MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG

M R A S Z

A RÁDIÓTÁVIRÁSZ BAJNOKSÁGOK
VERSENYSZABÁLYZATA
pdf

 

FEJEZETEK:

A - Bevezetés

B - Szervezés

C - Versenyszámok és azok végrehajtása

D - A versenyszámok gyakorlati feltételei

E - Helyezések megállapítása

F - Záró rendelkezések

2013. 11.15.

 

 

MRASZ RT bajnokságok versenyszabályzata

A      BEVEZETÉS

Ez a versenyszabályzat az IARU nagysebességű távírász bajnokságok szabályzatán alapul, igazodva az ottani előírásokhoz és ajánlásokhoz, de figyelembe veszi a hazai sajátosságokat is.

B         SZERVEZÉS

B1.      A verseny résztvevői

Az országos bajnokságokon azok a sportolók vehetnek részt, akik a rádióamatőr sportágban igazolt versenyzők.

Az országos bajnokságon részt vehetnek külföldi versenyzők is a MRASZ-al történt egyeztetés alapján, de ők külön kerülnek értékelésre.

B2.      Kategóriák

B2.1 Utánpótlás bajnokság

a) gyermek (fiúversenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én 14 éves vagy annál fiatalabb)
b) gyermek YL (leányversenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én 14 éves vagy annál fiatalabb)
c) serdülő (fiúversenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én 16 éves vagy annál fiatalabb)
d) serdülő YL (leányversenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én 16 éves vagy annál fiatalabb)

B2.2 Felnőtt bajnokság

a) ifjúsági (férfi versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én húsz éves vagy annál fiatalabb)
b) ifjúsági YL (női versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én húsz éves vagy annál fiatalabb)
c) felnőtt (férfi versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én húsz évesnél idősebb)
d) felnőtt YL (női versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én húsz évesnél idősebb);
e) old boy  (férfi versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én negyvenöt éves vagy annál idősebb);
f) old lady (női versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én negyven éves vagy annál idősebb).

B2.3 Veterán bajnokság

a) veterán (férfi versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én hatvan éves vagy annál idősebb)

b) veterán YL (női versenyző, aki a bajnokság megrendezésének évében, január 1-én ötvenöt éves vagy annál idősebb)

B2.4. Kitételek

B2.4.1

A verseny kategóriák felfelé átjárhatók a felnőtt kategóriáig, illetve a felnőtt feletti kategóriák pedig visszafelé a felnőtt kategóriáig. Hogy egy versenyző milyen kategóriában indul, azt a nevezéskor kell megadni, ami a későbbiekben nem változtatható, kivéve ha a B2.4 szerint nincs három induló egy kategóriában. Ez esetben a verseny kezdete előtt a helyszínen a nevezés megváltoztatható úgy, hogy a női versenyző a korosztályának megfelelő férfi kategóriában is indulhat illetve a férfiversenyző egy "magasabb" kategóriában.

B2.4.2

Országos bajnoki cím akkor adható ki és minősítés akkor szerezhető, ha az adott kategóriában az indulók száma eléri a hármat. Amennyiben egy kategóriában nincs három versenyző, de egy induló minősítést illetve OB címet akar elérni, akkor egy magasabb kategóriában kell elindulnia, (pl. veteránnak "old"-ban, serdülőnek ifjúságiban) vagy női versenyző esetén a megfelelő férfi kategóriában.
A versenyen nincs korlátozva a résztvevők száma, azonban csapatértékeléskor kategóriánként egy-egy egyesületből a 2 legjobb eredményt elért versenyző teljesítményét kell figyelembe venni. 

Egy csapatot egy egyesület tagjai alkothatnak. A versenyre egyénileg is lehet nevezni.

B3.      Versenykiírás

A versenyt rendező szerv feladata a versenykiírás elkészítése. A kiírást a résztvevőknek a verseny kezdete előtt legalább 30 nappal meg kell kapniuk.

