Régi weboldal

URH „Magyar Kupa" R.f. Versenysorozat (MK- VHF, UHF, SHF) versenykiírása

Írta: MRASZ.

Rendezője: a Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Célja: A rádióamatőr barátság ápolása, a hazai rádióamatőrök jó hírének erősítése, technikai színvonaluk és tudásuk bizonyítása, fejlesztése, a rádióamatőr diplomák megszerzésének elősegítése, minősítési pontok megszerzése, az ultrarövid-hullámú Rádióforgalmi „Magyar Kupa" elnyerése.

Ideje: minden évben, az alábbi fordulókban:

   • forduló: március első teljes hétvégéjén, szombaton 14:00 UT-tól vasárnap 13:59 UT-ig (minden sáv 2m-től)
   • forduló: május első teljes hétvégéjén, szombaton 14:00 UT-tól vasárnap 13:59 UT-ig (minden sáv 2m-től)
   • forduló: június első teljes hétvégéjén, szombaton 14:00 UT-tól vasárnap 13:59 UT-ig (minden sáv 23cm-től)

Résztvevők: minden hazai és hazánkban tartózkodó rádióamatőr (egyéni állomás), közösségi állomás és rádióamatőr verseny-csapat (többkezelős), aki a Rádióforgalmi versenyszabályzatban valamint a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák:

   • SINGLE-OP, ALL BAND
   • SINGLE-OP 6H, ALL BAND
   • MULTI-OP ALL BAND

Megjegyzés:

   • 6H: 6 óra folyamatos vagy 1 óránál több szünettel megvalósított legfeljebb 2 részből álló összesen maximum 6 órás egykezelős versenyzés. A kategória a 001-es sorszámú összeköttetéstől indul.
   • SINGLE-OP: egy időben csak egy jelet sugározhat ki.
   • MULTI-OP egy időben sávonként egy jelet sugározhat ki.

Frekvenciák: 2m és ettől felfele minden engedélyezett amatőr sáv, kivéve a harmadik fordulót, ahol 23CM és ettől felfelé minden engedélyezett amatőr sáv. Az IARU R1 sávfelosztási ajánlását be kell tartani.

Adásmódok: CW, SSB, FM

Hívás: CQ CONTEST illetve CQ TEST

Ellenőrzőszám: RS vagy RST + 001-el kezdődő sorszám sávonként, illetve a WW QTH helyzet (pl.: 589 011 JN97HP).

Pontozás: 2M minden áthidalt km 1 pont. 70CM minden áthidalt km 1,5 pont. 23CM minden áthidalt km 2 pont. 13CM és e felett minden áthidalt km 3 pont.

Végeredmény: a sávonként elért km-ek után járó pontok összege, fordulónként. A három forduló összesítését százalékos alapon kell végezni úgy, hogy mindhárom forduló egyenlő súlyozással bír. A három forduló összesített - kategóriánkénti - első helyezettjei nyerik el az URH Magyar KUPA-t.

Jegyzőkönyvek: Csak elektronikus logok kerülnek elfogadásra. A jegyzőkönyvek EDI formátumban készüljenek.

A jegyzőkönyvek leadhatók: az interneten a következő címre: https://log.mrasz.hu/
Kérdéssel, észrevétellel a versenybizottsag@mrasz.hu címre lehet emailt küldeni.

Határidő: a versenyt követő 8. napon 23.59-ig. A késve feladott jegyzőkönyvek vagy egyéb formátumban feladott jegyzőkönyvek csak kontroll jegyzőkönyvként kerülnek felhasználásra.

Értékelés: a kategóriákban értékelt versenyzők elismerésben részesülnek.

Eredményhirdetés: A verseny előzetes eredményét a fordulókat követő 90 nap múlva kerül közzé tételre, majd ezt követően 15 nap áll rendelkezésre az óvásra a versenyszabályzatban leírtak szerint. Az óvást a rendező bírálja el, amelynek a döntése végleges. A végeredményt a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján kerül közzétételre.

SINGLE-OP és MULTI-OP kategóriákban indulók a versenyszabályzatban leírtaknak megfelelően kell, hogy versenyezzenek.
A kategóriákban nem szükséges mindhárom fordulóban ugyanarról a QTH-ról versenyezni, de az egyes fordulókban a QTH nem változtatható (amelyik QTH-n elkezdtük az adott fordulót, annak végéig onnan kell versenyezni).
Minden versenyző a számára első fordulóban beküldött kategóriában kerül értékelésre. A fordulók alatti kategória váltás nem engedélyezett.

Érvényes: 2024.01.01-től