Régi weboldal

Elnökségi ülés 2015. 01. 31.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BA, 5EA, 5EB, 5MA, 7PL.

Meghívott: HA5DX, Gardáné Rigó Mária.

Napirendi pontok:

 1. A QSL Irodavezető bemutatása. Zelei J. Csaba HG5DX
 2. Az egyesületektől beérkezett, közgyűlésen megtárgyalásra javasolt anyagok áttekintése, elnökségi állásfoglalás kialakítása.
 3. A 2015. évi hazai és nemzetközi rendezvényterv ismertetése, kiegészítése.
 4. A GPEB tájékoztató meghallgatása.
 5. A 2014. évi költségvetés teljesítésének megvitatása és a költségvetésről szóló jelentés elkészítése.
 6. A 2015. évi tervjavaslat elkészítése.
 7. Az elnökség legutóbbi közgyűlés óta végzett munkájáról szóló jelentésének megvitatása és elkészítése a beérkezett beszámolók alapján.
 8. A közgyűlés elé terjesztendő elnökségi javaslatok megvitatása és véglegesítése.
  A közgyűlési meghívó összeállítása, elfogadása.
 9. Forgatókönyv tervezet összeállítása. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása.
 10. Egyebek.

1.         A napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták a jelenlévők!

Az elnök úr felolvasta HA5FO végrendeletét, a benne foglaltak megvalósítására tett intézkedéseket, a még függőben lévő feladatok megoldására irányuló elképzeléseket.

2.         Zelei József Csaba bemutatása következett, aki a Monitor Alarm Kft.-vel kötött megállapodás alapján végzi a QSL iroda vezetői teendőket. Csaba ismertette az elképzeléseit. Egyebek mellett szükség lesz új postafiók nyitására. Véleménye szerint a mostani térítési díj fedezi a kapcsolatos költségeket.

HA0LC: kérdéseket tesz fel a QSL forgalmazás mikéntjére vonatkozóan.

HA0LZ: emlékeztet a konferencia közelmúltbeli határozatára, ne küldjünk feleslegesen lapokat, mert terjed az e-QSL és az LOTW használata. Célszerű lenne a LOTW szabályzatát lefordítani.

HA5MA: sok sikert kíván HA5DX-nek. Javasolja, hirdessük meg, hogy segítőket várunk Csaba mellé. A nem tagok el nem vitt lapjaival kapcsolatban az a véleménye, hogy hirdessünk moratóriumot, egy bizonyos határidővel.

HA0LC: irányelvként azt kellene követni, hogy az iroda használata során a tag és a nem tag nem eshet azonos gazdasági elbírálás alá. A szövetség érdekvédelmi tevékenysége mindenkire vonatkozik, de a szolgáltatásra ez már nem igaz! Ezt közgyűlés elé is vihetjük.

HA5MA: az összes költség alapul vételével kellene megállapítani a díjat!

HA0LC: önálló napirendi pontot javasol a QSL irodával kapcsolatban.

HA1TJ: egyetért 0LC javaslatával.

HA5BA: köszönettel tartozunk HA7TM Tibornak a QSL iroda működtetésére tett felajánlásáért. Fél év moratóriumot javasol a bent ragadt lapok elvitelére.

HA5MA: gesztust kell tennünk annak érdekében, hogy elfogadják a szövetséget. A HG0IPDP QSL lapjait küldjük ki, a nyomdaköltséget fedezze a MRASZ!

3.         Beérkezett ASZ módosítási javaslatokat tárgyalta az elnökség. Kevés érdemi javaslat érkezett. Nem tisztázott, mit kell kötelezően megváltoztatni!

            HA0LC: elmondja, hogy az ASZ módosítására összeállt bizottság még csak az elvi kérdések tisztázásánál tart. Arra törekednek, hogy csak a kötelező tartalmi elemek legyenek benne.

4.         Rendezvényterv megvitatása és kiegészítése következett.

5.         GPEB elnöke nem jött el. Kiderült, nem működött a levelezője, nem értesült az ülésről.

6.         2014. évi költségvetés elfogadása.

            A 2014. évi HQ versenyen részvevő egyesületeknek át kell utalni a hozzájárulásokat.

7.         2015. évi terv megvitatása.

