Régi weboldal

Elnökségi ülés 2014. 04. 16.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BA, 5EA, 5MA, 5OV,

Meghívottak: Gardáné, HA5BGG, HA7PL

Napirendi pontok:

 1. A 2014. évi MRASZ közgyűlés értékelése.
 2. Az elnökségi tagok munkamegosztása és a feladatkörök ismertetése.
 3. Nem működő bizottságok megszüntetése, a meglévők átalakítása.
 4. Felkészülés a májusi Nagy Sportágválasztóra, lebonyolítás.
 5. Tájékoztató a HA5KHC által felvetett ifjúsági konstruktőr versenyről, döntés a részvételről.
 6. PLC/PLT-vel kapcsolatos tájékoztatás és közös állásfoglalás a MRASZ részéről.
 7. URH-OB, RH-OB átalakítására munkacsoport létrehozása.
 8. HA-DX versenykiírás változtatásának ismertetése, angolra fordítása, versenyprogramok készítőinek értesítése.
 9. IARU HF-VB előkészületekről tájékoztató.
 10. MRASZ Alapszabály módosítását előkészítő bizottság kijelölése. November 1.-ig az új ASZ beterjesztése az elnökségnek, hogy vitára tudjuk küldeni az egyesületeknek.
 11. Egyéb: HA5WH meghívója, HG5OLQ megbízása, Kőrishegyi átjátszó helyzete, NISZ belépők, Telekom belépők, az antennaépítéssel kapcsolatos NMHH rendelethez kapcsolódó változtatási javaslataink.

A napirendi pontokat a költségvetési helyzetünkkel összefűggő kiegészítéssel együtt elfogadták a jelenlévők.

1/a. Az elnök úr ismerteti a módosított költségvetést, amely már tartalmazza a 2,1 M Ft-os ifjúsági és utánpótlás célra pántlikázottan, időközben megkapott, valamint a korábban számított 4,3 M Ft-os támogatással szemben 4,519 M Ft-os működési célú támogatást is, amiről az információ csak néhány nappal korábban érkezett. A támogatások végső összege ezzel 6,619 M Ft-ra módosult. A titkárságnak kell elkészítenie a végleges tervet, amely az elnökségi listára is felkerül.

1/b. Az elnök úr megköszöni a tagoknak a közgyűlésen végzett munkájukat, valamint köszönetét fejezi ki a Puskás Technikum illetékesének, aki a termet biztosította számunkra.

2. Köszöntjük HA5MA, Viczián Lászlót, az új elnökség új tagját, sikeres munkát kívánva neki.

A feladatkörök alapvetően nem változnak, nincs különösebb tennivalónk ezzel a témával.

Lendvai Klára alelnök lesz a jövőben a szervezeti élet felelőse.

Tagsági viszonyaink kérdése: ennek külön időt kell szentelni, esetleg kikérjük a MOB véleményét.

Esetenként célszerűnek látszik az elnökségi ülésekre a bizottságok vezetőit meghívni tanácskozási joggal.

3. Nem működő bizottságok:

Technikai Bizottság nem működik. Felkérjük Muhari István, HA5CH-t a technikai rovat vezetésére.

Minősítő Bizottság: szakági felelősök fogják ellenőrizni és felterjeszteni a beküldött minősítési kérelmeket.

Diploma Bizottság: vezetőjét meghívjuk a legközelebbi ülésre.

Honlap: az oldalak célirányos, felelősök általi frissítése.

FIRAC szerepe.

4. A főtitkár röviden tájékoztat a Nagy Sportágválasztón való részvételünk előkészületeiről.

5. A konstruktőr verseny szervezése megkezdődött. Elsőként a lehetséges részvevők létszámát kérdezzük az egyesületektől. Csak néhány egyesület válaszol e-mailes érdeklődésünkre. Ha meglesz a 20-25 fő, akkor folytatjuk a szervezést. Lényeges szempont, hogy rádióamatőr jellegű feladatot kapjanak.

6. PLC/PLT: egyelőre nem foglalunk állást, HA5MA még pontosít.

7.URH-OB: A tervezett módosításokat megvitatjuk az URH-sokkal.

Szó esett az európai URH versenyeket tartalmazó táblázatról, a CQ-Bp.-ről és a „harmadik” vasárnapi aktivitásról.

8. HA-DX. Változás: HADXC sorszámot ad, akinek van, akinek nincs, az a megyéjét. A szorzók ezután sávonként számítanak.

9. HA5OV ismerteti az IARU-VB előkészületeit.

10. MRASZ ASZ Bizottság. December 1-re kiküldhető állapotban kell az anyagnak lennie. Az új szempontokról meg kell kérdezni a MOB-ot. Bizottsági tagok: HA0LC, 1TJ, 3UU, 5LC, 7PL.

11. Egyebek: Szekszárdi úti obj. helyzete.

A DND által kért Facebook kapcsolati posztra javasolva Arató György, HG5OLQ.

7/2014 sz. határozat: az elnökség 1 igen, 6 ellenében nem fogadta el a DND felkérését.

Helyette önálló, zártkörű Facebook oldal nyitásáról döntött, amelynek működtetésével megbízza HG5OLQ-t. Célja a MRASZ információk jobb terítése.

8/2014 sz. határozat: az elnökség 5 igen, 2 ellenében elfogadta az önálló, zártkörű Facebook oldal létrehozását és működtetését.

9/2014. sz. határozat: az elnökség 2 igen, 2 ellenében elfogadta, hogy Arató György, HG5OLQ legyen megbízva a MRASZ Facebook oldalának gondozásával.

Április 25.-én az antennaépítési rendelettel kapcsolatos, a rádióamatőrök érdekeit is szem előtt tartó megbeszélésre kerül sor az NMHH-nál. A MRASZ-t HA1TNX, HA5HU és HA7PL fogja képviselni.

HA0LZ számítógépet hozott a QSL irodának.

HA0LZ tájékoztatja az elnökséget, hogy meghívták a kazahsztáni RTF VB-re bírónak, amelynek mintegy 160 000 Ft-os költségét nem képes önállóan kigazdálkodni. Az elnökség támogatja kiutazását.

10/2014 sz. határozat: az elnökség 7 igen szavazattal elfogadta HA0LZ versenybíró kiutazási költségének átvállalását.

HA5FA részére az elnökség szabad utat biztosít egyes megyei QSL ügyintézők tájékoztatásához. Az ezzel kapcsolatos 3-4000 Ft-os utazási költséget elszámolja.