Régi weboldal

Meghívó a Magyar Rádióamatőr Szövetség 2024. évi Közgyűlésére

Írta: MRASZ.

M E G H Í V Ó

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (továbbiakban MRASZ) 2024. évi Közgyűlésére

A MRASZ Elnöke az ASZ 11.§ (1) bekezdése alapján 2024. május 18-án 10.00 órára a 1097 Budapest, Gyáli út 22, BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum 9. tanterem helyszínre összehívja a MRASZ rendes éves Közgyűlését. A Közgyűlésen az ASZ értelmében a tagszervezetek képviselői vehetnek részt. Határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlést a MRASZ székházába (1037 Budapest Királyhelmec utca 9.) 2024. május 30-án 10.00 órára hívjuk össze, amely a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz kizárólagosan a meghívóban szereplő napirendekben.

A Szövetség tagja képviselőjének legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontja előtt hitelt érdemlően írásban kell igazolnia jogosultságát. A képviselő képviseleti jogát írásban ruházhatja át. Azonos tag esetében bármely okból kijelölt több képviselő esetén a regisztrációnál hivatalos megbízással először jelentkező személy gyakorolja a mandátummal kapcsolatos jogokat. Ez a közgyűlés alatt nem változtatható.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következőek:

  1. Beszámoló a 2023. évben végzett tevékenységről. Szavazás a beszámoló elfogadásáról, határozathozatal.
  2. Az Elnökség beszámolója a 2023. évi költségvetés teljesítéséről. Szavazás a beszámoló elfogadásáról, határozathozatal.
  3. GPEB jelentése a 2023. évi költségvetés teljesítéséről és a 2024. évi költségvetés tervezetéről. Szavazás a jelentés elfogadásáról, határozathozatal.
  4. Az NVESZ 2023. évi beszámolója. Szavazás az „egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet” elfogadásáról, határozathozatal.
  5. A MRASZ 2024. évi költségvetésének előterjesztése. Szavazás az előterjesztés elfogadásáról, határozathozatal.
  6. Új alapszabály előterjesztése. Szavazás az előterjesztés elfogadásáról, határozathozatal.
  7. Ha az új alapszabály elfogadásra kerül a Felügyelőbizottság megválasztása, ha nem, akkor GPEB hiányzó tagjának megválasztása szavazással, határozathozatal.
  8. Tagdíj, versenyengedély díj megállapítása. Szavazás a tagdíj, versenyengedély díj megállapításáról, határozathozatal.
  9. A Szövetség rendes tagjai által beterjesztett fellebbezések, a Szövetség rendes tagjai által beterjesztett javaslatok megvitatása, elbírálása határozathozatallal.
  10. Egyebek

A beszámolót, a 2023. évi költségvetés teljesítését és a 2024. évi költségvetési tervet valamint az alapszabály tervezetét a meghívó mellékleteként megkapják az egyesületek képviselői.

A tagok a meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül kérhetik írásban (elektronikus levélben is) a napirend kiegészítését, amelyről az Elnökség 3 napon belül határoz. A kiegészítés elutasítása esetén a javaslatot tevő tag a Közgyűlés döntését kérheti az elutasított kiegészítés napirendre vételében.

Budapest, 2024. május 02.

Molnár Csaba, elnök