Régi weboldal

Hírlevél

  • NMHH NEW
  • bga alap logo
  • nea logo
  • starjan new
  • novofer
  • lingvisztika
  • Metalcom

MRASZ

Írta: MRASZ.

MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG

Alapítva 1928-ban

MRASZ logo                 

1037 Budapest, Királyhelmec utca 9.
Levélcím: 1037 Budapest, Királyhelmec u. 9.

Telefon: (06-1) 287-9634

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200823-22214586-00000000

Adószám: 19023229-1-41

E-mail:mrasz@mrasz.hu

 


Rádióamatőr

A rádióamatőr a rádióamatőr szolgálatok munkájában csak személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül vesz részt, tevékenysége az önképzésre, műszaki fejlődésére és a szakmai információcserére irányul. Továbbá megfelel a rádióamatőr tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek.

 A Magyar Rádióamatőr Szövetség (továbbiakban: Szövetség) az 1989. évi II. tv. - Egyesülési jogról szóló törvény - alapján szerveződött. Tagjai rádióklubok, rádióamatőr egyesületek, melyek tagjai kizárólag amatőr rádióforgalmi, rádiós tájékozódási futó, gyorstávírász sport- és avval kapcsolatos műszaki, tudományos kísérleti tevékenységet folytatnak a 2004. évi I. törvény előírásainak megfelelően, mely tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, részükre ilyen szolgáltatás nem jár. Ezért a Szövetség pénzbeli juttatással, anyagi ellenszolgáltatással járó tevékenységet folytató tagegyesületi tagokkal, hivatásos sportolókkal nem áll jogviszonyban.

Ha megismered a rádióamatőrködést, hihetetlenül sokszínű tevékenység lehetősége tárul fel előtted. Olyan „ösvény”, amelyen elindulva életed végéig találsz új meglepetéseket, sikereket, kimeríthetetlenül. Közben szinte észrevétlenül egyre több ismerettel gyarapodsz, komoly szaktudásra teszel szert - Rádióamatőr leszel!

 Talán a legizgalmasabb tevékenységnek ígérkezik a rádió-forgalomban való részvétel. Partner van bőven. A nap bármely szakában a Föld különböző kontinenseinek országai rádióamatőr tevékenységet folytató személyeivel tudsz kapcsolatot létesíteni. (Ez a nyelvek tanulása szempontjából sem elhanyagolható lehetőség!) Nem tekinthető irreális célnak, ha eldöntöd: a Föld hat kontinensének összes létező „országát”, rádióamatőr körzetét (a továbbiakban: DXCC) eléred.

A rádióamatőr saját sportágában ugyanúgy minősítést szerezhet, mint akár az úszók, focisták, vagy atléták.

Meghatározott pontszámot kell elérni a kijelölt versenyeken. A versenyzés természetesen fokozott követelményeket támaszt veled szemben: nem csak a rádiókészüléknek, antennának kell kifogástalanul működnie, de a kezelőjének is „formában kell lennie”, ha eredményesen kíván szerepelni – ugyanúgy, mint a többi sportág esetében. A magyar rádióforgalmi válogatott a Világbajnokságot egymás után tízszer nyerte meg!

Egyéni és csapat Világbajnokokat, illetve Európa bajnokokat is találsz köztünk szépszámmal, mindhárom szakágunkban. Természetesen odáig eljutni nem mindenki képes, de saját korábbi eredményeihez képest fejlődni – igen.

A forgalmazás során számos „szakcsoport” tagjaival találkozol majd. Klubot alakítottak a diplomavadászok (pl. DIG), a gyorstávírászok (HSC, VHSC), kis teljesítménnyel dolgozók (QRPC), sőt még a szószátyárok is HI! (RCC). Megfelelő feltételek teljesítésével tagjává válhatsz – kellő számú ajánló segítségével – kiemelkedő rádióamatőr munkát bizonyító csoportoknak is (pl. XL, A1, stb). Sokan foglalkoznak közülünk a rádiózás technikai oldalával. Elmélyedt tanulmányozást igényel a távgépírás (RTTY), az állókép továbbítás (SSTV), a csomagrádiózás (PR), ahol a számítógépek szerelmesei jól hasznosíthatják tudásukat.

Az URH- rádióforgalomban is ugyanolyan sokoldalú, gazdag tevékenységi terület áll előttük, mint a rövidhullámosok előtt. A két érdeklődési terület egyáltalán nem áll szemben egymással, nem zárják ki egymást – sőt, inkább egymás kiegészítői. Az igazán képzett rádióamatőr az amatőr állomása felszereltségi fokának és műszaki színvonalának megfelelően törekszik arra, hogy minden, rádióamatőrök számára engedélyezett frekvencián otthon lehessen!

A kívülállók előtt jól ismert, hogy a rendkívüli események alkalmával (árvizek, földrengések, hóakadályok, balesetek, fegyveres harcok ....) a rádióamatőrök önzetlenül hírhálót szerveznek humanitárius céllal.

A rövidhullámú megfigyelő - SWL - féloldalúan ugyan, de részt vesz a forgalmazásban, hiszen információkat szolgáltat az általa megfigyelt állomásoknak, QSL lapot küld és kap, tevékenysége során remek „előiskolát jár ki” a későbbi adóamatőr tevékenységhez.

A gyorstávírász (HSC és VHSC) a morze adás-vételi készségét fejleszti. Rendszeresen országos és nemzetközi bajnokságot rendeznek a legjobb eredményt elérők részvételével.

A rádiós tájékozódási futó iránymérő vevőkészülék segítségével igyekszik behatárolni és felderíteni az e célra telepített iránymérő adó-készülékeket. Ez a legsportosabb tevékenység valamennyi szakágunk közül, hiszen a jó eredmények eléréséhez a technikai adottságokon, tudáson felül terepen történő futás, atlétikus alkat is szükséges. Büszkék lehetünk arra, hogy e szakágban sportolóink  nyertek világbajnokságot, Európa-bajnokságot.

A Szövetség sokoldalú támogatást nyújt: képviseli tagjait a hazai törvények előírásainak és saját Alapszabályának megfelelően belföldön, illetve a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően külföldön a nemzetközi rádióamatőr szervezetben (IARU). A megvalósult rádióforgalmi összeköttetéseket igazoló QSL továbbítástól a műszaki-, jogi tanácsadásig, a sportminősítés megszerzése feltételei megteremtésén át a nemzeti rádióamatőr válogatott keretek szakágankénti támogatásáig végzi a reá háruló feladatokat.

Valamennyiünk nevében kívánom, hogy találd meg azt a csodát a mi tevékenységünkben, amely egy életre le tud bennünket kötni, folyamatosan nyújtva azokat az értékeket, melyek kiteljesíthetik az emberi személyiséget, s amelyeket másutt sehol sem találhatsz meg, csak a rádióamatőrködésben! Rövidesen légy birtokosa – a CEPT által is elismert – rádióamatőr vizsgának és adóengedélynek!

               Várunk közénk, 73 & DX!