Régi weboldal

Elnökségi ülés 2015. 05. 09.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BA, 5BGG, 5BLK, 5EA, 5EB, 5MA, 7PL.

Meghívottak: HA2NA, 5DX, Gardáné.

Napirendi pontok:
1.         QSL lapok a nem tagoknak a BURABU-n.
2.         MRASZ honlap átalakítása.
3.         Tájékoztatási Bizottság megalapítása.
4.         Utánpótlás Bizottság megalapítása.
5.         HA5BLK Sanyi utánpótlás koncepciója, a közelgő rendezvények, gyereksziget, sportágválasztó, MRASZ táborral kapcsolatos feladatok.
6.         Tájékoztató a MRASZ anyagi helyzetéről.
7.         2016. évi HA-OB versenykiírásával kapcsolatos bizottság létrehozása.
8.         2017. évi HST Világbajnokságra történő jelentkezés megvitatása.
9.         Új magyar diplomák a közelgő aktualitások figyelembe vételével.
10.       Egyebek.

A jelenlévők egyhangúan, 7 igennel, ellenvetés tartózkodás nélkül elfogadták a napirendi pontokat.

1. QSL iroda vezetője előadja a nem tagok lapjaival kapcsolatos elképzeléseit.

10/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők 7 igen mellett, ellenvetés, tartózkodás nélkül elfogadták, hogy az elfekvő lapokat igénylők egyszeri alkalommal a 2015. évi BURABU-n befizethetik a 6000 Ft-ot Zelei Csabánál, aki számlatömböt fog kapni Marikától.

11/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők 7 igen mellett, ellenvetés, tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a nem tagok lapjait minden év március 31.-ig őrizzük.

12/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők szavaztak arról, hogy szeptember 30-ig 1 kg lapot adhassanak fel ingyenesen az elfekvő lapokat igénylők. (2 igen mellette, 5-en ellene)

2. MRASZ honlap. HA2NA ismerteti a megfelelő formátumokat, amelyekben a szakreferensek küldhetnek anyagot a honlapra. Javasolja a mrasz.org regisztrálását. Érvényességi határidők fontossága. Vendégkönyv nem kell. Az elnökségnek legyen „mrasz.hu” végű domainje. Facebook legyen-e, 2 van, ki csinálja?

13/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők 7 igen mellett, ellenvetés, tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a szakreferensek gondozzák az oldalaikat. A QSL iroda címváltozását az angol oldalra is át kell vezetni!

14/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők 7 igen mellett, ellenvetés, tartózkodás nélkül elfogadták, hogy az elnökségnek legyen „mrasz.hu” végű email címe.

15/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők 7 igen mellett, ellenvetés, tartózkodás nélkül elfogadták, hogy HA2NA hozza rendbe a Facebook-ot, nyisson új oldalt.

16/2015 sz. elnökségi határozat: A jelenlévők 1 igen mellett, 6 ellene leszavazták Twitter oldal nyitását.

3. Tájékoztatási Bizottság: mind a belső, mind a külső információáramláson javítanunk kell. Át kell tekinteni, kinek milyen médiakapcsolata van? A bizottság tagjai a szakági felelősök lesznek. Össze kell állítani a megjelentetésre szánt anyagokat. Ki kell használni a lehetséges médiafelületeket!

4. Utánpótlás Bizottság megalakítása. HA5BLK HA5JX bevonására gondolt.

5. HA5BLK ismerteti az utánpótlással kapcsolatos hosszabb távú koncepcióját. (Sportágválasztó, gyermeksziget, nyári tábor, Városliget)

6. HA1TJ ismerteti a létszámhelyzetet. Tájékoztatást ad a szövetség anyagi helyzetéről.

7. 2016. évi HA-OB versenykiírással kapcsolatos bizottság létrehozása. Ismertetésre kerül HA6PX levele. Meg volt híva ehhez a napirendi ponthoz HA1AH is, azonban családi okok miatt nem tudott eljönni.

8. Felmerült a 2017 évi HST VB rendezésének kérdése. Ki fogja szponzorálni? Először meg kell kérdezni Oliver Tabakovszkit, lehet-e rá esélyünk, vagy már más ország megkapta a rendezés jogát? HA5BA fog érdeklődni!

9, Új magyar diplomák a közelgő aktualitások figyelembe vételével. Jövőre aktuális lesz az 56-os eseményekkel kapcsolatos diploma. A diploma felelőst serkenteni kell!

10. Egyebek: Meg kell kérni a HA5FO hívójelet.

El kell készíteni az ASZ módosítását, ehhez a MOB-tól kérünk segítséget.

Zágráb fest lesz ismét június 12-13-án. Jelentkező nem lévén, HA5EA és HA7PL fog részt venni az eseményen.

17/2015 sz. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellene megszavazta, hogy HA5EA és HA7PL képviselje a MRASZ-t Zágrábban.