Celebration of 90 years with IARU

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

oz90iaru

Celebration of 90 years with International Amateur Radio Union

SPECIAL EVENT CALL OZ9ØIARU


On the occasion of the 90th anniversary of IARU, Danish radio amateurs will be QRV with a special event call, OZ9ØIARU, in the period from January 1st until December 31st, 2015

6th National Scout Jamboree in Brazil, from January 11th to 16th

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Kedves cserkész testvérek!

py2rarA brazil cserkészek és a Nemzeti Rádió Cserkész csapata meghívja az amatőr rádiósokat, klubokat, szövetségeket és cserkészeket, hogy vegyenek részt a 2015. január 11 és 16 között megrendezésre kerülő nemzeti cserkész dzsemborin, amely észak-kelet Braziliában Rio Grande do Norte állam fővárosában, Natalban található cserkésztáborban lesz. A táborba kitelepülő állomás a PSØ6J.

2015 BUÉK AKTIVITÁS

Írta: MRASZ.


2015 BUÉK AKTIVITÁS KIÍRÁSA

 

A MOM Rádióklub és a Jászsági Rádiósok Egyesületének szervezésében 2014. december 29. napján BUÉK Aktivitást rendezünk.

Az Aktivitás kezdete helyi idő szerint 17 óra 00 perc.
Az Aktivitás üzemmódja kizárólag FM.

Frekvenciák: 145.250-145.575MHz, kivéve 145.500MHz

Egy hívójellel egy csatornán 20 perc tartózkodást tervezünk. Amennyiben a hívások nem férnek bele a 20 perces intervallumba, úgy néhány perccel meghosszabbíthatjuk az adott frekvencián történő forgalmazást. A frekvenciákon előre láthatólag 8 különböző hívójel lesz hallható.

Az összeköttetéseknek minimálisan tartalmazni kell: mindkét állomás hívójelét, adott és vett riportot és hogy elhangozzon a BUÉK jókívánság.

2017. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Tisztelt Amatőrtárs!

Kérünk, hogy hívójeleidet a befizetési csekkre írjad rá, mert 2017. –től a QSL iroda csak ehhez tartozó lapokat kezeli.

2017. évben is várunk sorainkba.

A 2017. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület, vagy a pártoló fizet meg az alábbiak szerint:

2. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyévet megelőző év november 1.-ig kell befizetni. A tagok és azok természetes személy tagjai névjegyzékét évente november 1- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell küldeni a szövetség nyilvántartása részére. Egész éves tagság csak november 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.

3. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:

a. Egyesületi díj, mely évente 3 db, a tagegyesület (klub) által üzemeltetett, és részére szóló közösségi hívójel díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
b. Személyi díj, melyet a tárgyévben minden egyes bejelentett tagegyesületi tagja után kell az egyesületnek megfizetnie. Ez a bejelentett személy 3 db saját hívójelének díjtalan regisztrációját is tartalmazza.

4. 2017. évi tagdíj:

 

- egyesületi díj:  12.000 Ft
- személyi díj, pártolói hozzájárulás:  12.400 Ft
- hetven év alatti nyugdíjas:  9.300 Ft
- hetven év feletti nyugdíjas  5.200 Ft
- nappali tagozatos diákoknak a személyi díj: 2.060 Ft


- Az egyesület tagja egyénileg nem fizetheti be a díjat.

- A pártolók esetében minden egyes pártoló maga fizeti meg a hozzájárulást közvetlenül a titkárságnak.

- Tagdíj és/vagy személyi díj, pártolói hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

- Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági vagy pártolói viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte.

5. Ha az egyesület nem rendelkezik tíz fő regisztrált taggal, úgy a hiányzó személyek után a teljes személyi díj összegét kell megfizetni.

6. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

7. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, diákstátusz esetén diákigazolvány fénymásolata az elfogadott) az adott év november 1.-re vonatkoztatva mind a személyi díj és pártolói hozzájárulás esetében igazolni kell.

8. Az év közben belépők, negyedéves bontású személyi díj megfizetése az elfogadott. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de nem fizette be a tagdíját november 1.-ig az nem számít új belépőnek, és arra nem vonatkozik a negyedéves bontású személyi díjkedvezmény. A tagsági viszony változása esetén, ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.

9. A pártolók hozzájárulásának a minimuma a 4. pontban meghatározott összegnek a reájuk vonatkozó része.

10. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági viszonyt módosítani.

11. Minden évben az előző évi infláció mértékével emelkedik a tagdíj mértéke a MRASZ 2014. 03.22 - án megtartott közgyűlésének a K-9/2014. sz. határozata alapján lép hatályba

A MRASZ Elnöksége

2018. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Tisztelt Amatőrtárs!

Kérünk, hogy hívójeleidet a befizetési csekkre írjad rá, mert 2015. –től a QSL iroda csak ehhez tartozó lapokat kezeli.

2018. évben is várunk sorainkba.

A 2018. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület, vagy a pártoló fizet meg az alábbiak szerint:

2. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyévet megelőző év november 1.-ig kell befizetni. A tagok és azok természetes személy tagjai névjegyzékét évente november 1- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell küldeni a szövetség nyilvántartása részére. Egész éves tagság csak november 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.

3. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:

a. Egyesületi díj, mely évente 3 db, a tagegyesület (klub) által üzemeltetett, és részére szóló közösségi hívójel díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
b. Személyi díj, melyet a tárgyévben minden egyes bejelentett tagegyesületi tagja után kell az egyesületnek megfizetnie. Ez a bejelentett személy 3 db saját hívójelének díjtalan regisztrációját is tartalmazza.

4. 2018. évi tagdíj:

 

- egyesületi díj:  12.000 Ft
- személyi díj, pártolói hozzájárulás:  12.450 Ft
- hetven év alatti nyugdíjas:  9.340 Ft
- hetven év feletti nyugdíjas  5.220 Ft
- nappali tagozatos diákoknak a személyi díj: 2.070 Ft
- QSL irodahasználói hozzájárulás: (független az életkortól és belépés idejétől) 12.450 Ft


- Az egyesület tagja egyénileg nem fizetheti be a díjat.

- A pártolók esetében minden egyes pártoló maga fizeti meg a hozzájárulást közvetlenül a titkárságnak.

- Tagdíj és/vagy személyi díj, pártolói hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

- Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági vagy pártolói viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte.

5. Ha az egyesület nem rendelkezik tíz fő regisztrált taggal, úgy a hiányzó személyek után a teljes személyi díj összegét kell megfizetni.

6. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

7. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, diákstátusz esetén diákigazolvány fénymásolata az elfogadott) az adott év november 1.-re vonatkoztatva mind a személyi díj és pártolói hozzájárulás esetében igazolni kell.

8. Az év közben belépők, negyedéves bontású személyi díj megfizetése az elfogadott. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de nem fizette be a tagdíját november 1.-ig az nem számít új belépőnek, és arra nem vonatkozik a negyedéves bontású személyi díjkedvezmény. A tagsági viszony változása esetén, ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.

9. A pártolók hozzájárulásának a minimuma a 4. pontban meghatározott összegnek a reájuk vonatkozó része.

10. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági viszonyt módosítani.

A fenti határozat a MRASZ 2014. 03.22 - én megtartott közgyűlésének a K-9/2014. sz. határozata alapján lép hatályba

A MRASZ Elnöksége

00