A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelete a rádióamatőr szolgálatról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 22. § tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 149. § (3) bekezdésében és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltakra –,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:...........

A teljes 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet letőltése

pdf

Az NMHH-ban bevezetésre került a Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer (STIR), mely mindenki számára elérhető a http://stir.nmhh.hu/ internetes címen.

Ez a fejlesztés jelentősen megkönnyíti a külső felhasználók számára a mintegy 600 oldalas, a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF) rendelet értelmezését, használatát.

A STIR rendszerben – magyarul és angolul – megtekinthető és tanulmányozható az NFFF rendelet mindenkor hatályos verziója. A jogszabály olvasását, értelmezését és a keresett információ gyors megtalálását számos olyan kiegészítő lehetőség könnyíti meg, mint például az 1. melléklet nemzetközi frekvenciafelosztási táblázatában, valamint a 2. melléklet nemzeti frekvenciafelosztási és frekvenciafelhasználási szabályainak táblázatában található interaktív információk (definíciók, hivatkozott dokumentumok, lábjegyzetek, mellékletek) behívhatósága, továbbá a nemzeti felosztási tábla – különböző keresési feltételek szerint történő – egyszerű és összetett lekérdezhetősége, valamint a szintén interaktív grafikai megjelenítés. A rendszer kezelését használati útmutató segíti.

00