A kiírásnak tartalmaznia kell:

- a verseny pontos megnevezését, célját
- a verseny idejét, helyét

- a nevezési feltételeket és határidőt
- a résztvevők beérkezésének helyét és idejét
- a verseny helyszínének megközelítési lehetőségeit
- a versennyel kapcsolatos költségeket és a fizetés módját
- a rendező szerv nevét, címét, telefonszámát
- a díjazást
- esetleges egyéb tudnivalókat pl. vételkor használatos fejhallgató csatlakozójának a típusát

B4.      Nevezés

A nevezésnek tartalmaznia kell:

- az egyesület nevét
- a versenyzők nevét, születési idejét, kategóriáját, verseny engedélyük számát
Ha a nevezést nem fogadják el, mert az nem felelt meg a kiírásnak, akkor azt a rendező írásban köteles közölni a nevezővel.

C         VERSENYSZÁMOK ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSA

C1.      A MRASZ RT bajnokságok az alábbi versenyszámokat tartalmazzák:

A vétel versenyszám az EU7KI által készített versenyprogramal történik.

a) betűs táviratok vétele egy percen keresztül, 80 betű/perc kezdősebességgel, illetve a gyermek korosztályú versenyzők esetében 30 betű/perc kezdősebességgel;

b) betűs táviratok adása egy percen keresztül, a lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legjobb minőségben;

c) számos táviratok vétele egy percen keresztül, 100 szám/perc kezdősebességgel, illetve a gyermek korosztályú versenyzők esetében 60 szám/perc kezdősebességgel;

d) számos táviratok adása egy percen keresztül, a lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legjobb minőségben;

e) vegyes táviratok vétele egy percen keresztül, 80 karakter/perc kezdősebességgel, illetve a gyermek korosztályú versenyzők esetében 30 karakter/perc kezdősebességgel;

f) vegyes táviratok adása egy percen keresztül, a  lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legjobb minőségben;

g) rádióamatőr gyakorlati versenyszám, a DL4MM által írt RUFZXP hívójelvételi program és a VE3NEA által írt MORSE RUNNER program segítségével.

D         A VERSENYSZÁMOK GYAKORLATI FELTÉTELEI

D1.      Versenyszámok

D1.1.   Vétel

D1.1.1.   A versenyzők a vett táviratot leírhatják kézírással vagy laptoppal. A betűs táviratokat a 26 latin betűből, a számos táviratokat a 10 arab számból kell összeállítani. A vegyes táviratok a betűkön és számokon kívül tartalmazzák a következő írásjeleket  . , ? / =  is. Egy csoportban kettőnél több egyforma jel egymás mellett nem lehet.

D1.1.2. A versenyzők minden versenyszám végrehajtását egyszer kísérelhetik meg. Másik kísérlet csak:

a) hálózati hiba
b) a technikai berendezés meghibásodása esetén engedhető meg.

Saját eszköz meghibásodása miatt versenyszám nem ismételhető.

D1.1.3. A táviratokat addig kell adni, míg az utolsó versenyző is abba nem hagyja a vételt. A táviratok adássebességét 10 karakter/perc lépésekben kell növelni. Az adássebességet abszolút sebességben kell meghatározni.

D1.1.4.    A jel hangszínének 700-900 Hz között kell lennie. A versenyzőket a rendező látja el fejhallgatóval. Biztosítani kell a hangerő szabályzásának lehetőségét. A versenyzők használhatják a saját fejhallgatójukat is. Saját fejhallgató használata esetén azt a versenyszám előtt be kell a bírónak mutatni technikai ellenőrzésre.

D1.1.5.   Minden versenyző a legalacsonyabb sebességgel kezdi a vételt. Mikor a sebesség túl gyorssá válik egy versenyző számára, akkor nyugodtan kell maradnia a helyén, míg a többiek befejezik a versenyt, illetve a bíró másképpen nem dönt.

