Régi weboldal

Elnökségi ülés 2015. 11. 14.

 Jegyzőkönyv

Jelen vannak: HA0LC, 0LZ, 1TJ, 5BA, 5BLK, 5EA, 5MA, 7PL

Meghívottak: Gardáné, HA5JX

Napirendi pontok:

1. Bírói Bizottság vezetőjének meghallgatása.
2. Általános tájékoztató
3. Versenyszabályzatok RH-URH, általános versenyszabályzat, minősítési szabályzat.
4. Életműdíjak.
5. Minősítő bizottság jelentése a 2015 évről.
6. MRASZ Gála
7. MRASZ közgyűlés időpontjának kijelölése.
8. HA-DX Klub vezetőjének megválasztása.

Napirend előtt ismertetésre került a Békei–féle 5 090 825 Ft –os tartozás helyzete. 2 800 000 Ft-ot utalt át ennek fedezetére. Halasztást kért félévenkénti 1 MFt fizetéssel, amit nem teljesített.

1TJ: Amikor fent járt két héttel ezelőtt Pesten, személyesen találkozott Ferivel, szóban elmondta, amit a levelében is leírt. Közölte vele, hogy ő nem ért vele egyet, mert nem ezt vállalta! Újabb kérvényt kellett küldeni az ORFK-nak a kamatok elengedéséről, de nem várható, hogy elengednék.

5EA: Sok éve kíséri figyelemmel ezt az ügyet annak idején Feri vállalta, hogy végigviszi az ügyet, most viszont bosszantónak tartja, hogy áthárítja a tartozást a MRASZ-ra, holott nekünk erre kezdettől fogva nem volt szükségünk! Szerinte ez a szövetség ügye! Kíváncsi, vajon meg van-e a fedezete, vagy a pénzünk veszélyben van-e? A MRASZ ráfizethet-e? Akár eljárást is lehetne indítani ellene!

0LC: Van-e és milyen írásos dokumentum az ügyletről? Jegyzőkönyv? Időrendi előzményt is fel kell tenni, ha ez a jegyzőkönyv felkerül a honlapra!

0LZ: Kezdetek óta ismeri az ügyet. Feri még elnökségi tagként azt vállalta, hogy ő végigviszi ezt a dolgot, mert neki ebben igaza van, ő ezt megnyerhetőnek tartja. Elő tudjuk-e venni azt a jegyzőkönyvet, amiben a Feri ezt a vállalást tette!

1TJ: A közgyűlésen is szó volt erről, el lett mondva, hogy ez a Feri ügye, aki vállalta, hogy fedezni fogja a kiadásokat. Korábban sokkal csekélyebb összegről volt szó, de ez mára tetemes lett. Született-e erről elnökségi határozat? Még 5EA volt az elnök, amikor ez az ügy kezdődött!

5BA: Jelen pillanatban nem tartja etikusnak- mivel Feri műtét előtt áll - hogy, mostani egészségi állapotában ezzel vegzáljuk, empatikusabb hozzáállást kér, biztos benne, hogy Feri nem fogja cserbenhagyni a Szövetséget! Feri nem a saját, nem a Rádióvilág, hanem a MRASZ érdekében járt el, biztos benne, hogy meg fogja találni a módját, hogy ne kerüljön a Szövetség hátrányba!

5EA: Én teljesen ellentétesen látom, hitegetett bennünket, az ő vágyai, elképzelései nem jöttek be, ostoba per volt. Azt mondja, hogy nem akar tovább segíteni a Szövetségnek, holott nem a MRASZ-nak volt szüksége a dunakeszi raktárra, mi már régen le akartunk róla mondani! Nem igaz, hogy segített! Hogyan tudjuk minimalizálni a veszteségeinket? Ne legyen fellebbezés, a mi nevünkön ne fusson tovább, ki kell fizetnünk!

0LC: Mi van utána, ez nagy kérdés!

0LZ: Elvették ezt az ingatlant tőlünk! A Dagály utcai ingatlan a miénk!

