Régi weboldal

Elnökségi ülés 2022. április 22.

 Jegyzőkönyv

 

Ideje: 2022.04.22 17 órai
Helye: MRASZ Királyhelmec utca 9.

Jelen vannak (szavazásra jogosultak)

Molnár Csaba             HA6PX
Kiss László                HA7JTR
Weisz László             HA3NU
Holop Attila                HA2NA
Dudás Levente           HA7WEN
Krajcár Lajos             HA2QW

Részt vesznek továbbá: 

Dallos László              HA7PL            előző és tiszteletbeli elnök
Szabó Tibor                HA5LN            GPEB elnök
Nagy Csaba               HA3LN           
Marozsán Miklós        HA5OM
Nemes Zoltán             HA5MIG


17:00-kor Molnár Csaba megnyitja az ülést a meghirdetett napirenddel. Megállapítja, hogy  az ülés határozatképes.
Tekintettel a napirendi pontokra a meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen..

A napirendi pontban szereplő témák előtt Kiss László HA7JTR összefoglalja az alakuló ülésen történteket és az azóta eltelt eseményeket.

Molnár Csaba és Kiss László beszámolnak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) tett látogatásukról.
Dr. Koltay András az NMHH elnöke szervezeteink közötti szorosabb kapcsolat építésének érdekében megbízta Dr. Szabó László Zsolt urat mint stratégiai tanácsadót a velük kapcsolatban álló szervezetekkel való kapcsolatfelvételre és a lehetséges együttműködés kialakítására.
A találkozó kellemes légkörben zajlott. Vendéglátónk tájékoztatott bennünket, hogy az NMHH elnöke egy aktívabb, nyitottabb hatóság megteremtésén dolgozik, amely a vele kapcsolatban lévő szereplők és az állampolgárok érdekeit aktívan képviseli, munkájukat segíti. Kölcsönösen igyekeztünk bemutatni a tevékenységeinket, terveinket és keresni azokat a közös pontokat amelyek mentén mindkét szervezet céljai, érdekei érvényesülhetnek.

 

1. Napirendi pont:


Az Atomerőmű Sportegyesület tagfelvételi ügye:
Molnár Csaba ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az egyesület (ASE) szakosztályvezetőjének tájékoztatása szerint az elakadt eljárást folytatni szeretnék a mielőbbi adatszolgáltatások teljesítésével.

Békei Ferenc - mint a Budapesti Rádióamatőr Szövetség - elnökének tagfelvétel tárgyú levelének értelmezése:
Az elnökség megbízta az elnököt, hogy kérjen további információkat a levéllel kapcsolatban, mellyel kapcsolatban kérdések merültek fel.

2. Napirendi pont - feladatok elosztásának folytatása

 

4/2022/E határozat: A QSL-iroda működésével kapcsolatos feladatok koordinálását a részletek kidolgozását Holop Attila (HA2NA) végzi. (6 igen szavazattal)

5/2022/E határozat: Az IARU összekötői és RH munkabizottsági feladatokat Nagy Csaba (HA3LN) végzi.  (6igen szavazattal)

3. Napirendi pont - az előttünk álló sürgős feladatok áttekintése

 

Marozsán Miklós (HA5OM) a BKV Rádióklub elnöke levélben fordult a MRASZ elnökségéhez amelyben támogatást kér ahhoz, hogy a szövetséget képviseljék a Nagy Sportágválasztó elnevezésű eseményen 2022.május 28-án.
A MRASZ elnöksége köszönettel vette és támogatta a felajánlást.

2022 május 1-én Albertirsán tagtoborzó bemutatót szervez a helyi sportegyesület leendő rádióamatőr szakosztálya. Az eseményt szintén támogatja a MRASZ Elnöksége.

Nagy Csaba tájékoztatta az elnökséget a HAM Radio 2022 rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységekről és feladatokról kiemelten a rendezvény előtt-alatt zajló IARU időközi konferenciáról.

4. Napirendi pont - a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetésével kapcsolatos feladatok

Krajcár Lajos (HA2QW) a MRASZ superuser-e tájékoztatta az elnökséget a regisztráció állásáról.
Elérhető az NSR próbaverziója ahová tart a regisztráció.
Több egyesület még nem kezdte meg az adatközlést és a sokkal nagyobb munkát - a személyek felvitelét nem tudtuk megkezdeni. Lajos adminisztratív segítséget kell kapjon a munkájához.

5. Napirendi pont - Egyebek
Ebben a napirendi pontban az ülés összehívása óta felmerülő kéréseket tárgyalta az elnökség.

5.1  Dallos László (HA7PL) javasolta a tagsági kártyák készítésének elindítását.  A jelen lévők egyetértettek, de érdemes megvárni az NSR-regisztrációkat, mert akkor minden adat a rendelkezésünkre áll. Sajnálatosan ugyanis még mindig vannak klubok ahol a személyi adatok hiányoznak.

5.2  Kiss László (HA7JTR) Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy milyen lehetőségek vannak a pályázatfigyeléssel, pályázatok írásával kapcsolatban. Az egyesületek kisebb része most is aktívan él ezzel a lehetőséggel, mások segítségre szorulnak.
Minden megyében működnek Civil Szolgáltató Központok akik feladatként végzik ezt a tevékenységet. Ezen túlmenően a MRASZ is próbál segítséget nyújtani azoknak akik igénylik és hajlandóak együttműködni.

5.3  Olyan elektronikus értesítési rendszerre kell áttérni ahol ellenőrizhető az információk útja.

5.4  Szabó Tibor a GPEB elnöke előterjesztette az általuk javasolt és elkészített pénzkezelési szabályzatot. Az elnökség köszönetét fejezi ki Józsáné Maczkó Gabriella (HA5YG) és Surmanné Gorjanácz Éva (HA3FRE) GPEB tagoknak a precíz munkáért.

6/2022/E határozat: A MRASZ elnöksége elfogadta az új pénzkezelési szabályzatot. (6 igen szavazattal)

5.5  Kiss László (HA7JTR) tájékoztatott a székházban elvégzendő legfontosabb munkálatokról.  Tanterem, folyosó festése, emlékszoba, kerítés felújítása, konyha korszerűsítése, alagsori WC-k kialakítása.

5.6  Holop Attila (HA2NA) javasolja, hogy készítsünk érthető szabályzatot a verseny- és különleges hívójelek kérelmeinek támogatásával kapcsolatban. Javasolja, hogy készüljön olyan web-alapú kérdőív amelynek segítségével ezek a kérések egységesen eljutnak az ügyintézőhöz. A jelenlévők támogatják a javaslatot, ki kell dolgozni a részleteket.

21:23 -kor az elnök az ülést lezárta

Budapest, 2022.április 22.