Régi weboldal

A MRASZ GPEB HATÁROZATAI - 2022 -

01/2022.04.02. MRASZ GPEB számú határozat.

A GPEB elnökének és tagjainak költségtérítéséről

Az újonnan megválasztott GPEB megerősíti az előző testületek határozati döntését, miszerint a GPEB elnöke és tagjai a Budapesthez kötött, vagy ahhoz közeli feladataik végzése során - megbízatásuk lejártáig - lemondanak az ASZ 18.§./11/ bekezdésében foglalt költségtérítésükről.

02/2022.04.04. MRASZ GPEB számú határozat.

A GPEB munkarendjéről

  1. A GPEB munkáját éves munka- és ellenőrzési terv alapján végzi. A tervet külön határozattal fogadja el, tartalmáról az elnökséget tájékoztatja.
  2. A határozatok elfogadásakor az Asz. 18.§. /13/ rendelkezése az irányadó, szavazategyenlőség esetén (1:1) az elnök szavazata döntő.
  3. A GPEB a döntéseit, határozatait elektronikus levelezés útján is meghozhatja. A levelezés archiválásáról az elnök gondoskodik.
  4. A GPEB határozatai nyilvánosak, azokat a szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni. A határozatok nyilvántartását, archiválását az elnök végzi.

03/2022.04.04. MRASZ GPEB számú határozat.

A GPEB hivatalos kapcsolattartásáról

  1. A bizottság az alapszabályban meghatározott feladatai végzése során az ott meghatározott személyekkel és szervekkel formálisan írásban, a GPEB elnöke útján tart kapcsolatot.
    A GPEB elnöke és tagjai informálisan a szóban, vagy elektronikus levelezés útján együttműködnek a szövetség tisztségviselőivel, alkalmazottaival.
  1. A GPEB tagjai a Szövetséget, vagy annak vezető szerveit, tisztségviselőit csak a MRASZ elnökének, vagy főtitkárának kifejezett felkérésére (egy adott feladat kapcsán, pl.: rendezvény, munkamegbeszélés, díjátadás, stb.) képviselhetik, térben és/vagy időben korlátozott felhatalmazással.
  2. A GPEB nevében külső személy, vagy szervezet (pl. sajtó) felé kizárólag az elnök nyilatkozhat. Ezen jogkörét eseti (szóbeli) felhatalmazással a GPEB tagjaira átruházhatja.
  3. A GPEB elnöke és tagjai egyeztetett (elfogadott) vélemény esetén tevékenységük során a GPEB közös véleményét kötelesek képviselni. Egyebekben jelezniük kell, hogy az adott kérdésben nincs elfogadott GPEB álláspont, a magánvéleményüket

04/2022.04.14. MRASZ GPEB számú határozat.

A GPEB 2022. évi munka- és ellenőrzési tervéről

A MRASZ GPEB a 2022. évi munka- és ellenőrzési tervét elfogadta.

Melléklet: A MRASZ GPEB a 2022. évi munka- és ellenőrzési terve – megküldve csak az elnökség tájékoztatására.