Régi weboldal

Kézibillentyűs Magyar Verseny (HSKC)

Írta: HA8KW.

key

1. A verseny célja:
Kizárólag kézibillentyűs adással a verseny ideje alatt a lehető legtöbb verseny-összeköttetést létesíteni alaprádióval, lehetőleg minél kisebb adóteljesítménnyel.
2. A verseny időpontja:
Minden év április második teljes hétvégéjének vasárnapján, a 2019. évtől kezdve 15:00-16:00 UT között (2019-ben április 14-én, 17:00-18:00 helyi idő szerint).

 1. A versenyen indulhat:
              Minden érvényes adóengedéllyel rendelkező rádióamatőr, aki betartja a verseny szabályait és vállalja, hogy a verseny során csak alaprádiót használ és csak kézibillentyűvel ad.
 1. Kategóriák:
    Kezelők szerint
                          - SO = Egykezelős állomások
                          - MO = Többkezelős állomások

            Teljesítmény szerint
                        - A = max. 10W kimenő teljesítményű állomások
                        - B = max. 100W kimenő teljesítményű állomások

 1. Lehetséges kategóriák jelölése:

            SOA
            SOB
            MOA
            MOB

 1. Sáv: 3520-3570 kHz
 1. Üzemmód: CW.
 1. Hívás: „CQ TEST SKC", vagy „CQ SKC"
 1. Riport adása: RST + QSO folyamatos sorszáma 001-től + teljesítménykategória betűjele

            Példák:
                                    - egykezelős állomás, output power =    5W; riport: 599 015 A
                                    - többkezelős állomás, output power = 90W; riport: 599 008 B

 1. QSO-k pontozása: a vett riport alapján.

            A pontszám függ az ellenállomás teljesítmény-kategóriájától:
            Ellenállomás kategóriája: A,  pontszám = 3
            Ellenállomás kategóriája: B,  pontszám = 1

            Példák: Vett riport:                  QSO pont:

                          599 015 A                        3
                          599 008 B                        1

 1. Szorzók: a hívójel-prefix utolsó számjegye és az azt követő első betű kombinációja.

      Utótag (suffix) nélküli speciális hívójelek esetén a hívójel utolsó két karaktere számít

      szorzónak.

           Példák:  Hívójel:                      Szorzó:

            HA2MN            2M
            HA5ABC           5A
            YU9VK            9V
            HG5A             -
            HA8KAZ           8K
            HA8KW            -
            HG2007PAX        7P
            HA/DJ7EJ/M       7E
            YO6QBC           6Q
            HL22             22
            TX9              X9
            TM380            80

 1. Végeredmény számítása: QSO pontok szorozva az elért szorzók számával.

Figyelem! Saját hívójel szorzónak számít, ha más, ilyen szorzónak minősülő állomással nem létesült QSO!

 1. Értékelési szempontok:

      -     Ugyanazon állomással csak egy QSO pontozható;
      -     Jegyzőkönyvet nem küldő állomással csak akkor érvényes egy QSO, ha a hívójele legalább 3 másik állomás jegyzőkönyvében is szerepel;
      -     5 percnél nagyobb időeltérés esetén a QSO érvénytelen (de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);
      -     Az adott és vett riport eltérése esetén a QSO érvénytelen (alapvetően az adóállomás által leadott riport számít helyesnek, de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);
      -     A dupla összeköttetések is szerepeljenek a jegyzőkönyvben, melyek közül az számít érvényesnek, amelyik az ellenállomás jegyzőkönyvében szerepel; a másikért nem jár pontlevonás.
      -     Amennyiben a versenyző kategóriája egyértelműen meghatározható, akkor a jegyzőkönyvben a kategória megjelölésnek az adás oldali riportból történő esetleges kihagyása nem számít hibának.
      -     Pontegyenlőség esetén az első félórában létesített QSO darabszám dönt.

