Kincses Ferenc HA5MY nekrológ

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Silent Key


ha5my sk

Kincses Ferenc, akit mindenki csak Ferinek ismert és szólított, 1956. május 22.-én született Budapesten. Középiskolás éveit Keszthelyen töltötte. A rádióforgalmazás iránti érdeklődése vezette a helyi rádióamatőr klubba, ahol a HA2KRL hívójelű állomás operátoraként sajátította el a forgalmazási tudnivalókat. Jó érzéke volt a morze-jelek adásához és vételéhez, hamarosan sikeres vizsgát tett és megkapta az első, HA7UX egyéni hívójelét.

Visszatérve Budapestre, több rádióklubban is aktívan tevékenykedett. Huzamosabb ideig forgalmazott egyebek mellett a HA5KFL hívójellel az Izzó Rádióklubból. Én jómagam is ott találkoztam vele először, valamikor a 70 évek közepe táján. Kellő felkészültséggel, nagy odaadással vett részt hazai és nemzetközi versenyeken, ismereteit szívesen megosztotta, de tanulni sem volt rest másoktól. Ennek a tulajdonságának és szűnni nem akaró lelkesedésének köszönhetően, hamarosan ismertté vált nemcsak a magyar rádióamatőrök körében, hanem külföldön is. Tapasztalatszerzés vezérelte akkor is, amikor a HA5KKC klubból forgalmazott.

1980-ban HA5MY-ra változott a hívójele. Még ebben az évben kinevezték az MHSZ Budapest 14. Kerületi Telefongyár Rádióklub titkárának. Vezetésével a klub jól felszerelt, modern tantermében sorköteleseknek és a rádiózás iránt érdeklődő fiataloknak tanítottak morzét és forgalmazási ismereteket, így nevelve őket rádióamatőrökké. Ebben az időben a rádióklub közösségi állomása a HA5KLF nagyon sikeres volt az éterben, tapasztalatainak átadásával és kamatoztatásával számos hazai és nemzetközi versenyen értek el komoly eredményeket. A klub főállású titkáraként tevékenykedett tíz éven keresztül 1990-ig, az MHSZ megszűnéséig.

1988-ban szervezője és vezetője volt a vasfüggöny mögötti első vietnámi rádióamatőr expedíciónak, az 1988 - Vietnam DX-Pedition-nek, melynek keretében négy rádióamatőr, HA5MY, HA5WA, HA5PP és HA5BBC Vietnámba, Hanoiba utazott, hogy arról az egzotikus helyszínről kuriózumnak számító rádiós kapcsolatokat létesítsenek a világ minden tájáról. 1988. október 23. és november 28. között mintegy 63 000 kapcsolatot teremtettek a 3W8DX és a 3W8CW hívójelekkel. Részt vettek a CQ-WW-DX-en SSB és CW fordulóban, és a Japán DX versenyen. Az expedíciót az az évi, világ legjobb rádióamatőr expedíciójának választották.

1990 és 2009 között tagja volt a MRASZ-nak, annak Minősítő Bizottságában tevékenykedett.

2013-tól 2017-ig többekkel együtt a HG7T hívójelű,  Németh Tibi, HA7TM által létrehozott, szép környezetben található versenyállomáson operátorkodott.

A rádióforgalmi munka mellett Feri bekapcsolódott a HST szakág munkájába is, két alkalommal nyerte a Puskás Tivadar Budapest bajnokságot, nyílt kategóriában. Lelkesen töltötte le a versenyprogramokat, készült a gyorstávírász országos bajnoki cím megszerzésére. Ez év februárjában már veterán férfi kategóriában indulhatott volna, ám betegsége ebben megakadályozta. Januárban még részt vett kedvenc magyar versenyén, a HA-OB-n, amit technikai problémái ellenére nagyon élvezett most is, mint korábban. 

Az utóbbi időben egészségi állapota sajnálatos módon nagyon megromlott, amelyen csak súlyos műtét árán lehetett volna segíteni. Szervezete azonban nem tudta megvárni ezt a lehetőséget, 2017. február 21-én billentyűje örökre elhallgatott!

Valamennyi rádióamatőr nevében köszönjük neked, amit közös ügyünk érdekében tettél! Hozzátartozóid, rokonaid mellett gyászol téged az egész magyar rádióamatőr társadalom!

Kedves Feri, HA5MY nyugodjál békében!

Emléked kegyelettel megőrizzük!

00