Régi weboldal

MRASZ Közgyűlés 2020.

JEGYZŐKÖNYV

A Kormány 102/2020. (IV.10) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről (továbbiakban Rendelet) 3. § (2). bek. alapján a MRASZ Elnöke 2020. május 3-án a Rendelet 4, § alapján elektronikus levelezéssel történő részvétellel közgyűlést hívott össze, egyben a személyazonosítás módját az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírt jognyilatkozat használatával határozta meg.

A Rendelet értelmében Dallos László, HA7PL, a MRASZ Elnöke vezette le a Közgyűlést és készítette el annak jegyzőkönyvét. A Rendelet előírásainak megfelelően a MRASZ Elnöke a tagszervezetek képviselői részére a Közgyűlés összehívásáról szóló felhívásban megküldte a Közgyűlés napirendjét, a MRASZ Elnöksége 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót, a 2019. évi gazdálkodásról készült jelentést, valamint a 2020. évi költségvetés tervezetét és a határozati javaslatokat. A tagszervezetek képviselői a 2019. évi gazdálkodásról készült jelentéshez ugyancsak megkapták a GPEB ezzel kapcsolatos beszámolóját elektronikus levélben. A szavazás határidejének 2020. május 22. 24.00 órát jelölte meg, biztosítva a Rendelet előírásai alapján a szavazat megküldésére legalább 15 napot.

A Közgyűlés elektronikus módon történő megtartásával kapcsolatban felmerült kérdéseket, a hitelesítés menetét a MRASZ Elnöke és az Elnökség tagjai megválaszolták és a gördülékeny lebonyolításhoz folyamatos segítséget adtak.

A Közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontokkal kapcsolatban 1 hozzászólás érkezett. Kakasi György, HA5LW az FMV Rádióklub képviseletében a következő hozzászólással, javaslattal élt:

Az FMV Rádióklub civil egyesület felhatalmazott képviselőjeként kérem, hogy a Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége által összehívott, 2020. évi Közgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza, illetve mutassa be a következőket:

A Közgyűlés tisztségviselőinek névsora és feladata, akik a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Elnökség megbízása alapján látják el feladatukat.

A Közgyűlés napirendjét a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Elnökség határozta meg és azt, a képviselők a kiadott határozatokra való szavazással elfogadták.

Azokat a pályázatokat, tárgyukat és értéküket, amelyeket az Egyesületek a 2020. évi tevékenységükkel kapcsolatban az Elnökség felhívására benyújtottak és összegüknek a 2020. évi költségterv tételbeli azonosítását!

Az Elnökség 2020. január 8. i levelében felhívást tett közzé, az alábbi szöveggel:

Kedves Amatőrtársak!

A MRASZ 2020. évi közgyűlésére új Alapszabály készül, amely Felügyelőbizottság és Fegyelmi Bizottság létrehozását írja elő. Mindkettő 2 tagból és egy elnökből áll.

Kérünk Benneteket, hogy 2020. február 1-ig tegyetek javaslatot mindkét bizottság elnökeire és tagjaira!

Szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy az új Alapszabály javaslat előterjesztését az Elnökség a rendkívüli helyzetre való tekintettel elhalasztotta. A tisztségviselőkre vonatkozó javaslatokat majd előterjeszti, vagy újat fog kérni.

Az eddig elvégzett munka bemutatásaként szerepeljen az Alapszabály javaslat előkészítésében résztvevő munkabizottságok megnevezése, feladata és hogy milyen kérdéseket vizsgáltak meg! A tagdíjfizetésre és forrásfelhasználásra vonatkozóan vizsgálat tárgyát képezi-e a sportolói és szabadidős tevékenységek megkülönböztetése?

A Közgyűlés tudomásul veheti, elfogadhatja és elismerését fejezheti ki a MRASZ Elnökségének azon tevékenységéért és törekvéséért, amely a Szövetség vagyonának megőrzésére és birtoklásának bizonyítására irányultak.

Molnár Csaba, HA6PX hozzászólásában leírta:

  • A mostani szavazás tárgya és "napirendje" kizárólag a mérleg és az idei Ezért nem szerepelnek egyéb javaslatok. Azok az első alkalmas időpontban megtartandó "rendes" közgyűlés témái lesznek.

  • a jáványhelyzet miatt átmeneti költségvetés készült, ami a korlátozások feloldása után változni

  • Közgyűlést a hagyományos módon mindenképpen tartani kell és meg is fogjuk tenni, amint a járványhelyzet

Kakasi György, HA5LW a választ elfogadta és kérte a javaslat új Alapszabályra vonatkozó részének megfogadását és a döntésről a tájékoztatást.

2020. május 22-én 24.00 óráig a Közgyűlésen a 40 tagszervezeti képviselőből 36 vett részt az alábbi adatok alapján:

 

         NÉV Szavazott
1 Aranyhomok Rádióklub Igen
2 Atomerőmű Rádióamatőr SK. Nem
3 Bajcsy Rádiós SE. Igen
4 Bakony Rádióklub Igen, érvénytelen
5 Baross Gábor Rádióklub Igen
6 BKV Rádióklub Igen
7 Ceglédi Rádió Sport Egyesület Igen
8 Érd Városi Rádióklub SE. Igen
9 FMV Rádióklub Igen
10 Füzesgyarmati Rádiós Egyesület Igen
11 Ganz Rádióklub Igen
12 Gerecse Rádióklub Sportegyesület Igen
13 Hódmezővásárhelyi Rádió Klub Igen
14 Honfy József Rádióamatőr Szakosztály Igen
15 INTERCISA Rádióklub Sportegyesület. Nem
16 Jászsági Rádiósok Egyesülete Igen
17 Jászszentlászló SE. Igen
18 Makói Rádióamatőr Klub Igen
19 Mecsek Rádió klub Igen
20 MOM Rádióklub Igen
21 MTTOSZ Győr Városi Rádióklub Igen
22 Női Rádióamatőr Klub Igen
23 Pécsi Honvéd SE. Rádióamatőr Szakosztály Igen
24 Puskás Tivadar Rádióklub HA5KHC Igen
25 Rádióamatőr Egyesület HA5KRC Igen
26 Rádiós és Szabadidő Klub Igen
27 Reg. Rádiós SK. Püspökladány Igen
28 Salgótarjáni Városi Rk. Igen
29 Siófoki Rádióklub Igen
30 Soproni Rádióamatőr Klub Nem
31 Szegedi Területi Rádióklub Igen
32 Szekszárdi Rádióklub Igen
33 Szöllősi József Rádióklub Igen
34 Területi Rádióklub Zalaegerszeg Igen
35 Tungsram Rádióklub Igen
36 Vak B. Rádióklub Gyöngyös Igen
37 Városi Rádióamatőr Klub Fonyód Igen
38 Városi Rádióklub Kőszeg Igen
39 Városi Rádióklub Sportegyesület Nyíregyháza Igen
40 Városi Rádiós Klub Eger Nem

1/2020. évi közgyűlési határozat: A Közgyűlés 35 IGEN és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta a MRASZ Elnökség 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót.

2/2020. évi közgyűlési határozat: A Közgyűlés 35 IGEN és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta a GPEB beszámolóját.

3/2020. évi közgyűlési határozat: A Közgyűlés 139 572 ezer Ft mérlegfőösszeggel 308 ezer Ft adózott eredménnyel 35 IGEN és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta a 2019 évi beszámolót.

4/2020. évi közgyűlési határozat: A Közgyűlés 35 IGEN és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta a MRASZ 2020. évi költségvetési tervét.

Budapest, 2020. május 24.

Dallos László, HA7PL
Elnök