1TJ: 5EA-nak teljesen igaza van abban, hogy ezzel a közgyűlésen el kell számolni. Valakinek azért nincs pénze, mert elbukta, ezt nem fogják bevenni! A Dagály utcát 25 éve ingyen használja. Az is véletlenül derült ki, hogy az ő nevükön van az az ingatlan!

5BA: Közgyűlés elé nem vinné ezt az ügyet, egyébként miért fizettünk ki 8 M Ft-ot a Schneider hagyatékért?

0LZ: Hajlik Klári javaslatára, hogy addig napoljuk el ezt az ügyet, amíg Feri nem tud itt lenni!

0LC: Nem lehet semmire számítani a részéről, mert kifejtette a levélben, hogy nem hajlandó tovább fizetni!

5BA: Ha most nem is, de ő bízik benne, hogy a későbbiekben fog rá forrást találni!

2 170 000 Ft volt az alaptartozás, ami ezelőtt 2 évvel 5 090 000 Ft lett.

50 000 Ft bírságot is fizetnünk kellett, a késedelmes kipakolásért, + 30 000 Ft-ot az ezzel kapcsolatos ügyvédi ténykedésért!

1TJ: Bérleti díjat lehet kérni a Dagály utcáért!

0LZ: „Titokban” intézték a BRASZ-nak a Dagály utca megszerzését.

1TJ: Kb. 150 négyzetméterünk van ott, amiért bérleti díjat lehet kérni!

5JX: A közüzemi díj elmaradás miatt jött levél a MRASZ-hoz, akkor derült ki, hogy a MRASZ–t illetné meg az ingatlan!

5EA: Közgyűlésen hogyan lehet ezt ésszerűen tálalni? Bérleti díjat szabunk ki, ezzel védhetjük a MRASZ érdekét! Akár ki is üríttethetjük, ha nem tudunk megegyezni!

1TJ: Ki kezeli az ingatlant? Írunk neki egy levelet, hogy a tulajdonunkban áll az a rész!

Fel kell szólítanunk a Rádióvilág Kft.-t hogy fizessen, meg kell határoznunk, mennyit! Ki kell kérnünk ehhez a tulajdoni lapot!

20/2015 sz. határozat: Mivel Békei Ferenc írásban közölte, hogy korábbi ígéretei ellenére nem fizeti azokat a költségeket, amelyekkel akaratunk ellenére, a dunakeszi ingatlan el nem hagyása miatti per révén a Szövetséget megterhelték, ezért az elnökség úgy határozott, hogy amennyiben a tartozást leemelik a szövetségtől, azt ki fogjuk számlázni a Kft.-nek! A Dagály utcai ingatlan használatáért később meghatározott bérleti díjat fogunk kérni a Rádióvilág Kft.-től!

5EA: Legyen „B” verzió, ha Feri eü. állapota miatt nem jön létre a tárgyalás, akkor az elnökség egyoldalúan dönthet.

Egyhangúlag (7 igen) elfogva!

0LC: Javasolja, hogy vegyük tudomásul a végzést, bízzuk meg az alelnök asszonyt, hogy folytasson tárgyalást a Rádióvilág Kft.-vel a lehetséges megoldások megkeresése ügyében. Határidőt kell szabni!

1TJ: December 15-ig kellene ezt lefolytatni!

5BA: Kórházban van, beteg emberről van szó, nem értitek?

Következő elnökségi ülés január 30.-án lesz!

Az elnökség megbízza HA5BA, Klárit, hogy a fenti tárgyalást január 30.-ig folytassa le.

1. 5JX: Kifejezi örömét, hogy szólhat a Bírói Bizottság munkájáról! Sportszervezetként működik a Szövetség, szükség van a tevékenységükre. 2008 óta dolgoznak, 0LZ, 3NU és ő. Ismerteti a Szabályzatot, az abból képződő feladatukat, kötelezettségüket.

