Régi weboldal

MRASZ Közgyűlés 2022

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült 2022. április 2. napján 10:00 órakor a Magyar Rádióamatőr Szövetség 1037 Budapest, Királyhelmec utca 9. szám alatti székhelyétől eltérő 1087 Budapest, Sport út 2. szám alatt összehívott közgyűlésén, ahol jelen vannak az egyesület tagjai, akiknek adatai rögzítésre kerültek a jelenléti íven, tagjegyzéken, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Napirendi pontok:

1. Magyar Rádióamatőr Szövetség közgyűlésének székhelytől eltérő helyen történő megtartása;

2. A Szövetség 2021. évében végzett tevékenyégéről szóló jelentés elfogadása;

3. GPEB jelentése a 2021. évi költségvetés teljesítéséről és a 2022. évi költségvetés tervezetéről, azok elfogadása;

4. Az Elnökség beszámolója a 2021. évi költségvetés teljesítéséről, annak elfogadása;

5. Az Elnökség 2022. évi költségvetési tervének bemutatása, annak elfogadása;

6. A 2023 évi tagdíjfizetési rendjének meghatározása;

7. A Szövetség rendes tagjai által beterjesztett fellebbezés megvitatása, elbírálása, a Szövetség

  rendes tagjai által beterjesztett javaslatok megvitatása;

8. A Szövetség elnöke díjának megállapítása, annak elfogadása;

9. A MRASZ tiszteletbeli elnökének, a MRASZ elnökének, alelnökeinek, a GPEB elnökének, tagjainak megválasztása

10. Egyéb kérdések megvitatása

A jelenlévő tagok megválasztják Huller Gyulát a közgyűlés levezető elnökének.

A jelenlévő tagok megválasztják Marozsán Miklóst jegyzőkönyvvezetőjének.

A tagok megválasztják Juhász Pétert és Krajcár Lajost jegyzőkönyvet hitelesítő tagnak, továbbá megválasztják Szabó Károlyt és Fábián Lajost szavazatszámlálónak.

Huller Gyula, mint a Közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja tagokat, hogy a jelen Közgyűlésre a fenti napirendi pontok megvitatása és elfogadása miatt került sor.

 

Huller Gyula, mint a jelen Közgyűlés levezető elnöke megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, ugyanis a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő tag megjelent, továbbá tájékoztatja a tagokat, hogy a szavazás nyílt, amennyiben zárt szavazásra nem érkezik javaslat. A Közgyűlés nem tesz javaslatot határozati javaslat zárt szavazáson történő elfogadására.

 

1. napirendi pont

Huller Gyula, mint a közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a tagokat, a közgyűlésnek a székhelytől eltérő helyszínen történő megtartásáról és javasolja, hogy a tagok járuljanak hozzá, hogy a jelen közgyűlést 1087 Budapest, Sport út 2. szám alatt tartsák meg.

 

1/2022. számú határozat

A tagok egyhangúlag 32 igen szavazattal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen közgyűlés a 1087 Budapest, Sport út 2. szám alatt legyen megtartva.

 

2. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Szövetség 2021. évében végzett tevékenyégéről szóló jelentést.

2/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 31 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a Szövetség 2021. évében végzett tevékenyégéről szóló jelentést.

 

3. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a GPEB jelentését a 2021. évi költségvetés teljesítéséről és a 2022. évi költségvetés tervezetéről.

3/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 31 igen, 1 nem szavazattal elfogadja GPEB jelentését a 2021. évi költségvetés teljesítéséről és a 2022. évi költségvetés tervezetéről.

4. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Elnökség beszámolóját a 2021. évi költségvetés teljesítéséről.

4/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 31 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2021. évi költségvetés teljesítéséről, a MRASZ 2021. évi mérlegét 146 921 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 5 302 ezer Ft eredménnyel.

5. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Elnökség 2022. évi költségvetési tervét.

5/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 31 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja az Elnökség 2022. évi költségvetési tervét.

6. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a 2023 évi tagdíjfizetési rendjének meghatározását.

6/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 29 igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja a 2023 évi tagdíjfizetési rendjének meghatározását.