D1.1.6.   A versenyzők csoportosítása tudásszintjük (gyakorlatuk) alapján megengedett, elhelyezésük külön teremben lehetséges. 

D1.1.7.   A versenyzőknek a vétel versenyszámot a betűkkel kell kezdeniük, majd a számos és a vegyes táviratok következnek.

D1.1.8.   A versenyzők tetszőleges jelrendszert használhatnak a táviratok kézírásos rögzítésekor és használhatják a saját papírjukat. A piszkozati példányt le kell tisztázni a hivatalos formanyomtatványra, melyet a bíró ad a versenyzőknek. A letisztázott formanyomtatványt a piszkozati példányokkal együtt kell átadni a bírónak.

D1.1.9.   Minden vétel versenyszám után harminc perc szünet áll a versenyzők rendelkezésére, hogy átmásolják a három kiválasztott táviratot. Mindegyik vételfajtából csak egy, a legtöbb pontot érő távirat számít be az eredménybe. A távirat letisztázásakor egy sorba öt csoportot kell írni.

D1.1.10.    A táviratokat a következő módon kell bevezetni:

a) betűs távirat 

        -  OOOOO (Oscar), adássebesség, VVV =
b) számos és vegyes távirat 

        -  00000 (zéró), adássebesség, VVV =
          (a zérót öt vonással kell adni).

Minden üzenetet AR-rel kell lezárni.

Példa: OOOOO 100 VVV = az üzenet szövege AR  -  30 mp szünet  -  OOOOO 110 VVV = az üzenet szövege AR  stb.

D1.1.11.   Bemelegítő táviratot egyszer kell adni, az első versenytávirat előtt.

D1.1.12.   A vett távirat akkor értékelhető, ha a hibák száma nem haladja meg az ötöt. Vételnél a következők számítanak hibának:

a) a leadott karaktertől eltérő karakter rögzítése;
b) egy karakter kihagyása (nem szükséges a kihagyott karakter helyét megjelölni);
c) az adott üzenetben nem szereplő karakter rögzítése;
d) két szomszédos karakter felcserélése (két hiba);
e) a letisztázásnál nem szokványos jel vagy jelölés, nem megengedett jel használata.

Példa: adott üzenet  -  12345  67890  34789  25371 ...

            vett üzenet   -  12245  678903 37489  _531  ...

Hibák:  1. csoport  -  egy hiba (lásd a. pontot)
           2. csoport  -  egy hiba (lásd c. pontot)
           3. csoport  -  két hiba (lásd d. pontot)
           4. csoport  -  két hiba (lásd b. pontot)

D1.1.13.   A következő pontozási rendszert kell használni:

a) 100 pontot ér el az a versenyző, aki az értékelhető táviratot (betű, szám, vegyes) a legnagyobb sebességgel tudta venni a korcsoportjában. Azok a versenyzők, akik a táviratokat alacsonyabb sebességen tudták venni, arányosan kevesebb pontot kapnak.

Példa: a vett táviratok esetében a legnagyobb értékelhető sebesség 260 karakter/perc volt, melyért a versenyző 100 pontot kapott. Ugyanezen korcsoport versenyzője, aki 210 karakter/perc sebességgel tudta a vételi versenyszámot teljesíteni, 80,8 pontot (210:260x100) fog elérni. A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

b) minden vételi hibáért (lásd a D1.1.12. bekezdést) egy pontot kell a fenti módon kiszámított pontszámból levonni. Ez adja a végeredményt.

D1.1.14.   Amennyiben a vételi eredményjegyzék készítésekor, melyről a szervező gondoskodik, kettő vagy több versenyzőnek egyenlő a pontszáma, a versenyzők helyezése a vegyes táviratok vételekor elért nagyobb pontszám alapján dől el. Ha az is egyforma, úgy két azonos helyezést kell kiadni. 

