Régi weboldal

IARU Region 1 konferencia 2023

Írta: HA3NU.

L Zlatibor 20232023 november 1-4 között került megrendezésre az IARU 1-es régiójának konferenciája. Az esemény helyszíne a szerbiai Zlatibor városa volt, ahol közel 40 ország képviseltette magát személyesen.  Szövetségünket Nagy Csaba HA3LN IARU összekötő és Weisz László HA3NU a szövetség alelnöke képviselte. Az IARU meghívására, mint a Youth WG tagja, szintén jelen volt Varró Tamás HA8RT. A hivatalos megnyitó és plenáris ülés november 1-én volt, de a szervezet végrehajtó bizottsága (Executive Committee – EC) és egyes munkacsoportok már korábban megkezdték a munkát. Erre azért is szükség volt, mert a konferencia egy nappal rövidebb volt a szokásosnál. 

1. plenáris ülés

A plenáris ülésen, melyet online lehetett követni, beszédet mondott Sylvain Azarian F4GKR az 1-es régió elnöke, Slobodan Stankovic YT2SS az SRS elnöke és Tim Ellam VE6SH az IARU elnöke. Ezután a szokásos szavazások kerültek sorra: napirend, választási bizottság, C2 és C3 bizottsági ülések vezetőinek megszavazása. Ezenkívül volt egy hosszabb vitát kiváltó kérdés: Oliver Tabakovski Z32TO-nak letelt a harmadik ciklusa az EC-ben, így normál esetben nem lett volna újraválasztható, azonban az IARU alkotmánya különleges esetekben megenged egy negyedik ciklust is. Az újraválasztás jogosságának megítélését a választási bizottságra bízta. Emellett a DARC-nak volt egy jelöltje Z61VB személyében. Végül bejelentették a következő lehetséges konferencia helyszíneket, melyről a záró plenáris ülés dönt.

 

2. plenáris ülés:

DL3MBG a C2 bizottság elnöke megállapította, hogy a jelenlévő tagszövetségek és a távol maradók, akik megbízást adtak valamelyik jelenlévő szövetségnek, hogy szavazzanak helyettük, jogosultak a szavazásra. Z32TO újraválasztásáról továbbra is folyt a vita, ezért az elnök egy extra plenáris ülést jelölt ki.

Extra plenáris ülés:
Egyetlen napirendi pont volt: Z32TO indulhat-e egy negyedik ciklusban vagy nem.

A szavazás eredménye:
36 igen
15 nem
1 üres szavazó cédula.

A plenáris üléseken kívül folyamatosan mentek a bizottsági és WG ülések. Néhány érdekesebb téma: (aki részletes információra kíváncsi a konferencia összes dokumentumát fellelheti ezen a linken: https://conf.iaru-r1.org/documents/ )

C2 (pénzügyi bizottság):

tagsági díj
VHF contest robot fenntartási díj
Innovációs támogatások
Youth WG támogatások

C3 (adminisztratív bizottság):

munkacsoportok beszámolói
fejlesztési és innovációs célok pontosítása
Tervezett „Radio Sport Contest Committee” bemutatása
ARDF Youth Ch elhalasztása (Oroszországban lett volna)
Javaslat a tagszervezetek és munkacsoportok pontosabb, időbeni tájékoztatásra (az ARDF WG vezető leváltása kapcsán tették a javaslatot)
Hibrid konferenciák (hagyományos+online) rendezésének lehetősége a jövőben
Közös nemzetközi QSL iroda lehetősége
Alapszabály módosításokr javaslat
„Shaping the Future” kordinátor kijelölése
Munkacsoport vezetők választása (ahol változás történt):
ARDF:
YU1EA   : 35
DL5NBZ: 24
Youth WG:
OH1ESI: 29
HA8RT: 26
4 üres szavazó lap
C4 bizottság: új elnök F6BEE
C5 A bizottság: új elnök OM3BH

C4 (HF bizottság):

Többnyire az  IARU rendezésű versenyekkel kapcsolatos kisebb módosítási javaslatok merültek fel pl. log beadási határidők lerövídítése.
Z32TO bemutatta a tervezett „Radio Sport Contest Committee”-t (RSCC). A bizottság nem támogatta a szervezet létrhozását.

Egy háromfős munkacsoport létrehozása a digitális módok frekvencia kiosztásának koordinálására a másik két régióval.

C5 (VHF+  bizottság):

ATV contest felülvizsgálata
430 MHz-es sávterv kiegészítése
felkészülés a a WRC-23-ra
A C5 bizottság sem támogatja az RSCC létrehozását.
Átjátszó adatok belinkelése a VHF Managers Handbook-ba

EMCOMM (emergency communication):

TRAC ppt bemutatója a működésükről

PRC (public relation) és SRLC (spectrum and regulatory)

A két bizottság közös üléseket tartott, feldolgozták a beérkezett dokumentumokat. Bemutatták az előttük álló feladatokat a CEPT, spektrumvédelem és zavartatás területén, illetve a felkészülést a WRC-23-ra

STARS (Support The Amateur Radio Services)

Azon szövetségek támogatása, ahol már van valamilyen a helyzetük javítására, kapcsolatuk fejleszésére a kormányzatukkal. Megkeresni azokat a lehetőségeket amire az adott ország kormányzata érdeklődést mutat.
Új elnököt választottak a munkacsoport élére PA0AGF személyében

Youth WG

A munkacsoport tevékenyégének bemutatása: YOTA versenyek, nemzetközi YOTA táborok, YOTA hónpa, Train The Trainer  (TTT) aktivitás.
Néhány érintett téma az előttük álló feladatokról:
A TTT a jelenlegi formájában nem jól működik, vagy meg kell újítani vagy megszüntetni.
Ösztönözni kell minden tagszervezetet, hogy nevezzen ki ifjúsági koordinátort
Szerepet kívánnak vállalni a „Shaping the Future” programban
Néhány szabályzat módosítási javaslat született 

Záró plenáris ülés

Összesen 57 ajánlást kellett megszavazni, melyet a különböző bizottságok és munkacsoportok nyújtottak be. Ezekből a fentebb már látható néhány. A teljes dokumentum a már említett https://conf.iaru-r1.org/documents/ linken megtalálható.

Szintén szavaztak a résztvevők a vezetőségi tisztségek meghosszabbításáról. Mivel új jelöltek nem voltak, így a korábbi vezetés lett megerősítve (beleértve Z32TO-t is).

Kijelölték a következő lonferencia színhelyét, melyet Bécs nyert el. Ehhez kapcsolódóan az osztrák szövetség pedig egy ajánlást  nyújtott be, ami tartalmazza a fő kritériumokat, amit alapján egy jelölt kiválasztásánál figyelembe kellene venni. Ezt el is fogadta a plenáris ülés.

Sok egyéb érdekes téma került még terítékre a konferencia alatt:

Több előadás is volt a „Shaping the Future” témában. Itt Az IARU elnöke is tartott egy beszédet, melyben a három régió egybeolvasztását vizionálta (a későbbi informális beszélgetésekből az volt leszűrhető, hogy az európai tagszövetségek nem lesznek vevők erre a fúzióra). Szintén érdekes téma volt a más rádiós szervezetekhez való közeledés, illetve felvételi lehetőségük az IARU-ba. Ennek kapcsán volt egy vendégelőadó (engedélyes rádióamatőr) is, aki bemutatta az ipari SDR technológiát használó GNU rádió szövetséget. A jövőbeni esetleges hibrid (helyszíni+stream) konferenciák tartása is komoly vitákat váltott ki. Határozat született a 100 éves IARU ünnepség előkészítésének szükségességéről is.

HA3NU