Az oldalon található információk megjelenését az NMHH jóváhagyta.
NMHH NEWNMHH válasza az újabb 5 MHz-es kérelemre

pdf download

HATÁROZAT

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (1037 Budapest, Királyhelmec u. 9.) - továbbiakban MRASz - 2017. szeptember 20-án kelt 69/2017 hivatkozási számú kérelmét megvizsgáltam és az alábbi határozatot hoztam:

MRASz kérelmét elutasítom.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezési eljárás díja 5.000 forint. A díjat a Nemzeti Média-, és,Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára kell befizetni. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell.

NMHH információ

nmhh fbNMHH NEW

 

Figyelem!

A mai naptól ismét lehet rádióamatőr engedélykérelmeket küldeni az NMHH-ba!

Rádióamatőr vizsgák statisztikái.

nmhh fb 01

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
vizsgák % % % % % % % % % %
Vizsgát tett személyek száma: 98   102   110   92   108   101   112   92   69   56  
Vizsgázók száma: 73   81   85   70   84   72   77   73   35   35  
Vizsga alkalmak száma: 7   8   7   7   11   10   12   9   11   10  
Kezdő fokozatú vizsgázók száma: 0 0,0 1 1,0 3 2,7 3 3,3 6 5,6 7 6,9 13 12,9 15 14,9 9 8,9 2 2,0
Alap fokozatú vizsgázók száma: 77 78,6 79 77,5 78 70,9 60 65,2 60 55,6 34 33,7 39 38,6 35 34,7 44 43,6 35 34,7
Harec fokozatú vizsgázók száma: 15 15,3 22 21,6 23 20,9 20 21,7 38 35,2 32 31,7 31 30,7 31 30,7 21 20,8 41 40,6
Morze vizsgát tettek száma: 25 25,5 5 4,9 10 9,1 12 13,0 11 10,2 7 6,9 13 12,9 6 5,9 11 10,9 2 2,0
                                         
Jelentkezés                                        
kiegészítő morze vizsgát tettek száma: 4 4,1 0 0,0 0 0,0 2 2,9 0 0,0 3 4,2 1 1,4 0 0,0 2 2,8 0 0,0
morze vizsgával együtt tett vizsga: 21 21,4 5 4,9 10 9,1 9 12,9 11 13,1 8 11,1 12 16,7 6 8,3 9 12,5 2 2,8
pót forgalom 2 2,0 1 1,0 3 2,7 3 4,3 1 1,2 1 1,4 1 1,4 0 0,0 1 1,4 1 1,4
pót jog 3 3,1 2 2,0 5 4,5 5 7,1 9 10,7 3 4,2 1 1,4 10 13,9 8 11,1 10 13,9
pót biztonságtechnika 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 4 5,6 3 4,2 2 2,8
pót műszak 16 16,3 15 14,7 7 6,4 6 8,6 3 3,6 5 6,9 20 27,8 11 15,3 14 19,4 8 11,1
teljes vizsga 75 76,5 83 81,4 85 77,3 74 80,4 79 73,1 70 69,3 82 81,2 73 72,3 99 98,0 54 53,5
                                         
Eredmények:                                        
halasztást kért: 0 0,0 1 1,0 5 4,5 1 1,1 3 2,8 0 0,0 1 1,0 3 3,0 4 4,0 4 4,0
lemondta: 3 3,1 6 5,9 1 0,9 1 1,1 5 4,6 6 5,9 9 8,9 4 4,0 12 11,9 6 5,9
nem jelent meg: 5 5,1 14 13,7 16 14,5 9 9,8 6 5,6 16 15,8 35 34,7 14 13,9 14 13,9 13 12,9
pót forgalom: 1 1,0 2 2,0 3 2,7 3 3,3 1 0,9 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0
pót gyakorlat: 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
pót jogi ismeretek: 3 3,1 2 2,0 5 4,5 3 3,3 8 7,4 3 3,0 4 4,0 5 5,0 9 8,9 10 9,9
pót biztonságtechnikai ismeretek: 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,1 1 0,9 0 0,0 0 0,0 3 3,0 3 3,0 2 2,0
pót műszaki ismeretek: 15 15,3 7 6,9 8 7,3 3 3,3 4 3,7 7 6,9 13 12,9 0 0,0 13 12,9 5 5,0
sikeres: 52 53,1 53 52,0 56 50,9 53 57,6 62 57,4 42 41,6 42 41,6 42 41,6 51 50,5 40 39,6
sikertelen: 14 14,3 16 15,7 14 12,7 18 19,6 25 23,1 23 22,8 28 27,7 24 23,8 24 23,8 31 30,7
                                         
a jelentkezők száma                                        
Budapesti lakosok: 32 32,7 10 9,8 23 20,9 25 27,2 15 13,9 22 21,8 53 52,5 16 15,8 18 17,8 13 12,9
20 évnél fiatalabb: 17 17,3 10 9,8 14 12,7 8 8,7 9 8,3 10 9,9 11 10,9 3 3,0 6 5,9 2 2,0
20-25 év közötti: 8 8,2 11 10,8 16 14,5 14 15,2 4 3,7 12 11,9 6 5,9 2 2,0 3 3,0 10 9,9
25-30 év közötti: 12 12,2 30 29,4 11 10,0 14 15,2 7 6,5 3 3,0 8 7,9 8 7,9 7 6,9 5 5,0
30-35 év közötti: 12 12,2 22 21,6 17 15,5 12 13,0 12 11,1 9 8,9 8 7,9 2 2,0 6 5,9 3 3,0
35-40 év közötti: 9 9,2 9 8,8 14 12,7 18 19,6 14 13,0 16 15,8 10 9,9 9 8,9 15 14,9 8 7,9
40-60 év közötti: 30 30,6 23 22,5 28 25,5 15 16,3 34 31,5 20 19,8 29 28,7 19 18,8 14 13,9 12 11,9
60 évnél idősebb: 9 9,2 6 5,9 10 9,1 7 7,6 8 7,4 6 5,9 14 13,9 13 12,9 11 10,9 8 7,9

Megérkeztek az NMHH-tól az új űrlapok

 

Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára pdf download
Adatlap természetes személy rádióamatőr engedély iránti kérelméhez pdf download
Adatlap rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelméhez pdf download
Különleges amatőr engedély iránti kérelemhez pdf download
Application form for radio amateur licence for natural person pdf download
00