 

D1..2. Adás

D1.2.1. Mind a hagyományos (mechanikus), mind az elektromos gyorsbillentyűk használata megengedett. A versenyzők a különböző versenyszámok során adhatnak egyszer hagyományos, egyszer gyorsbillentyűvel. Mind egykarú, mind kétkarú elektronikus billentyűt lehet használni. Az elektronikus billentyűknek 1:3 arányú rövid-hosszú jeleket kell előállítaniuk. Ha a versenyző tárolós billentyűvel versenyez, azt adás előtt üres memóriatartalommal be kell mutatnia a bírónak ellenőrzésre.

D1.2.2. Az adás táviratoknak 50 csoportból kell állniuk.

Az adás táviratoknak egyenletes eloszlásban kell tartalmazniuk az adott karaktereket. A sebességet karakter/perc rendszerben kell meghatározni.

D1.2.3.   Az adás táviratokat latin nagybetűkkel és/vagy arab számokkal kell nyomtatni, egy sorban öt csoporttal. A szöveget úgy kell elkészíteni, hogy az jól olvasható legyen.

Példák:

A B V G D   F Y V A K   N G Q Z H   I M S T L   J N U C E

A D R G O   M A K U V   T L Q N Y   J O A I Z   U Z G I T

1 2 3 4 5   6 7 8 9 0   6 1 3 6 0   7 6 3 2 9   7 3 6 5 2

2 3 4 8 9   8 3 6 4 1   7 8 0 3 2   2 3 7 2 5   8 9 3 4 5

D X ? / 1   H G 4 B /   X . 6 B =   ? = M B G   4 3 A / =

, 7 L . 8   Z = 4 3 Q   O 0 L / .   A , = X 3   D F 4 8 /

D1.2.4.  A versenyzők a táviratokat az adáshelyiségben, közvetlenül az adás előtt kapják meg.  A gyakorlószöveget, mely bemutatja a versenytáviratok formátumát, a verseny előtt, beérkezéskor kell átadni minden versenyző számára.

D1.2.5.   A versenyzőknek tíz perc áll rendelkezésére, hogy a három (betű, szám és vegyes) táviratot leadják. Ezt a tíz percet attól kell számítani, hogy a versenyző belépett a terembe.

A versenyzők az adáskor használt technikát első este a technikai próbán kipróbálhatják (billentyűcsatlakoztatás stb.). 

Az egyperces adásidő regisztrálását a bíró jelére kell elkezdeni.

Abban az esetben, ha egy versenyző a bíró hívására nem jelenik meg a versenyteremben, a bíró még egyszer hívja őt harminc másodperc múlva, majd egy perc múlva az adásidő mérése megkezdődik.

A versenyzők az adást bármikor megkezdhetik a tízperces időtartamon belül. A tízperces adásidő lejártával azonban az adást le kell állítani, és a befejezetlen táviratért a versenyző csak a függelékben meghatározott időarányos számítás szerint kaphat pontot.

D1.2.6.   Miután a versenyző csatlakoztatta a billentyűjét, az edző (ha benn tartózkodott a helységben) további segítséget már nem nyújthat és el kell hagynia az adástermet.

D1.2.7. A versenyzők mindegyik versenyszámban egy kisérletet tehetnek, melyet a mellékletben megadott módon kell értékelni. (de ld D1.2.11. pont!)

D1.2.8. A távirat megkezdése előtt a versenyzőknek a saját startszámuk és   VVV bevezetőt kell adniuk.

Példa: 12 VVV = távirat szövege

Az idő mérése az egyenlőségjel után kezdődik. Egy perc elteltével a technikai bíró leállítja az adást. Az adászsüri az adott táviratot a VVV = jeltől értékeli.

D1.2.9.   Az adott távirat akkor értékelhető a teljes 1 perc tartamra vonatkozóan, ha a hibák száma nem haladja meg a hármat és a javítások száma a tizet.

Amennyiben adáskor a hibák száma meghaladja a hármat, illetve a javítások száma a tizet, értékeléskor a Függelék szerinti időarányos pontozást kell alkalmazni.

