Régi weboldal

Elnökségi ülés 2016. 11. 12.

 Jegyzőkönyv

 

Jelen vannak: HA0LC, HA0LZ, HA1TJ, HA5BA, HA5BLK, HA5MA, HA5EA, HA5JX HA6PX, HA7PL.

Elnökségi napirend
1. HA-OB 2017 versenykiírás elfogadása.
2. Rádióforgalmi versenyszabályzat 2017 elfogadása.
3. Bírói szabályzat 2017.
4. HA-DX 2017
5. Gála 2016
6. Minősítések 2017-re
7. Egyéb

 1. A napirendi pontokban előre vettük 3-as napirendi pontot célszerűségi okokból.
  1. Egyhangúlag megszavaztuk.
 2. A Bírói szabályzatot az elnökség megvitatta és a következő határozatot hozta:
  1. 23/2016 sz. elnökségi határozat: A Bírói Bizottság három tagja együttesen üljön le és a szakági vezetőkkel is egyeztetett, kompromisszumos javaslattal hozzák vissza a módosított szabályzatot az elnökség elé. HA0LZ kijelentette, hogy a munkában szívesen részt vesz, de a bizottsági tagságáról lemond. Az elnökség egyhangúan elfogadta.
  2. HA5JX távozott.
 3. Az RH-OB-vel kapcsolatban az elnökség a napirendet megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
  1. 24/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség egy tartózkodás (HA0LC) mellett az RH-OB kiírását elfogadta.
 4. Az elnökség az RF Versenyszabályzatot megtárgyalta az előző elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal és a következő határozatot hozta:
  1. 25/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség a módosításokkal kiegészített RF Versenyszabályzatot egyhangúan elfogadta.
 5. Az elnökség a Gálával kapcsolatos napirendet megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
  1. 26/2016 sz. elnökségi határozat: Azon RF versenyeken, ahol nincs külön NYILT kategória, készüljön „Abszolút és „MRASZ tag” sorrend, hogy egyértelmű legyen a díjazás és a minősítési pontok számítása.
  2. 27/2016 sz. elnökségi határozat: A beterjesztett díjazottakat, kitüntetetteket az elnökség egyhangúan elfogadta.
 6. A Minősítési Szabályzat 1.1.1 pontja kiegészül azzal, hogy a Nemzeti Válogatott tagjai az IARU RH VB-n részvétel után automatikusan első osztályú minősítést kapnak.