MEGHÍVÓ A MRASZ 2015. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Hírek

A Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége az Alapszabály 11.§ (1) bekezdésének megfelelően összehívja a MRASZ rendes éves közgyűlését 2015. március 21-én 10 órára.

A közgyűlés helyszíne: Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 1097 Budapest, Gyáli út 22.

Megközelíthető: a 81-es busszal az Ecseri úti metró (M3) megállótól indulva, leszállás a Zombori utcánál, vagy gépkocsival az Ecseri út felől.

 

A közgyűlés napirendje:

  1. A 2014. évi elnökségi beszámoló megvitatása, elfogadása.

  2. A Gazdasági, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása.

  3. A 2014. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.

  4. A 2015. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.

  5. Az egyesületektől jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

  6. A szövetség új elnökségi tagjának a megválasztása.

 

A közgyűlésen, a tagegyesület - az Alapszabály 12. §-ában előírtak szerint delegált - képviselőjével vehet részt és gyakorolhatja az Alapszabály 9. § (1) bekezdésének b), c) és d) pontjaiban meghatározott jogokat. A szövetség rendes tagjai delegált képviselőjének a mandátumvizsgáló bizottságnál (a regisztrációnál) hitelt érdemlően írásban igazolnia kell delegált képviselői jogosultságát az Alapszabály11. § (7) bekezdésében, valamint 12. § (1), (2), (3) és (5) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembevételével.

A tagegyesületi képviselők szavazati joggal, a MRASZ tagegyesületi tagok és a pártolók megfigyelőként vehetnek részt a közgyűlésen. Tanácskozási jog illeti meg az ASZ 11. § (18) bekezdésében felsorolt személyeket.

Ha a közgyűlés a kitűzött időponthoz képest 1 óra elteltével nem lenne határozatképes, úgy ezen időponttól kezdődően ismételt közgyűlést tartunk ugyanezen a helyen, az eredeti napirenddel, amennyiben a delegált képviselők egyötöde jelen van, az Alapszabály 11. § (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Az Elnökséghez határidőre beérkező közgyűlési javaslatokról tájékoztatást adunk.

A MRASZ Elnökségének nevében:

Felber Gyula, HA1TJ sk.
elnök

00