BERZSENYI BÉLA (HA5EB) Nekrológ

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

ha5eb sk

BERZSENYI BÉLA
(1932-2017)

Berzsenyi Béla (ex HA5EB) a Magyar Rádiómatör Szövetség és az FMV Rádióklub örökös tiszteletbeli elnöke volt. Az URH sávokon folytatott kísérletei és elért eredményei a rádióamatőr tevékenység fejlesztését szolgálták 1957-től. A 2,3 GHz-n és a 10 GHz-n létesített összeköttetések hosszú ideig az európai elsőséget is jelentették.

Az IARU tagja lett 1936-ban a MRASZ jogelődje. Béla fontosnak tartotta, hogy a MRASZ teljesjogú tagként képviselhesse a magyarországi rádióamatőröket világszerte, a feladatok megoldásában és az eredmények elismertetésében. A MRASZ elnökség munkájában 1968-tól vett részt. A társadalmi és szövetségi átalakulások során számtalan elvi-, szervezeti-, vagyoni és működési szabály kialakítását, mint Elnök irányitotta és küzdött azok elfogadtatásáért 1988-1998 között. A helyenként nehéz kompromisszumnak tűnő megoldásokat az idő többnyire igazolta.

A Finommechanikai Vállalat rádióklubját 1959-től vezette. Magyarországon az elsők között hoztak létre versenyállomást társaival Dobogókőn, ami az irányitásával megalakitott FMV Rádióklub működésének alapja ma is.

Béla!

Szellemi tudásoddal segitetted elméleti fejlődésünket. Gyakorlati irányitó elkötelezettségeddel gyarapitottad lehetőségeinket. Az emberi kapcsolatok alapját jelentő összeköttetés, a QSO lehetősége közös jutalmunk, amiben jelentős részed van. Köszönjük.

Nyugodj békében.

A Magyar Rádióamatőr Szövetség Bírói Bizottság közleménye II.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

A MRASZ Bírói Bizottság tájékoztatja az érintett versenybírókat akiknek a hatályos minősítésük 2017. december 31-i hatállyal lejár, hogy részükre 2017. november hónapban az alábbi időpontokban és helyszínen továbbképzéssel egybekötött bírói vizsgát tart.

A lejáró minősítések jegyzékét a MRASZ honlapján közzétettük.

A Bírói vizsgák időpontja és helyszíne:

1. Időpont: 2017. november 28. kedd 17:00
hely: Budapest III. Királyhelmec u. 9. (MRASZ Székház)

Jelenkezés: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Időpont: 2017november 23. csütörtök 17:00
hely: Budapest XIII. Dagály u. 11.

Jelenkezés: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérjük a jelentkezéseket az időpont előtt legkésőbb két nappal küldjétek meg, hogy a feltételeket zavartalanul biztosítani tudjuk.

A bírói ügyekben rendelkezésetekre áll: Nagy József a MRASZ BB elnöke. (T: 06-30-201-4643,             E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A MRASZ Bírói Bizottsága igény esetén a Bírói Szabályzat 9.2.3 pontja szerint :

„A vizsga helyét a rendező szerv adja meg. Bírói vizsga bármikor, bárhol tartható, ha azon minimálisan 5 fő részt vesz, és azzal előzőleg a MRASZ Bírói Bizottság egyetértett. A MRASZ Bírói Bizottság a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételt biztosítja.”

is tarthat beszámoló vizsgákat. Ehhez az szükséges, hogy az érintettek igényüket jelezzék a MRASZ Bírói Bizottsága felé és előzőleg egyeztessük a biztosított helyszínt és időpontot.

A további időpontokat a MRASZ honlapján közzétesszük.

Budapest 2017. november 8.

                                                                                                              MRASZ Bírói Bizottsága

Felhívás jelöltállításra.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Az alábbi levelet a MRASZ tagegyesületeinek vezetői kapták:

Kedves Barátom!

Tájékoztatlak, hogy 2018. március 24-én a Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnökének, Elnökségének és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának mandátuma lejár.
A szövetség elnöksége a 2017.október 30-i elnökségi ülésén megválasztotta a következő választásra a jelölőbizottságot (JB). A bizottság elnöke Molnár Csaba HA6PX, tagjai Balogh Sándor HA5BLK és Holop Attila HA2NA.

