Régi weboldal

Kézibillentyűs Magyar Verseny (HSKC)

Írta: MRASZ.

1. A verseny célja:

            Kizárólag kézibillentyűs adással a verseny ideje alatt a lehető legtöbb verseny-összeköttetést létesíteni alaprádióval, lehetőleg minél kisebb adóteljesítménnyel.

2. A verseny időpontja:

            Minden év április második teljes hétvégéjének vasárnapján, 15:00-16:00 UT között (2020-ban április 12-én, 17:00-18:00 helyi idő szerint).

3. A versenyen indulhat:

            Minden érvényes adóengedéllyel rendelkező rádióamatőr, aki betartja a verseny szabályait és vállalja, hogy a verseny során csak alaprádiót használ és csak kézibillentyűvel ad.

4. Kategóriák:

            Kezelők szerint

                        - SO = Egykezelős állomások

                        - MO = Többkezelős állomások

            Teljesítmény szerint

                        - A = max. 10W kimenő teljesítményű állomások

                        - B = max. 100W kimenő teljesítményű állomások

5. Lehetséges kategóriák jelölése:

            SOA

            SOB

            MOA

            MOB

6. Sáv: 3520-3570 kHz

7. Üzemmód: CW.

8. Hívás: „CQ TEST SKC", vagy „CQ SKC"

9. Riport adása: RST + QSO folyamatos sorszáma 001-től + teljesítménykategória betűjele

            Példák:

                                    - egykezelős állomás, output power =    5W; riport: 599 015 A

                                    - többkezelős állomás, output power = 90W; riport: 599 008 B

10. QSO-k pontozása: a vett riport alapján.

            A pontszám függ az ellenállomás teljesítmény-kategóriájától:

            Ellenállomás kategóriája: A,  pontszám = 3

            Ellenállomás kategóriája: B,  pontszám = 1

           

            Példák: Vett riport:                  QSO pont:

                          599 015 A                        3

                          599 008 B                        1

11. Szorzók: a hívójel-prefix utolsó számjegye és az azt követő első betű kombinációja. 

      Utótag (suffix) nélküli speciális hívójelek esetén a hívójel utolsó két karaktere számít

      szorzónak.

           Példák:  Hívójel:                      Szorzó:

                         HA2MN                          2M

                         HA5ABC                        5A

                         YU9VK                           9V

                         HG5A                              -

                         HA8KAZ                         8K

                         HA8KW                           -

                         HG2007PAX                  7P

                         HA/DJ7EJ/M                  7E

                         YO6QBC                        6Q

                         HL22                              22

                         TX9                                X9

                         TM380                           80

12. Végeredmény számítása: QSO pontok szorozva az elért szorzók számával.

Figyelem! Saját hívójel szorzónak számít, ha más, ilyen szorzónak minősülő állomással nem létesült QSO!

13. Értékelési szempontok:

      -     Ugyanazon állomással csak egy QSO pontozható;

      -     Jegyzőkönyvet nem küldő állomással csak akkor érvényes egy QSO, ha a hívójele legalább 3 másik állomás jegyzőkönyvében is szerepel;

      -     5 percnél nagyobb időeltérés esetén a QSO érvénytelen (de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);

      -     Az adott és vett riport eltérése esetén a QSO érvénytelen (alapvetően az adóállomás által leadott riport számít helyesnek, de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);

      -     A dupla összeköttetések is szerepeljenek a jegyzőkönyvben, melyek közül az számít érvényesnek, amelyik az ellenállomás jegyzőkönyvében szerepel; a másikért nem jár pontlevonás.

      -     Amennyiben a versenyző kategóriája egyértelműen meghatározható, akkor a jegyzőkönyvben a kategória megjelölésnek az adás oldali riportból történő esetleges kihagyása nem számít hibának.

      -     Pontegyenlőség esetén az első félórában létesített QSO darabszám dönt.

14. További szabályok, információk:

      -     Csak az egy adóval, a verseny ideje alatt végig ugyanabban a kategóriában versenyző állomások jegyzőkönyvei értékelhetők.

      -     A bizonyítottan nem végig ugyanazt a kategóriát adó állomással létesített minden QSO „B” kategóriásnak számít.

      -     Kollektív hívójelű állomás jegyzőkönyve többkezelős kategóriában kerül értékelésre.