Adáskor a következők számítanak hibának:

a) az előírttól eltérő karakter adása;
b) egy karakter kihagyása (hiánya);
c) két szomszédos karakter felcserélése;
d) hibajel adása az előírttól eltérő módon (a hibás karakter javítás után értékelhető).

Az adástáviratban elkövetett hibát a versenyzők hibajel kiadása után javíthatják ki, mely folyamatosan adott legalább hat pont, majd meg kell ismételni azt az egész csoportot, amelyben a hiba előfordult.

Hibának számít az is ha a versenyző egy csoporttal vagy sorral visszalép adás közben. Ilyenkor a függelék szerinti időarányos pontozás lép életbe.

D1.2.10.   Három bíró határozza meg a táviratban az adott helyes karakterek és a hibák számát, valamint a minőségi szorzót (lásd a függeléket). Az adást magnetofonon vagy számítógépen rögzítik az értékelés elősegítése érdekében. A vezetőbíró feladata, hogy rögzítse az eredményt.

D1.2.11. A versenyzőnek lehetősége van egy távirat ismételt leadására, a tízperces időkereten belül.
Ebben az esetben a másodszor leadott távirat pontszáma kerül értékelésre.

D1.2.12. A pontozás a következő módon történik:

100 pontot ér el az a versenyző, aki az értékelt táviratokat (betű, szám, vegyes) korcsoportjában a legnagyobb értékelhető sebességgel tudta adni. Az a versenyző, aki a táviratot kisebb sebességgel adta, arányosan kevesebb pontot kap.

Példa: Betűtávirat adásakor a legnagyobb elért sebesség 230 karakter/perc volt, melyért a versenyző 100 pontot kapott. A megállapított minőségi szorzója 0,95, így pontszáma 100x0,95 = 95.  Ugyanebben a korcsoportban egy másik versenyző 180 karakter/perc sebességgel adta az üzenetet. Az ő pontszáma ezért 78,2 (180:230x100) lesz. Ebben a versenyszámban ez a versenyző 0,9-es szorzót kapott, így a végső pontszáma 78,2 x 0,9 = 73,8 lesz.

Amennyiben adáskor a hibák száma meghaladta a hármat, illetve a javítások száma a tizet, értékeléskor a Függelékben megadott időarányos értékelést kell alkalmazni.

A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

D1.2.12.  Abban az esetben, ha az adás versenyszám értékelésekor, melyről a szervező gondoskodik, két vagy több versenyző azonos pontszámot ért el, helyezésüket a vegyes távirat adásakor elért eredményük dönti el.

D1.3.   Rádióamatőr gyakorlati versenyszám

D1.3.1. A DL4MM által írt RUFZXP program és a VE3NEA által írt MORSE RUNNER program futtatása Windows operációs rendszerrel működő számítógépet igényel. A programokhoz az angol (Standard) karakterkészletet kell beállítani. 

A versenyszámok végrehajtásához legalább egy technikai bírónak jelen kell lenni.

A RUFZXP program esetében minden versenyző két kísérletet tehet, és a jobbik kerül elfogadásra, a MORSE RUNNER program esetében 1 db 10 perces kísérlet kerül végrehajtásra, a magasabb pontszám kerül elfogadásra.

D1.3.2.  A RUFZXP versenyszám végrehajtása

A RUFZ program XP verzióját kell használni.

A versenyző kísérletet tesz 50 - a számítógép által változó sebességgel leadott - hívójel hibátlan vételére és (a klaviatúrán történő gépeléssel) azok visszaigazolására. A versenyző a kezdősebességet maga választhatja meg. A veendő hívójelek számát az eredeti beállítástól (50 hívójel) eltérően, de kategóriánként azonos feltétellel is meg lehet állapítani.

A kísérlet eredményét a program számítja ki, melyet a jelenlévő bírónak az értékelő lapon is rögzítenie kell.

