Régi weboldal

MRASZ Közgyűlés 2017.

Jegyzőkönyv

Készült: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűléséről.

Helye: Budapest IX. Gyáli u. 22.

Ideje: 2017. április 1.

10 óra 10 perckor Dallos László levezető elnök köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA.

A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője bejelenti, hogy 36 tagegyesületből 28 tagegyesület képviselője megjelent a mai közgyűlésre. A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. (jelenléti ív: 1 sz. melléklet)

Levezető elnök: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0HY, HA0IG, HA1DRA, HA1DTH, HA5MY, HA5AEZ, HA5GO, HA5EH, HA5KD, HA6OB, HA6VS, HG7JW, HA8PK, HA8LCD, HA8CW.

Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános. A jegyzőkönyv magnófelvétel alapján fog készülni, elkészítésének határideje 2017. május 10.

Levezető elnök: kéri a közgyűlést fogadja el, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön.

1/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2017. május 10.

Levezető elnök felkéri Felber Gyula HA1TJ elnököt, nyissa meg a közgyűlést.

Felber Gyula HA1TJ elnök, köszönti a részvevőket, megnyitja a közgyűlést.

Levezető elnök: A lebonyolításhoz tisztségviselőket kell választani!

A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének Venczel Miklós, HA0LZ –t javasoljuk.

Szavazás: jelen 28 fő, mellette 28 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

2/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Venczel Miklós, HA0LZ-t a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

Levezető elnök: Venczel Miklós, HA0LZ válasszon maga mellé 2 embert, segítőnek!

Tagjainak Hegyi Miklós HA5VZ-t és Hegyi Loránd, HA8DH-t választotta ki. Szavazzunk róluk!

3/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Hegyi Miklós, HA5VZ-t és Hegyi Loránd, HA8DH-t a szavazatszámláló bizottság tagjainak.

Levezető elnök: jegyzőkönyvvezetésre az elnökség Dallos László, HA7PL-t jelölte. Szavazzunk róla.

4/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Dallos László, HA7PL-t jegyzőkönyvvezetőnek.

Levezető elnök: Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítőire: Frőhlich Henrik, HA5BF; Marozsán Miklós, HA5OM. Szavazzunk róluk!

5/2017. sz. közgyűlési határozat:  A küldöttek 28 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták Frőhlich Henrik, HA5BF-et és Marozsán Miklós, HA5OM-et a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Levezető elnök: Az ASZ értelmében kötelező napirendi pontok:

  1. A 2016. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
  2. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
  3. A 2016. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
  4. A 2017. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
  5. A TESZ-ek megszüntetésére javaslat.
  6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levezető elnök: szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.

6/2017. sz. közgyűlési határozat: A küldöttek 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Levezető elnök: Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje egyhangúlag elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2016. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (2. számú melléklet) Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula, HA1TJ szóbeli kiegészítésében egyebek mellett szólt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról, egyesületek, TESZ-ek helyzetéről, az új Alapszabályunkról, az elvégzett tennivalókról, ingatlanokról, a Szekszárdi úti objektum eladásáról, a kapott szponzori támogatásokról, az utánpótlással kapcsolatos tennivalókról, a jól működő QSL irodáról.40

Levezető elnök: Szavazzuk meg a 2016- évi beszámolót!

7/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el. (4 sz. melléklet)

Levezető elnök: Megkérdezi Görgei György, HA5BGG-t, a GPEB elnökét, kíván e kiegészítést fűzni a GPEB írásos beszámolójához? (3. sz. melléklet) Nem kíván!

Levezető elnök: a GPEB beszámolójának elfogadása következik. Van-e a GPEB részéről kiegészítés a kiküldött beszámolóhoz? Hozzászólás van-e? Nincs!

8/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a GPEB beszámolóját 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el.

Levezető elnök: Következik a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása. Elnök úr szóban

kívánja kiegészíteni.

9/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi költségvetési beszámolót 28 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. (5 sz. melléklet)

Levezető elnök: Most pedig a 2017. évi költségvetési tervjavaslat vitája következik.

