Régi weboldal

Elnökségi ülés 2021. november 12.

 Jegyzőkönyv

Helyszín: MRASZ székház

Résztvevők:

 • elnökség: HA7PL, HA2VR, HA6PX, HA2NA, HA7WEN (5/7) - az elnökség határozatképes, 17:57 HA2QW csatlakozott (6/7)
 • GPEB: HA5LN
 • HA7JTR - Jászsági Rádiósok Egyesülete

Napirend szerint:

16:28 HA7PL megnyitja az elnökségi ülést.

 1. Költségvetés helyzete - 6PX
  A MRASZ költségvetése időarányosan és egészében is jelentős többlettel bír a járványhelyzet miatti kevesebb program miatt.
  2021-ben jelentős átcsoportosítások történtek a székház javára az egyéb megtakarításokból. Néhány esetben ezt még folytatni kell a növekvő árak miatt.
  Az előző évi állami támogatás elszámolását az EMMI elfogadta, látszólag az idei is teljesíthető lesz.
  Továbbra is jelentős támogatást kap a szövetség az NMHH-tól és piaci szereplőktől egyaránt.
 2. Dagály utca helyzete - HA2VR tájékoztatta az elnökséget, tárgyalás nov. 24-én lesz.
 3. MRASZ díjátadó gála
  • Az elnökség áttekintette a gálával kapcsolatos feladatokat.
  • COVID miatt kockázatos decemberben díjátadó gálát rendezni. Új időpont javaslat: 2022. január 22 szombat (terv, COVID miatt változhat).
  • Tervezett helyszín: Esztergom.
 4. Minősítések előkészítésének állapota
  • HA6PX RH:
   A minősítési lista időarányosan naprakész. IARU VB és RDX kell még.
  • URH minősítésről nem áll rendelkezésre információ
  • HA6PX: HST minősítések megvannak - lista ismertetésre került, publikálva lesz.
  • HA2QW RIM minősítések megvannak.
 5. MRASZ közgyűlés előkészítése
  • 2022 tavasszal a jelenlegi elnökségnek lejár a mandátuma.
  • 2022 febr. közepére lesz pénzügyi mérleg, utána lehet 1 hónapon túl közgyűlést tartani. Kell közgyűlést tartani COVID alatt is, meghatalmazottakkal, kevesebb fővel, de kell.
  • Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Választási Szabályzat módosítását.
  • A 3 fős jelölő bizottság tagjaira javaslat: HA7JTR, HA3NU, HA2QW - a jelölést elfogadták, az elnökség egyhangúlag támogatta.
  • Közgyűlés várható dátuma: 2022. április 2 (terv).
  • Helyszín keresés folyamatban. Figyelembe kell venni az esetleges korlátozások hatását.
 6. Tagfelvétel
  • MTTSZ Bordányi Klubja felvételét kérte a szövetségbe - az elnökség 5 igen alapján egyhangúlag támogatta - elnökségi határozat száma: 1/2021.
 7. Egyebek
  • HA2VR - IARU 1. körzet konferencia folytatás volt online (Újvidéken lett volna – COVID miatt utazási korlátozások nem tették lehetővé). A konferencia részeként az IARU I. Körzet egy workshopot tartott, ahol az amatőr rádiózás jövőjével kapcsolatos elképzeléseket dolgozták ki és vitatták meg. Ez utóbbin a MRASZ sajnos nem képviseltette magát.

A Konferencia a beterjesztett költségvetési javaslatot elogadta, megválasztotta az új IARU tisztségviselők.et. Elfogadta a workshopon megtárgyalt gondolatok és elképzelések összefoglaló anyagát, amelyek megvalósítási lehetőségeit és prioritásait az új vezetés tekinti át és építi majd be a következő költségvetési javaslatokba. 2023-ban Újvidéken fizikai jelenlétben tartják meg a következő IARU Region 1 konferenciát (jelentős összegű előleget kellett a 2020-as konferencia helyszínének fizetni, amely csak akkor nem veszik el, ha a 2023-as konferenciát ott megtatjuk – ezt a szerb szövetség tudta lebeszélni, köszönetünket fejeztük ki ezért a konferencián).

Jelentős megtakarítás keletkezett az idei költségvetésben (legfőképpen az utazások és emiatt néhány projekt melmaradása miatt).

Felmerült az IARU tagdíj csökkentése – de ebben nem foglalt állást a konferencia.

 • QSL Iroda: Az Elnökség áttekintette az iroda helyzetét. A korábban tapasztalt és tagszervezeteink által is jelzett nem tagok lapjainak kezelésével kapcsolatban Casbával HA2VR beszél és nyomatékosan kéri a QSL irodai szabályzat és az iroda működését biztosító, az Érd Városi RK SE-vel kötött szerződés maradéktalan betartását és azt, hogy az összes nem tagnak küldött lapot egy dobozban december 14-ig készítse össze.

Életmű díjra 5 érvényes jelölés érkezett, a döntést a továbbiakban hozza meg az elnöksg.

HA-DX versenyen Ifjusági kategória létrehozása.