D1.3.3.  A MORSE RUNNER versenyszám végrehajtása

A versenyző 1 x 10 percet versenyezhet, cél ez idő alatt minél több összeköttetés létesítése. Az igazolt összeköttetések után kapott pontot a program jelzi ki, és azt a bírónak az értékelő lapon is rögzítenie kell.

A program menüsorának HST pontját kell alkalmazni, ahol kötött beállítások vannak.

A versenyző által módosítható beállítások:

- callsign (hívójel)           
- QSK
- bandwidth (sávszélesség)
- pitch (hangszín) 
- volume (hangerő)
- speed (sebesség)

 

Fontosabb billentyű funkciók:

Enter: CQ, hívójel/riport, TU funkciók
Insert : hívójel/riport
F2: riport
F3: TU
F5: az ellenállomás hívójele
A hibásan vett karakterek törlése a "back space - visszanyíl",  vagy az  ALT-W billentyűkkel történhet.
Az adás sebessége a program indítását követően az Alt F9-F10 billentyűkkel, míg a vett állomások hangszíne a fel-le nyilakkal változtatható.
CTRL le-fel nyíl: vétel sávszélesség

D1.3.4. Pontszámítás

A legmagasabb pontszámot elért versenyző kap 100 pontot, a többi százalékosan kevesebbet. 

Példa:

  - A RUFZ versenyszám esetében a legjobb versenyző eredménye 31,225 - amelyért 100 pont jár. A másik versenyző eredménye 30,110. Az ő pontja 30,110:31,225x100 = 96,4 lesz.

  -  A MORSE RUNNER versenyszámban esetében a legjobb versenyző 2600 pontot ért el, ez 100 pontot ér. Egy másik versenyző 2300 pontot ért el és ezért 2300:2600x100 = 88,4 pontot kap.

A pontszámot egy tizedes pontossággal kell kiszámítani.

A két versenyszámban elért eredményt összegezni kell. Az így kapott eredmény a versenyző végleges pontszáma.

Abban az esetben, ha két vagy több versenyző azonos pontszámot érne el, helyezésük a rosszabbik kísérletükben elért kedvezőbb eredmény alapján dől el.

 

E         HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

E1.      Egyéni helyezések

A különböző korcsoportokban egyéni bajnoki cím érhető el a következők alapján:

1) vétel versenyszám (a három vétel versenyszám összesített pontszáma alapján)

2) adás versenyszám ( a három adás versenyszám összesített pontszáma alapján)

3) rádióamatőr gyakorlati versenyszám (a két versenyszám során a jobbik kísérletben elért összesített pontszám alapján)

4) összetett eredmény (az előző három versenyszám összesített pontszáma alapján)

E2.      Csapathelyezések

A csapatok helyezését legfeljebb huszonnégy csapattag által elért pontok összege dönti el.

A csapatokat akkor is értékelni kell, ha nem mindegyik korcsoportban indítottak versenyzőket.

A csapatértékelés pontszámítása:

 Az egy csapatba tarozó versenyzők által elért őszpontszám adja meg a sorrendet.

Abban az esetben, ha két vagy több csapat pontjainak összege egyenlő lenne, úgy két azonos helyezés kerül kiadásra.

E3.      Címek és díjak

Amennyiben a verseny országos bajnokság, úgy az első helyezettek (E1. pont szerint) Országos Bajnok címre jogosultak abban az esetben, ha a B2.4. pont kitételei érvényesülnek. A címmel aranyérmet és oklevelet kapnak.

Érem és oklevél akkor is jár, ha a B2.4. pont kitételei nem érvényesülnek.

A korcsoportjukban 2. és 3. helyezést elért versenyzők ezüst, ill. bronzérmet és oklevelet, a 4-6. helyezettek oklevelet kapnak.

Csapatértékelésnél a legjobb csapat kupát és oklevelet, a 2. és 3. csapat oklevelet kap.