Az elnök úr szóbeli kiegészítést fűz hozzá!

Javaslat a terv módosítására: bevételi oldal: Egyéb rovatba kerüljön be a 42 m Ft bevétel. Kiadáshoz 20 m Ft irányösszeg Királyhelmecre.

10/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2017. évi tervjavaslatot azzal a változtatással - hogy a Szekszárdi úti ingatlan eladásából befolyt 42 millió Forintból 20 millió Ft-ot szánjunk a Királyhelmec utcai ingatlan állagának javítására - a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el. (6 sz. melléklet)

Levezető elnök: szavazzunk még Szabó Tibor, HA5LN javaslatáról, miszerint a befolyt 42 Ft-ból levonva a 20 Milliót, a maradékot fektessük be és a hozadékát kétrészre osztva éljük fel. Egyrészt a 30 %-a tőkenövelésre, másrészt a maradék 70 % pedig sport, vagy szervezeti célra legyen felhasználva.

11/2017. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy a Szekszárdi úti ingatlan eladása után kapott 42 m Ft-ból maximum 20 m Ft-ot a Királyhelmec utcai ingatlan felújítására fordíthat, a maradékot pedig köteles befektetni és a hozadékát évente két részre osztva, 30 %-át tőkenövelésre fordítson, 70 %-át pedig integrálja vissza a költségvetésbe és költse valamilyen értelmes célra. Elfogadva: 23 igen, 5 tartózkodás, ellene 0.

Levezető elnök: következik az 5. napirendi pont.

Felber Gyula, HA1TJ elnök: 1 TESZ munkája értékelhető, a többiek nem működnek, csupán, mint fantomszervezetek léteznek. Az elnökségi ülésen megtárgyaltuk ezt a kérdést és az elnökség (kivétel Lendvai Klára, HA5BA) úgy döntött, hogy javasolja a Közgyűlésnek a megszüntetésüket. Amelyik TESZ tovább akar létezni, az önállóan megalakulhat, készíthet Alapszabályt és kérheti tagként felvételét a MRASZ-ba. Saját megyei példáját említi. A megyei Sportigazgatóságok megszűntek, pályázat nincs, ezért értelmetlenné vált létük.

A közgyűlésnek javasolja elfogadásra a TESZ-ek megszüntetését. Beadjuk a bíróságra a papírt és töröltetjük mind a 12 TESZ-t.

Frőhlich Henrik, HA5BF: Ez most egy pillanatnyi helyzet, javasolja, most ne tárgyaljunk a TESZ-ek megszüntetéséről. Reméli, hogy belépünk az újonnan alakult Honvédelmi Sportszövetségbe. Az országos szervezetek lépjenek oda be és azokon keresztül csatlakozzunk.

Berzsenyi László, HA5EA:Tudomása szerint egyelőre eléggé kiforratlan a Honvédelmi Sportszövetség. Nem érti, mi az összefüggés a TESZ-ek megszüntetése és a Honvédelmi Sportszövetségbe lépés között?

Venczel Miklós, HA0LZ: Szabolcs-Szatmár megyében ők már régebben megszüntették a TESZ-t. Amíg volt sporttámogatás, addig abból tudtak versenyeket rendezni. Miután ez megszűnt, már nekik kellett volna fizetniük, hogy tagok lehessenek. Véleménye szerint sincs még eléggé kiforrva a Honvédelmi Sportszövetség. Nem tudni semmit az elvárásaikról és arról sem, hogy mit veszünk a nyakunkba? Javasolja, a Közgyűlés bízza meg az elnökséget, vagy az elnököt, hogy a tisztánlátás érdekében tárgyaljon a képviselőikkel, de szerinte azok nem a TESZ-ekkel akarnak tárgyalni.

Jánosi János Sebestyén, HA5GN: 1 működő TESZ van, a budapesti, aki eddig a BURABU-t rendezte és más egyéb tevékenységet is kifejtett. Ha megszüntetjük a TESZ-eket, akkor ezeket ki fogja végezni?