            Szekszárdi úti bérleti szerződést fel kell mondani, mert a költségek indokolatlanul megnőttek. Nincs alapító okirat, ez bonyolíthatja a helyzetet.

            Az elnök úr HA5EA-t bízza meg a felmondás elkészítésével. (elfogadva: 6 igen)

 

    1/2015 sz. elnökségi határozat: Szvarnasz Alekszandrosz, HA7JQK felvételt nyert a HADXC-be. Sorszáma: 182. (7 igen)

    2/2015 sz. elnökségi határozat: Az Érd Városi Rádióklub,HG7T felvételt nyert a HADXC-be . Sorszáma: 49. (6 igen, 1 ellene )

     3/2015 sz. elnökségi határozat: Soket Róbert, HA5NP felvételt nyert a HADXC-be. Sorszáma: 183. (7 igen)

            4/2015. sz. elnökségi határozat: Az elnök úr megbízza Berzsenyi László, HA5EA elnökségi tagot a felmondás elkészítésével.

            A Királyhelmec utcai új székház felújítására kapott 1 433 745 Ft ajánlatot elfogadja az elnökség. (6 igen)

            5/2015. sz. elnökségi határozat: elfogadásra kerül az új székház felújítására kapott 1 433 745 Ft-os árajánlat.

            HA5EB: javaslatot tesz a március 23-án 90. életévét betöltő Végh Tibor, HA5YI amatőrtársunk soron kívüli életműdíjra történő felterjesztésére. 6 igen szavazattal elfogadva!

            6/2015. sz. elnökségi határozat: az elnökség soron kívüli életműdíjban fogja részesíteni a március 23-án 90. életévét betöltő Végh Tibor, HA5YI amatőrtársat.

8.         Az elnökség éves beszámolójának megvitatásával folytatódott az ülés.

9.         Közgyűlési meghívó áttekintése, elfogadása.

Jelölő Bizottság felállítása, az elnökségi tagságáról lemondott Váradi Péter, HA5OV helyett kell új tagot választani.

Az Utánpótlási Bizottság vezetőjének személyére Békei Ferenc, HA5KU helyett Balogh Sándor, HA5BLK-ra érkezett javaslat. (Elfogadva: 6 igen)

7/2015. sz. elnökségi határozat: az elnökség Balogh Sándor, HA5BLK amatőrtársat bízza meg az Utánpótlás Bizottság vezetésével.

10.       Közgyűlési forgatókönyv áttekintése.

            Mandátumvizsgáló: Lendvai Klára, HA5BA

            Jegyzőkönyvvezető: Dallos László, HA7PL

Jegyzőkönyv hitelesítő: Lendvai Klára, HA5BA, Füredi Péter, HA5LC

11.       Szempontok a Rádióforgalmi Versenyszabályzat módosításához.

A nevezések törlését javasolják a rádióforgalmi versenyekről. (Elfogadva 4 igen, 1 tartózkodással, időközben HA5BA távozott!)

8/2015. sz. elnökségi határozat: az elnökség 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rádióforgalmi versenyekre a nevezések eltörlését.

12.       Bírói Szabályzat: később kerül elfogadásra.

Rádióforgalmi Versenyszabályzat.

HADXC SZMSZ megvitatása következett. Túl nagy terjedelme miatt egyszerűsítést javasol az elnökség.

13.       Egyebek:

Vizsgakérdések készítésébe bekapcsolódik a MOM klubból Joubert Attila, HA5JA amatőrtárs.

Az NMHH-nak témánként kell levelet írni és személyes megbeszélést kérni tőlük.

HTE tagság. 50 ezer Ft tagsági díjat nem fogadja el az elnökség, egyelőre lemondunk a rendes taggá válásról.

ITU: bízzuk meg HA6VV-t az általa javasolt aktivitás megszervezésével.

Az idei HQ rádióforgalmi VB-n induló csapat szervezését Dallos László, HA7PL vállalja. Röviden ismerteti az elképzeléseit. Javasolja az elnökségnek, hogy a HQ csapatban részvevő operátorok áldozatvállalásuk fejében kapják meg az I. osztályú rádióforgalmi minősítést.

A kérés eldöntésére az elnök úr szavazást rendelt el. A szavazás eredménye: elfogadva: 5 igen.

9/2015 sz. elnökségi határozat: az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a HQ csapatban részvevő operátorok I. osztályú minősítést kapjanak.