Régi weboldal

Elnökségi ülés 2016. 10. 08.

 Jegyzőkönyv

 

Jelen vannak: HA0LC, HA0LZ, HA1TJ, HA2NA, HA5BA, HA5BGG, HA5BLK, HA5MA, HA6PX, HA7PL.

Napirendi pontok:

1. HA-OB versenykiírás ismertetése, elfogadása.
2. Rádióforgalmi versenyszabályzat ismertetése, elfogadása.
3. HST-VB tájékoztató.
4. A MRASZ anyagi helyzete valamint ingatlan ügyek, általános tájékoztató.
5. HA-DX 2017.
6. RH és URH versenyek feltöltése és oklevelek (2017-től)
7. Átjátszók helyzete: tájékoztatás.
8. Egyebek.

A napirendi pontokat minden jelenlévő elfogadta.

13/2016 sz. elnökségi határozat: A megbeszélt változtatásokat át kell vezetni a HA-OB 2017.-évi kiírásába 8 napon belül és elnök úrnak megküldeni! (6 igen)

14/2016 sz. elnökségi határozat: Rádióforgalmi Versenyszabályzatban a multi op. – single-op meghatározással kapcsolatban HA0LC javasolja az eredeti verziót megtartani azzal a kiegészítéssel, hogy a single-op-ba emeljük be, amit a budapestiekkel már megbeszéltünk, hogy single-op.-nak elfogadható az, amikor közösségi állomáson utánpótlás korú versenyző felnőtt felügyelete mellett versenyez. Ezzel egyetért 6 fő!

15/2016 sz. elnökségi határozat: a single-op – multi-op meghatározás maradjon az, ami volt, a 6PX-ék által javasolttal szemben: (5 igen, 1 tartózkodás). Távvezérelt állomás versenyen nem működhet.

16/2016 sz. elnökségi határozat: A Rádióforgalmi versenyszabályzat kijavított változatát az elnök úrnak kell megküldeniük 6PX-éknek. (6 igen)

17/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség megbízza HA6PX-et a 2017. évi gyorstávírász VB lebonyolításával. (6 igen)

18/2016 sz. elnökségi határozat: A Bírói Bizottság három tagja együttesen üljön le és a szakági vezetőkkel is egyeztetett, kompromisszumos javaslattal hozzák vissza a módosított szabályzatot az elnökség elé. HA0LZ kijelentette, hogy a munkában szívesen részt vesz, de a bizottsági tagságáról lemond. Az elnökség egyhangúan elfogadta.

19/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség egy tartózkodás (HA0LC) mellett az RH-OB kiírását elfogadta.

20/2016 sz. elnökségi határozat: Az elnökség a módosításokkal kiegészített RF Versenyszabályzatot egyhangúan elfogadta.

21/2016 sz. elnökségi határozat: Azon RF versenyeken, ahol nincs külön NYILT kategória, készüljön „Abszolút és „MRASZ tag” sorrend, hogy egyértelmű legyen a díjazás és a minősítési pontok számítása.

22/2016 sz. elnökségi határozat: A beterjesztett díjazottakat, kitüntetetteket az elnökség egyhangúan elfogadta.

/p>