Turjányi József, HA3GJ: TESZ-eket azokban a megyékben lehetett létrehozni, amelyekben legalább 2 rádióklub működött. Somogy megyében sok évvel ezelőtt létrehoztak egy megyei szövetséget, de azt a bíróság szinte azonnal meg is szüntette. Ezért ők Siófokon létrehoztak több rádióklubot, így megalakulhatott a Siófoki TESZ. Korábban az önkormányzattól ők is kaptak anyagi és erkölcsi támogatást, de ma már ez nincs. Ahol akarnak, ott működtethetnek TESZ-t. Aki akarja, az csinálja tovább, Ő meghagyja.

Békei Ferenc, HA5KU: miközben a többi napirendi ponthoz nagyon jól kidolgozott anyagot kapott, hiányolja az elnökség részéről az előzetes részletes tájékozódást, miért nem járta alaposabban körül ezt a kérdést, kérdezte meg a TESZ-ek véleményét, mielőtt megszüntetésüket javasolja?

Varga Gábor, HA7MS:személyes okok miatt kéri a Közgyűlést, járuljon hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TESZ megszüntetéséhez.

Felber Gyula, HA1TJ: Válaszol.

Békei úr hozzászólására reagálva, egyenként felszólítja a TESZ-ek képviselőit, hogy nyilatkozzanak a TESZ-ek működéséről, igennel, vagy nemmel!

Bács-Kiskun megye                              nem működik
Békés megye                                       nem működik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye              nem működik
Csongrád megye                                  nem működik
Győr-Moson-Sopron megye                   nem működik
Heves megye                                       nem működik
Jász-Nagykun-Szolnok megye               nem működik
Pest megye                                         nem működik
Siófoki TESZ                                        nem működik
Tolna megye                                        nem működik
Zala megye                                         nem működik
Budapest                                             működik

Bármelyik szövetség önállóan megalakíthatja, bejegyeztetheti magát és kérheti felvételét a MRASZ-ba. Ha mindegyik megszűnik, aki akar, az megalakulhat. Nem mondott valótlant, csak tiszta szervezeti életet akar. Ismételten javasolja a Közgyűlésnek, fogadja el az összes TESZ megszüntetését.

Levezető elnök: kérem a jelenlévő képviselőket, a szavazócédula felmutatásával szavazzanak a TESZ-ek megszüntetéséről.

Jelen van: 28 fő. Igennel szavazott 26 fő, ellene 1 fő, tartózkodott: 1 fő.

12/2017 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 26 igen, 1 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadta a TESZ-ek megszüntetését.

Levezető elnök: Jogszerűn érkezett 1 javaslat megvitatásra HA3IN-től. Tárgya: csatlakozás a Honvédelmi Sportszövetséghez.

Elnök úr elmondja az ő véleményét ezzel kapcsolatban. A Honvédelmi Szövetség megalakult, de csak egyetlen szóban említik a mi szakágunkat. Azt elfogadja, hogy a közgyűlés megbízza az elnököt és az elnökséget, hogy szövetségi szinten tárgyaljon a bekapcsolódásról. Csak az egyesületek kaphatnának feladatokat. Hegyi Miklós röviden ismerteti a modern hadsereg jelenlegi elvárásait.

Levezető elnök: szavazzunk arról, hogy a MRASZ elnöke, vagy elnöksége kezdjen tárgyalásokat a Honvédelmi Szövetséghez történő csatlakozásról.

13/2017 sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 27 igen mellett elfogadta, hogy az elnök, vagy az elnökség kezdjen tárgyalásokat a Honvédelmi Szövetséghez történő csatlakozásról.

A levezető elnök 12 óra 55 perckor bezárta a közgyűlést.

Budapest, 2017. május 10.

 

           

Dallos László, HA7PL
levezető elnök

Frőhlich Henrik, HA5BF
hitelesítő

 

Marozsán Miklós, HA5OM
hitelesítő