 

 F         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

F1.       A verseny eredmények óvása

Óvást nyújthat be a csapatvezető abban az esetben, ha valamely résztvevő vagy a rendező megsértette a versenyszabályokat, ill. ha hibásan lett kiszámítva az eredmény.
Az óvás az előzetes eredményjegyzék kiadása után legkésőbb 30 perccel nyújtható be írásban.
Az óvás ügyében a bírói bizottság dönt a helyszínen. A döntés után az eredményhirdetést meg kell tartani.
A döntés ellen 8 napon belül lehet fellebbezni a MRASZ Titkárságánál.
Ennek eredményéről egy ad hoc bizottság dönt, melyről 30 napon belül értesítenie kell az érdekelteket.

F2. Minden versenyről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyből egy-egy példányt 30 napon belül el kell juttatni a résztvevő csapatoknak és a MRASZ Titkárságnak.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell versenyszámonként és kategóriánként: az indulók nevét, hívójelét, egyesületét, a vett/adott ütemeket és az elért pontszámokat.

A versenyen készült összes dokumentumot 60 napig meg kell őriznie a rendezőnek, hogy esetleges fellebbezés esetén az rendelkezésre álljon.

F3. A rendezőnek biztosítania kell, hogy még az óvási idő letelte előtt az egyesületek csapatvezetői, ha igénylik, megtekinthessék a vétel versenyszám táviratait, ill. az adásértékelő lapokat.

F4. Jelen versenyszabályzat 2011. február 11-től lép érvénybe.

FÜGGELÉK

A   AZ ADÁS VERSENYSZÁMOK IDŐARÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

Az adás versenyszámok esetében azoknak a versenyzőknek, akik túllépik a három hibát vagy a tíz javítási lehetőséget, addig lesz érvényes és értékelhető a távirata, míg az első nem megengedett (negyedik) hibát el nem követik, vagy az első nem megengedett (tizenegyedik) javítást el nem végzik.

Példa:

1) Egy versenyző 210 karakter/perc sebességgel adott, de a 47. másodpercben elkövette a negyedik hibát (közben hétszer javított). Eddig a pillanatig 170 jelet adott le. Igy adássebessége 170 karakter/perc értékben állapítható meg, 3 hibával és 7 javítással, vagyis 0,78-as szorzót kap.

2) Egy másik versenyző 210 karakter/perc sebességgel adott, de a 47. másodpercben megtette a tizenegyedik javítást (közben egy hibája volt). Eddig a pillanatig 170 karaktert adott le. Így az adássebessége 170 jel/perc értékben határozható meg, 10 javítással és 1 hibával, vagyis 0,85-ös szorzót kap.

B         AZ ADÁS SZORZÓK KIALAKÍTÁSA

Az adásra adható maximális szorzó 1,00 lehet, melyből levonható:

-0,05 minden hibáért                                      (max.  3x 0,05 = 0,15)

-0,01 minden javításért                                              (max. 10x 0,01 = 0,1)

-0,01-0,1 szabálytalan ütemű adásért             (max. 10x 0,01 = 0,1)

Az adásszorzó értéke - a levonások figyelembevételével - 0,65 és 1,00 közötti lehet.

            A SZORZÓK TÁBLÁZATA

HIBA              0                       1                    2                      3

JAVITÁS        0 .....10             0 .....10           0......10            0......10 

SZORZÓ         1,00-0,90        0,95-0,85        0,90-0,80        0,85-0,75 

Megjegyzés: Amennyiben a versenyző folyamatosan vagy időnként a jeleket egybe adja, adása szabálytalan ütemű (ritmustalan)a szorzót 0,01-es lépésekben, max. 0,1-del lehet csökkenteni.

Példa:

      Adott üzenet

0 hiba   3 javítás                                                                                    :0,97-es  szorzó

3 hiba   8 javítás                                                                                    :0,77-es szorzó

2 hiba   4 javítás + szabálytalan ütemű adásért 0,04 levonás                :0,82-es szorzó

 

00