Régi weboldal

Elnökségi ülés 2017. 02. 04.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, HA0LZ, HA1TJ, HA5BA, HA5BGG, HA5BLK, HA5EA, HA5MA, HA7PL.

Napirendi pontok:

1. A GPEB tájékoztató meghallgatása.

2. A 2017. évi hazai és nemzetközi rendezvény terv megvitatása és jóváhagyása.

3. 2016. évi költségvetés teljesítésének megvitatása és a költségvetésről szóló jelentés elkészítése.

4. A 2017. évi költségvetési javaslat elkészítse.

5. Az Elnökség legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkájáról szóló jelentésének megvitatása és elkészítése a beérkezett beszámolók alapján.

6. A közgyűlés elé terjesztendő Elnökségi javaslatok megvitatása és véglegesítése.

7. Közgyűlés időpontjának kijelölése.

8. A közgyűlés forgatókönyvének megvitatása, közgyűlési tisztségviselők megbízása.

9. Egyéb

A napirendi pontokat elfogadták a jelenlévők.

1. GPEB beszámolója (HA5BGG). Az év végi zárást, ha kész utólag, de közgyűlés előtt ellenőrzik. Év közben ellenőrzés nem volt.

a. Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást


2. A MRASZ 2017-évi rendezvényterve:

a. A törvény nem ír elő konkrét időpontot a közgyűlésre, csak annyit, hogy évente egyszer meg kell tartani. Ezt május végéig célszerű megtenni a gazdasági év zárása miatt is.

1/2017 sz. határozat: Az elnökség a rendezvénytervet megvitatta és a melléklet szerint egyhangúan elfogadta.

3. A MRASZ 2016 évi költségvetési beszámoló megvitatása:

2/2017 sz. határozat: Az elnökség a költségvetési beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt megvitatta és a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

4. A MRASZ 2017 évi költségvetési terv megvitatása.

3/2017 sz. határozat: Az elnökség a 2017-ik évi költségvetési tervet a szóbeli kiegészítésekkel együtt megvitatta és a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

5. Az elnökség beszámolója a 2016-os évről:

4/2017 sz. határozat: Az elnökség a beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt megvitatta és a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

5/2017 sz. határozat: Az elnökség a közgyűlés forgatókönyvét elfogadta. Levezető elnök HA0LC, mandátumvizsgáló bizottság HA5BA, HA0LZ.

6. Egyebek:

6/2017 sz. határozat: A HADXC SZMSZ-ét át kell dolgozni, az élethez igazítani. Felelős: HA5BA, HA0LC.