A bizottság a tagegyesületeket felhívja jelöltállításra az alábbi tisztségekre:
                elnök,
                alelnökök (2 fő)
                elnökségi tag (4 fő)
                Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök
                Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag (2 fő).

Kérem, hogy a mellékelt adatlapon (ha szükséges az adatlapokat sokszorosítva) a tagegyesületek tegyék meg jelöléseiket legkésőbb 2018 február 15-ig. (Egy tagegyesület több) jelöltet is állíthat.
Az ajánlás érvényes amennyiben megfelel a szövetség alapszabályának és a választási szabályzatnak. VSZ 3.2:
"A tagegyesület ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló és az ajánlott személy nevét, elérhetőségét, a tisztséget, amelynek betöltésére az ajánlás vonatkozik, és indokolást arra vonatkozóan, hogy az ajánló az ajánlott személyt miért tartja alkalmasnak az adott tisztség betöltésére. Az ajánlott személy nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy az adott tagegyesület rendes tagja, valamint a MRaSz tagnyilvántartásban a szövetség regisztrált tagja, továbbá utalást arra, hogy az adott tisztségbe történő megválasztása esetén a feladatokat ellátja. Ha az ajánlás hiányos, a JB felhívja az ajánlót, hogy ajánlása csak akkor érvényes, ha a hiányokat pótolja."

A JB a jelöltekkel, a jelölő szervezetek képviselőivel és általában minden tagszervezet képviselőjével találkozókat tervez, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk a jelöltállítással kapcsolatban.

A MRASZ honlapján külön menüpontot hozunk létre ahol a választással kapcsolatos dokumentumokat összegyűjtjük, közérdekű információkat helyezünk el:
http://www.mrasz.hu/mrasz-tisztujitas-2018

Kérjük észrevételeiteket, kérdéseiteket a jelölőbizottság e-mail címére küldjétek:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ajánlólapokat szkennelve ugyanerre a címre kérjük, és az eredeti hiánytalan adatlapokat február 15-ig kérjük a szövetség titkárságára eljuttatni. (1037 Budapest, Királyhelmec út 9.)

A bizottság tagjai a jelöléssel kapcsolatos kérdésekben állnak rendelkezésetekre:

HA2NA Attila 20 593 74 71
HA5BLK Sanyi 30 930 54 80
HA6PX Csaba 30 466 33 49

Budapest, 2017.október 24.

                                                                                                                             Molnár Csaba

NMHH válasza az újabb 5 MHz-es kérelemre

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

pdf download

HATÁROZAT

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (1037 Budapest, Királyhelmec u. 9.) - továbbiakban MRASz - 2017. szeptember 20-án kelt 69/2017 hivatkozási számú kérelmét megvizsgáltam és az alábbi határozatot hoztam:

MRASz kérelmét elutasítom.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezési eljárás díja 5.000 forint. A díjat a Nemzeti Média-, és,Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára kell befizetni. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell.

Év végi pályázat utánpótlással foglalkozó klubok részére!

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

398A8595A 2017-re tervezett, utánpótlásra fordítható összeg ez évben nem merült ki, a nyári tábor elmaradása miatt.

A Szövetség ebből az összegből pályázatot ír ki azon tagegyesületeink részére, amelyek gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak.

A pályázatban eszköz támogatásra van lehetőség, tehát pl. műszer, fogyóanyag, építőkészlet, antenna... számlával igazolt vásárlását tudjuk segíteni.

A pályázatban előnyt élveznek:

-Akik az elmúlt években kevesebb támogatást kaptak;
-Rádióversenyeken, aktivitásokon a sávokban hallhatóak;
-Ahol a gyerekek amatőr vizsgát tettek.

A pályázaton való részvételhez kérem írjatok egy rövid (fél oldalas) kérést, mire fordítanátok az összeget, hogy szolgálja ez az utánpótlási munkátokat, hány gyermekkel foglalkozok.

A pályázat teljes összege közel 300 000 Ft, amelyet a jelentkezők között osztunk meg.
3-4 jelentkezőre számítunk, ezért az igényelt összeg lehetőleg ne haladja meg a 70-100 000 Forintot.

A jelentkezéseket, kérdéseket küldjétek a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre

A pályázati anyagok beérkezésének határideje:
2017 November 15.

A pályázat elbírálása: 2017 December 01.
A pályázat lezárása: 2017 December 15.

73, Balogh Sándor

00