 

7. napirendi pont.

Huller Gyula megállapítja, hogy a Szövetség rendes tagjai által beterjesztett fellebbezés és beterjesztett javaslat nem érkezett.

 

8. napirendi pont.

Huller Gyula javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Szövetség elnöke díjának megállapítását.

 

8/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 29 igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja Szövetség elnöke díjának megállapítását 250 000 Ft értékben.

9. napirendi pont.

Tekintettel arra, hogy a Szövetség elnökének, alelnökeinek, elnökségi tagjainak, gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének, gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak, tiszteletbeli elnökének mandátuma lejárt ezért:

Kiss László javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Dallos Lászlót a Szövetség tiszteletbeli elnökének.

Kiss László javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Molnár Csabát 2022. április 2-től 2026. április 02-ig tartó 4 éves időtartamra a Szövetség új elnökének.

Kiss László javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés válassza meg 2022. április 2-től 2026. április 02-ig tartó 4-4 éves időtartamra Kiss Lászlót és Weisz Lászlót a Szövetség új alelnökeinek.

Kiss László javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés válassza meg 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4-4 éves időtartamra Dudás Leventét, Hegedűs Norbert Dávidot, Krajcár Lajost, Holop Attilát, Nagy Csabát a Szövetség új elnökségi tagjainak.

Kiss László javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Szabó Tibort 2022. április 2-től 2026. április 02-ig tartó 4 éves időtartamra a Szövetség új gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének.

Kiss László javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Józsáné Maczkó Gabriella és Surmanné Gorjanácz Éva jelölteket 2022. április 2-től 2026. április 02-ig tartó 4-4 éves időtartamra a Szövetség új gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak.

 

9/2022. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással 32 igen szavazattal egyhangúlag megválasztja Dallos Lászlót a Szövetség tiszteletbeli elnökének.

A Közgyűlés nyílt szavazással 29 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Molnár Csabát a Szövetség új elnökének.

A Közgyűlés nyílt szavazással 30 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 2022. április 2-től 2026 április 02-ig 4 éves időtartamra megválasztja Kiss Lászlót a Szövetség új alelnökének.

A Közgyűlés nyílt szavazással 32 igen szavazattal egyhangúlag 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Weisz Lászlót a Szövetség új alelnökének.

A Közgyűlés nyílt szavazással 27 igen szavazattal 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Dudás Leventét a Szövetség új elnökségi tagjának.

A Közgyűlés nyílt szavazással 28 igen szavazattal 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Hegedűs Norbert Dávidot a Szövetség új elnökségi tagjának.

A Közgyűlés nyílt szavazással 29 igen szavazattal 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Holop Attilát a Szövetség új elnökségi tagjának.

A Közgyűlés nyílt szavazással 28 igen szavazattal 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Krajcár Lajost a Szövetség új elnökségi tagjának.

A Közgyűlés nyílt szavazással 32 igen szavazattal egyhangúlag 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Szabó Tibort a Szövetség új gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének.

Közgyűlés nyílt szavazással 32 igen szavazattal egyhangúlag 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Józsáné Maczkó Gabriellát a Szövetség új gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság tagjának.

Közgyűlés nyílt szavazással 32 igen szavazattal egyhangúlag 2022. április 2-től 2026 április 02-ig tartó 4 éves időtartamra megválasztja Surmanné Gorjanácz Évát a Szövetség új gazdasági, pénzügyi ellenőrző bizottság tagjának.

10. napirendi pont.

A napirendi pontban a közgyűlésen az NSR rendszer regisztrációjára vonatkozó kérdések hangzottak el, valamint a leköszönő tisztségviselők irányába tett köszönetnyilvánítások. Hegedűs Norbert Dávid elnökségi tag tájékoztatást adott, arról hogy az elnökség vizsgálja, hogy a meglévő vagyon értékének megőrzésére mik az optimális jelenleg elérhető lehetőségek. Ezen belül különböző befektetési lehetőségek vagy pedig a beruházási munkák előrehozása a várható áremelkedések miatt.

Ebben a napirendi pontban határozati javaslat nem született.