 1. További szabályok, információk:

      -     Csak az egy adóval, a verseny ideje alatt végig ugyanabban a kategóriában versenyző állomások jegyzőkönyvei értékelhetők.
      -     A bizonyítottan nem végig ugyanazt a kategóriát adó állomással létesített minden QSO „B” kategóriásnak számít.
      -     Kollektív hívójelű állomás jegyzőkönyve többkezelős kategóriában kerül értékelésre.
      -     A verseny valamely feltételét nem teljesítő, vagy valamelyik szabálya ellen bizonyítottan vétő állomások jegyzőkönyvét kontrollá minősítjük.
      -     A beküldött jegyzőkönyvek nyilvánosak. Ezek listája a „Log-ok” menü „Hívójel” oszlopában a beküldés sorrendjében, az egyes jegyzőkönyvek a beküldési határidőt követően beküldött állapotukban a kiválasztott hívójelre kattintva megtekinthetők a HSKC honlapon (http://hskc.ha8kux.com/ mely innen is elérhető: http://www.ha8kux.com).
      -     A részletes értékelés jegyzőkönyvenként az előzetes eredményekkel – az esetleges kontrollá minősítés(ek) indoklásával – a beküldési határidőt követő 40. naptól megtalálható a HSKC honlap „Log-ok” menü „Értékelés” oszlopában a hívójelre kattintva. Észrevételeket, módosítási kéréseket a beküldési határidőt követő 50. napig fogadunk a HSKC honlap „Üzenetek” menüjében, vagy a ha8kw(at)ha8kux(dot)com e-mailen. A jogos észrevételeket, kéréseket 2 napon belül átvezetjük. Ha a rendezők másként nem rendelkeznek, az eredmények a beküldési határidőt követő 60. naptól véglegesnek tekintendők.

 1. Jegyzőkönyvek: készüljenek elsősorban elektronikus úton (cabrillo-log, vagy bármilyen szövegszerkesztővel, vagy táblázatkezelő programmal készült jegyzőkönyv - .log, .txt, .rtf, .xls, .dbf kiterjesztéssel - mely alkalmas számítógépes feldolgozásra), de papír-log is elfogadásra kerül a szokásos LOG-1 formanyomtatványon, vagy annak megfelelő formában.

A jegyzőkönyv tartalmazza minimálisan a következő adatokat (a zárójelben lévő formában):

       -    QSO dátuma (éééé-hh-nn)
       -    QSO időpontja UT-ben (óópp)
       -    Ellenállomás hívójele
       -    Adott riport (pl. 599 015 A)
       -    Vett riport (pl. 599 008 B)

      Az elektronikus log-file neve minden esetben a hívójel legyen (pl.: ha8kw.log).

      A cabrillo-log formátum kivételével készüljön külön LOG-2, vagy annak megfelelő összefoglaló. A cabrillo-log fejrésze, valamint a LOG-2 tartalmazza minimálisan a következő összefoglaló adatokat:

      -     Verseny nevének rövidítése (HSKC)
      -     Hívójel
      -     Kategória
      -     QTH
      -     Power, RIG + ANT

   (pontok számítása nem kötelező, az értékelő program ezt úgyis elvégzi a keresztellenőrzésekkel együtt…)

 1. A jegyzőkönyvek beküldési határideje: a versenyt követő 15. nap (elküldés időpontja). Korrigált jegyzőkönyvek a beküldési határidőig bármikor újraküldhetők. Minden e-mailben beküldött jegyzőkönyv 2 munkanapon belül válasz e-mailben visszaigazolásra kerül.
 1. A jegyzőkönyvek beküldési címe:

      -     e-mailben: hskc(at)ha8kux(dot)com;
      -     postán: Provics Ferenc, Szeged-1, Pf. 620; 6701

      Az e-mail tárgysorába (subject) a következőket kell írni:
      Verseny nevének rövidítése, Hívójel, Kategória
      (egymástól szóközzel <space> elválasztva).

      Példa: HSKC HA8KW SOA

 1. Díjazás:

      Minden induló oklevélben részesül, mely az eredmények közzétételétől letölthető a HSKC honlapról pdf-ben. A kategóriánkénti első helyezettek elnyerik a „Kézibillentyű Zsonglőre" megtisztelő címet, mely az oklevelükön feltüntetésre kerül, valamint egy serleg boldog tulajdonosaivá is válnak HA8AR Pali OM felajánlásából.

 1. Különdíj:

      A „SOA” kategória győztese az oklevélen és serlegen felül egy a részére HA8KN János által készített exkluzív kivitelű kézi billentyűt nyer HA8KW Feco jóvoltából.

Eredményes versenyzést kívánunk!

A szervezők

Feco, HA8KW és Feri, HA8ZE
       a HA8KUX rádióklub tagjai