Régi weboldal

Elnökségi ülés 2017. 09. 30.

 Jegyzőkönyv

Készült a MRASZ elnökség 2017. szeptember 30-i üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (HA0LC, HA0LZ, HA1TJ, HA5BA, HA5EA, HA5MA, HA5BLK később csatlakozott)

Meghívottak: HA2NA, HA5JX, HA6PX, HA7PL.

1. Tájékoztató meghallgatása a 14. HST VB-ról.
      Előadó: HA2NA, HA6PX.
2.  21.ARDF. EB - ről beszámoló meghallgatása.
      Előadó: HA0LZ
3. Bírói Szabályzat, megvitatása, elfogadása.
      Előadó: HA5JX
4. Királyhelmec u. székház árajánlatainak megvitatása, illetve elfogadása.
      Előadó: HA1TJ
5. A közgyűlés határozatnak megfelelően a 20. millió forint lekötése.
     Előadó: HA1TJ, HA7PL
6. Az Életműdíj jelölések elfogadása illetve az elnökségi ülésig még beérkezők megvitatása.
     Előadó: HA1TJ, HA7PL
7. A 2018 évi választásokra jelölőbizottság megválasztása.
     Előadó: HA1TJ, HA7PL
8. Egyéb

10.05 Az elnök köszönti a jelenlévőket. Az ülés szavazatképes.

Elnök javasolja a napirendek módosítását: Az 5-ös napirendet napoljuk el, mert a bank képviselői nem tudtak megjelenni. Egyhangúlag elfogadva.

1. Napirend. HA6PX szóbeli tájékoztatót tart a világbajnokság megrendezéséről. Az elnökség tagjai gratulálnak a sikeres rendezéshez. Kérésként elhangzott, hogy egy rövid írásos tájékoztató kerüljön fel a MRASZ honlapjára. Az elnökség a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

2. HA0LZ tájékoztatást ad az ARDF EB-ről. Minden magyar verseny időben meg lett tartva, a felkészülést semmi nem zavarta. Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

3. HA5JX szóbeli kiegészítést tesz. Elmondja, hogy a módosítás szükségességét a TESZ-ek megszünése tette időszerűvé. HA0LC módosító javaslataként elhangzott, hogy a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján a rádióforgalmi versenyek kerüljenek ki a bírói szabályzat hatályából. 3 igen 3 nem mellett nem kapott támogatást. Ezt követően 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnökség elfogadta a szabályzatot.

4. Az elnökség azt fogadta el, hogy független energetikussal és építésszel készíttetünk szakvéleményt és ez alapján döntünk a pályázásról és a kivitelezésről.

5. Az előzetesen megjelölt napirend helyett HA5EA és HA0LC tájékoztatást ad az IARU konferenciáról.

6. Az elnökség a MRASZ gálán díjazandók névsorát megvitatta és jóváhagyta.

7. Jelölő Bizottság megválasztása: Az elnökség a feladattal HA6PX, HA2NA, HA5BLK amatőrtársakat bízta meg. A jelölőbizottság az elnökét maga választja meg.

8. Egyebekben: a nyári gyerektábor elmaradásának okairól, a következő évi gyerekprogramok lehetőségeiről hangzottak el hozzászólások.