Elmondja a tapasztalatokat a beérkezett bírói jelentések alapján. A rádióforgalmi versenyekkel van csak probléma, Budapest kivételével.

RTF versenyekkel kapcsolatban is vannak anomáliák, negatív észrevételek!

Szeretné, ha a bíráskodási rendszerünk egységes lenne, főleg a hazai rendezésű és értékelésű RF versenyek esetében. A kiírások nem harmonizálnak a BSZ-al. Fellebbezés kérdése, hiányzik a párbeszéd. Van-e pl. a Versenybizottságnak szabályzata? Ez a 2105. évi HA-DX-en történt óvás kezelése kapcsán került előtérbe! Célszerűnek tartaná a BB és a Vb. (Versenybizottság) együttműködését.

92 fő versenybírónk van. Az éves jelentésben fogják elemezni a tapasztaltakat.

Példákat említ az általa kifogásolt ellentmondások alátámasztására. Javasolja rendbetételüket!

Évek óta nem tudja elérni, hogy a RF értékelése és a bírói tevékenység hasonlóképpen menjen, mint a másik két szakágban!

0LZ: Szeptember 12.-éig nem tudja hivatalosnak tekinteni a Versenybizottságot-t, előtte nem volt hivatalos Vb, nem volt vezetője, az elnökség nem hozott létre bizottságot, nem volt feladatuk! Ha ilyen dolog van, akkor azt kérem, előtte mindig határozatban hozzunk létre bizottságot, nevezzük ki a vezetőjét, adjuk meg a feladatokat! Jóska sok mindent elmondott, amiből kiderültek a hiányosságok, módosítottuk már a BSZ-t, időközben a működés során felmerültek különböző dolgok, szerintem most is kell, de ehhez minden szabályzatot harmonizálni kell egymással! Javaslom, hogy az elnökség bízzon meg valakit azzal, hogy a sportágak vezetőivel egyeztessen, harmonizálni kell a szabályzatokat, mert nagyon sok eltérés van! Jóska említett, hogy egy adott versenyen a BB-nak kell értékelnie, ezért egy adott versenyen a Vb a BB meghosszabbított keze. A Vb a BB által megbízottakból áll. Minden szakágban az országos versenyre legyen kötelező a BB által megbízott vezető bíró és bíró kijelölése! Minden szabályzatba ezt bele kell írni!

5JX: az ominózus II. fokú döntést a BB csak adminisztratíve tudja kezelni. Fenntartja, hogy komoly ismerethiányról van szó. Nincs RF-ből senkinek sem bírói vizsgája, csak 0LC Jóskának.

0LC: Kíváncsi vagyok, elnök úr eddigi pályafutása során ez nem derült ki?

1TJ: Amíg mi értékeltük a versenyeket, minden esetben érvényes bíróí vizsgával rendelkeztek az értékelők!

5EA: Javaslom, határozzunk, hogy a három szakág és a BB vezetője üljön le, harmonizálják a szabályzatokat és erre valami határidőt megszabni!

5JX: A honlapon van az elnökségi ülés jkv-ben egy kitétel, mely szerint az elnökség fog dönteni…

1TJ: A BB-ba kell tenni, hogy II. fokon ők döntsenek!

0LC: Felolvassa az RF versenyszabályzatot, ami az előző elnökségtől ered. Miért nem igazították hozzá a BSZ-ot?

0LZ: RTF gyorsasági és foxoring OB már két éve össze volt vonva az Intercisa Kupával. Javasolja, hogy OB-t ne lehessen összevonni más versennyel! Egyetértetek ezzel?

5JX: Dolgozzuk bele a BSZ-ba! A fellebbezés benyújtásához lesznek mellékletek…

5EA: A négy vezető üljön össze és egységesen módosítsák a szabályzatokat! Legyen egy koordinátor, praktikusan 0LC!

21/2015 sz. határozat: A harmonizálással megbízzuk Lendvai Klárit, Venczel Mikit és Viczián Lacit, akik 5JX-el egyeztetnek. (7 igen,) hi: december 20.

