Régi weboldal

A 2023. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület fizet meg az alábbiak szerint:

2. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyév január 1.-ig kell befizetni. A tagok és azok versenyzői tagjai névjegyzékét december 5- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell a tagnyilvántartóban bejelölni.  Adategyeztetés után a szövetség számlát állít ki a fizetendő díjról.

Egész éves tagság csak január 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.
A késve fizetett tagdíjak esetén a versenyengedély a következő negyed év elején válik érvényessé.

3. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:

                a. Egyesületi díj,
                b. Személyi díj.

               Egyesületi díj     12 000 Ft
  18 év alatti versenyző     2 000 Ft
  18-25 év közötti versenyző    5 000 Ft
  Nyugdíjas 70 év alatti versenyző     9 000 Ft
  70 év fölötti versenyző   5 000 Ft
  25 évnél idősebb versenyző   12 000 Ft
  Nem versenyző regisztrációs díja   25 000 Ft

 

 

 

 

 


                        
Családi kedveszmény: ha egy háztartásban többen fizetnének teljes (12 000Ft) díjat, akkor a második illetve a többi (teljes díjú) személynek 9000 Ft a díja.   

Az egyesület tagja vagy versenyzője egyénileg nem fizetheti be a díjat!

- Tagdíj és/vagy személyi díj, fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

- Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte. 

Ha egy versenyző személyi díját egyesülete késve fizeti meg versenyengedélyének folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé.

5. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

6. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány másolata az elfogadott) az adott év december 5.-re igazolni kell. 

8. Az év közben belépők után, negyedévre elosztott személyi díjszámítás alapján kell a tagegyesületnek megfizetnie. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de tagegyesülete nem fizette be a tagdíját január 1.-ig az nem számít új belépőnek, és őrá nem vonatkozik a negyedévre elosztott személyi díjszámítás. A tagsági viszony változása esetén (átigazolás), ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.

9. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági viszonyt módosítani.

10. A szövetségnek természetes személy tagja nem lehet. QSL-iroda jogosultság tagsággal nem rendelkező magánszemélyek részére évi 30 000 Ft.  Fenti összeg az iroda korlátozások nélküli használatára jogosít (küldésre is).   Befizetés számla ellenében a Szövetség titkárságán történik.

                 11.  Versenyző csak az lehet aki a Nemzeti Sportinformációs Rendszerben rögzítésre került vagy önhibáján kívül nem rögzíthető.

A MRASZ Elnöksége

Érvényes 2020.november 10.