a rendező határozata végleges. Az Elnökség a benyújtott fellebbezést 30 napon belül elbírálja, majd értesíti a fellebbező versenyzőt, a rendezőt és a Bírói Bizottságot. Ezt követően további jogorvoslatra nincs lehetőség.2. Minden versenyről hiteles eredményjegyzéket kell készíteni és eljuttatni a MRASZ Titkárságának.

Az eredményjegyzéknek tartalmaznia kell versenyszámonként és kategóriánként: az indulók nevét, hívójelét, egyesületét, a vett/adott ütemeket és az elért pontszámokat.

A vezetőbírónak a versenyről a bírói jelentést a MRASZ Bírói Szabályzat 7.1 pontja szerint. a 2. sz. melléklet felhasználásával meg kell küldenie a MRASZ Bírói Bizottságának.

Óvás esetén versenyen készült összes dokumentumot 60 napig meg kell őriznie a rendezőnek, hogy esetleges fellebbezés esetén az rendelkezésre álljon.

F3. A rendezőnek biztosítania kell, hogy még az óvási idő letelte előtt a csapatvezetők betekinthessenek a rendelkezésre álló dokumentumokba-.

F4. Jelen versenyszabályzat 2019. január 1-től lép érvénybe.

 

FÜGGELÉK

A AZ ADÁS VERSENYSZÁMOK IDŐARÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

Az adás versenyszámok esetében azoknak a versenyzőknek, akik túllépik a három hibát, addig lesz érvényes és értékelhető a távirata, míg az első nem megengedett (negyedik) hibát el nem követik.

Példa:

Egy versenyző 210 karakter/perc sebességgel adott, de a 47. másodpercben elkövette a negyedik hibát Eddig a pillanatig 170 jelet adott le. Így az adássebessége 170 karakter/perc értékben állapítható meg 3 hibával, vagyis 0,85-ös szorzót kap.

 

B AZ ADÁS SZORZÓK KIALAKÍTÁSA

Az adásra adható maximális szorzó 1,00 lehet, melyből levonható:

-0,05 minden hibáért (max. 3x 0,05 = 0,15)

-0,01-től -0,05-ig szabálytalan ütemű adásért (max 0,05)

Az adásszorzó értéke - a levonások figyelembevételével 0,8 és 1,00 közötti lehet.

A SZORZÓK TÁBLÁZATA

HIBA               0          1          2          3

SZORZÓ 1,00-0,95 0,95-0,90 0,90-0,85 0,95-0,80

Megjegyzés: Amennyiben a versenyző folyamatosan vagy időnként a jeleket egybe adja, adása szabálytalan ütemű (ritmustalan)a szorzót 0,01-es lépésekben, max. 0,05-del lehet csökkenteni.

Példa:

Adott üzenet

0 hiba 1-es szorzó

3 hiba 0,85-es szorzó

2 hiba + szabálytalan ütemű adásért 0,02 levonás 0,88-es szorzó

 

C A VÉTEL SORÁN ALKALMAZHATÓ SZOFVEREK:

HST2006 - EU7KI program

ZEUS program

HSTHu Program