22/2015 sz. határozat: RTF-ban az OB önálló legyen, más versennyel nem lehet összevonni! (7 igen).

2. 1TJ: Tájékoztatást ad a sikeres, közösen rendezett BME Műszaki Nap-ról, az OTP Ingatlannal a Szövetség utcai ingatlannal kapcsolatos szerződés felmondásáról. A tagsági jelentkezéssel kapcsolatos, feleslegesen küldött okmányokról. Szólt a fűtési gondokról, az életveszélyes gázkazánról és egyéb javításokról. Elkészítette a kinevezéseket és megküldte mindenkinek! A korábban kiadott életműdíjasok anyagát összegyűjtöttük, folyamatban van az egységes formába öntésük, aztán a honlapra tételük. A posztjáról lemondott HA1AH pótlásáról, HA2QW Krajcár Lajos személyében talált megoldást. Kiküldésre kerültek a tagdíj befizetésről szóló információk! Érdemes lenne megszavaztatni a közgyűléssel, hogy 100-ra kerekítsük a tagdíjemelés után adódó tört összegeket.

Főtitkári kiegészítésként elhangzott információ az 5 MHz-es, folyamatban lévő kísérletekről, a vizsgakérdések készítéséről, az ITU aktivitásról.

0LC: Versenyszabályzatok, RH, URH, általános versenyszabályzat, minősítési szabályzat.

Az elnökség áttekintette a javaslatokat és módosította az adott kiírást!

23/2015 sz. határozat: A módosított szabályzatokat az elnökség elfogadta (7 igen)

24/2015 sz. határozat: HG5BVK-t versenybizottsági taggá kell választani (7 igen)

1TJ: Fel tudunk tenni a honlapra egy alapszabály tervezetet, ami mintául szolgálhat másoknak!

A beadási határidő március 15, de el kell fogadtatni a közgyűléssel!

0LC: Bejelenti, hogy az Alapszabályt előkészítő bizottság nem tudott dűlőre jutni. Ezennel felkérik az elnökséget, kérjen fel ügyvédet az Alapszabály elkészítésére.

5BLK: Az ő ügyvédjüket talán meg lehet kérni, hogy készítse el nekünk is! Az elnök úrnak kellene őt felhívni!

1TJ: Úgy dönt az elnökség, hogy ügyvédet kell fogadni az új Alapszabály elkészítésére.

25/2015. sz. határozat:az elnökség ügyvédet fog megbízni az új Alapszabály elkészítésére. (7 igen)

7. 1TJ: A közgyűlés várható időpontjául március 12. látszik a legvalószínűbbnek. A termet le kell foglalni erre az időpontra.

8. 1TJ: kb 1 éve nincs vezetője a HA-DX klubnak, mert Mach János lemondott. HA5BA ideiglenesen elvállalta a klub vezetését. Módosítania kell a HADXC Alapszabályát.

0LC: Az egyéni HADXC számokat ismételten nem adjuk ki, ebben maradtunk.

1TJ: A HADXC ASZ-án csak a MRASZ elnöksége változtathat.

HA5FO Facebook oldalát meg kell szüntetni! 5BA beszél 2NA-val erről!

5BLK: Szól a MOB pályázatról, amelyen 300 000 Ft-ot nyertünk. Karcagra 3 új pákát és 1 db szabályozható tápegységet, kapunk hozzájuk mérőműszert is grátiszban, és egy SWR mérőt szerzünk be. Ezen kívül 200 db dobókocka kitthez alkatrészeket tudunk beszerezni. Ezeket vihetjük a Gyerekszigetre, Városligetbe, Jászberénybe, vagy a következő nyári táborba.

1TJ: A jövő évi költségvetésben gondolnunk kell az objektum körüli teendők ellátásával megbízandó személy dotálására.

Egyesületek segítése: nehéz kérdés! Pályázatokon az eredmények ellenére is csak minimális összegre lehet számítani!