      -     A verseny valamely feltételét nem teljesítő, vagy valamelyik szabálya ellen bizonyítottan vétő állomások jegyzőkönyvét kontrollá minősítjük.

      -     A beküldött jegyzőkönyvek nyilvánosak. Ezek listája a „Log-ok” menü „Hívójel” oszlopában a beküldés sorrendjében, az egyes jegyzőkönyvek a beküldési határidőt követően beküldött állapotukban a kiválasztott hívójelre kattintva megtekinthetők a HSKC honlapon (http://hskc.ha8kux.com/ mely innen is elérhető: http://www.ha8kux.com).

      -     A részletes értékelés jegyzőkönyvenként az előzetes eredményekkel – az esetleges kontrollá minősítés(ek) indoklásával – a beküldési határidőt követő 40. naptól megtalálható a HSKC honlap „Log-ok” menü „Értékelés” oszlopában a hívójelre kattintva. Észrevételeket, módosítási kéréseket a beküldési határidőt követő 50. napig fogadunk a HSKC honlap „Üzenetek” menüjében, vagy a ha8kw(at)ha8kux(dot)com e-mailen. A jogos észrevételeket, kéréseket 2 napon belül átvezetjük. Ha a rendezők másként nem rendelkeznek, az eredmények a beküldési határidőt követő 60. naptól véglegesnek tekintendők.

15. Jegyzőkönyvek: készüljenek elsősorban elektronikus úton (cabrillo-log, vagy bármilyen szövegszerkesztővel, vagy táblázatkezelő programmal készült jegyzőkönyv - .log, .txt, .rtf, .xls, .dbf kiterjesztéssel - mely alkalmas számítógépes feldolgozásra), de papír-log is elfogadásra kerül a szokásos LOG-1 formanyomtatványon, vagy annak megfelelő formában.

A jegyzőkönyv tartalmazza minimálisan a következő adatokat (a zárójelben lévő formában):

       -    QSO dátuma (éééé-hh-nn)

       -    QSO időpontja UT-ben (óópp)

       -    Ellenállomás hívójele

       -    Adott riport (pl. 599 015 A)

       -    Vett riport (pl. 599 008 B)

      Az elektronikus log-file neve minden esetben a hívójel legyen (pl.: ha8kw.log).

      A cabrillo-log formátum kivételével készüljön külön LOG-2, vagy annak megfelelő összefoglaló. A cabrillo-log fejrésze, valamint a LOG-2 tartalmazza minimálisan a következő összefoglaló adatokat:

      -     Verseny nevének rövidítése (HSKC)

      -     Hívójel

      -     Kategória

      -     QTH

      -     Power, RIG + ANT

   (pontok számítása nem kötelező, az értékelő program ezt úgyis elvégzi a keresztellenőrzésekkel együtt…)

16. A jegyzőkönyvek beküldési határideje: a versenyt követő 15. nap (elküldés időpontja). Korrigált jegyzőkönyvek a beküldési határidőig bármikor újraküldhetők. Minden e-mailben beküldött jegyzőkönyv 2 munkanapon belül válasz e-mailben visszaigazolásra kerül.

17. A jegyzőkönyvek beküldési címe:

      -     e-mailben: hskc(at)ha8kux(dot)com;

      -     postán: Provics Ferenc, Szeged-1, Pf. 620; 6701

      Az e-mail tárgysorába (subject) a következőket kell írni:

      Verseny nevének rövidítése, Hívójel, Kategória

      (egymástól szóközzel <space> elválasztva).

      Példa: HSKC HA8KW SOA

18. Díjazás:

      Minden induló oklevélben részesül, mely az eredmények közzétételétől letölthető a HSKC honlapról pdf-ben. A kategóriánkénti első helyezettek elnyerik a „Kézibillentyű Zsonglőre" megtisztelő címet, mely az oklevelükön feltüntetésre kerül.

19. Különdíj:

      A „SOA” kategória győztese az oklevélen és serlegen felül egy a részére HA8KN János által készített exkluzív kivitelű kézi billentyűt nyer HA8KW Feco jóvoltából.

Eredményes versenyzést kívánunk!

A szervezők

Feco, HA8KW és Feri, HA8ZE

       a HA8KUX rádióklub tagjai