A MRASZ Elnökségének 10/2016 számú határozata

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

A MRASZ Elnökségének 10/2016 számú határozata:

A MRASZ Elnöksége 2016. április 25.-én az alábbi határozatot hozta:

  1. A MRASZ versenynaptárában szereplő Rádiós Tájékozódási Futó versenyeken a MRASZ tagsággal nem rendelkező versenyzők a jövőben csak úgy vehetnek részt, ha versenyszámonként 2.000 Ft. sporttámogatást fizetnek a MRASZ-nak.

Az összeget a versenyt rendező egyesületek, klubok szedik be és a versenyt követően 8 napon belül átutalják a MRASZ 10200823-22214586-00000000 számú számlájára RTF verseny sporttámogatás címen.

2) Az ilyen címen befizetett összeg az RTF szakág éves támogatását növeli.

3) Kivételek ez alól a meghívott külföldi versenyzők a kölcsönösség alapján és azok, akik első alkalommal vesznek részt RTF versenyen és szeretnék azt kipróbálni. A kezdő versenyzők eredménye csak versenyen kívüli /open/ kategóriában jelenhet meg a versenyjegyzőkönyvekben.

4) A bajnokságokra csak azon MRASZ-tag versenyzők nevezhetők, akik a tárgyév január 01-től tagjai a MRASZ-nak.

A nemzetközi bajnokságokra /EB, VB, stb./ nevezni kívánt versenyzők neveit 60 nappal a bajnokság megkezdése előtt, vagy a részvételi díj befizetése előtt 8 nappal az RTF bizottságnak jóvá kell hagyatnia a MRASZ Elnökségével.

Ez alól kivétel – későbbi nevezés – csak külön írásban megindokolt kérelem esetén lehetséges.

A határozat 2016. május 01.-én lép hatályba.

00