Gyorstávírász minősítési szabályzat
pdf


Minősítést a Gyorstávírász Országos Bajnokságon, a Puskás Tivadar kupán (Budapest Bajnokság), illetve nemzetközi versenyeken lehet elérni.

Az egyes versenyszámok:

- Betűk adása;
- Számok adása;
- Vegyes adás
- Betűk vétele
- Számok vétele
- Vegyes vétel
- MR
- RUFZ

Versenyszámonként az elérhető maximális pontszám 100 pont. Ha egy versenyző minden számban első, akkor neki a maximális 8x100, azaz 800 pont adható.

Minősítés a következő feltételek teljesítése alapján szerezhető:

Minősítési szintek kategóriánként:

Első osztályú, aranyjelvényes: az első helyezett által elért összetett pontszám 90%-ig.
Másodosztályú, ezüstjelvényes: az első helyezett által elért összetett pontszám 80%-ig.
Harmadosztályú, bronzjelvényes: az első helyezett által elért összetett pontszám 70%-ig.

I. osztályú minősítési szint megszerzése nemzetközi eredmények alapján:

Hazai eredményektől függetlenül I. osztályú minősítési szintet szerezhet az a versenyző, aki EB. I – VI. vagy VB. I –VIII. helyezést ér el egyéni, vagy csapat versenyszámban.

Minősítés kérelmezése:

A minősítéseket a 2. sz. melléklet szerinti űrlapon lehet kérelmezni, minden év november 1.-ig. A kérelmeket azon tagegyesületen keresztül kell benyújtani, ahol a személy regisztrálva van. A kérelmekhez csatolni kell a kategóriának megfelelő hivatalos eredményjegyzéket, továbbá a regisztrációs kártya számát.

A Minősítő Bizottság címe: MRASZ 1074 Budapest, Szövetség u. 9, vagy 1400 Budapest, Pf.: 11. A borítékra kérjük ráírni, hogy Minősítő Bizottság.

A minősítési kérelmeket a MRASZ Minősítő Bizottsága ellenőrzi. A minősítés elkészítésének határideje: évente november 15.-e. E határidőig köteles a minősítő bizottság vezetője az ellenőrzött pontszámítást, illetve minősítési listát előterjeszteni a MRASZ elnöksége részére jóváhagyásra.

Záradék:

Jóváhagyva: 2007. október 17.-én.

Hatályba lépés időpontja: - vendégjog 2008. január1. Megszűnt.
- minden egyébre vonatkozóan 2008. január 1.

MRASZ elnökség

00