2018. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Tisztelt Amatőrtárs!

Kérünk, hogy hívójeleidet a befizetési csekkre írjad rá, mert 2015. –től a QSL iroda csak ehhez tartozó lapokat kezeli.

2018. évben is várunk sorainkba.

A 2018. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület, vagy a pártoló fizet meg az alábbiak szerint:

2. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyévet megelőző év november 1.-ig kell befizetni. A tagok és azok természetes személy tagjai névjegyzékét évente november 1- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell küldeni a szövetség nyilvántartása részére. Egész éves tagság csak november 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.

3. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:

a. Egyesületi díj, mely évente 3 db, a tagegyesület (klub) által üzemeltetett, és részére szóló közösségi hívójel díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
b. Személyi díj, melyet a tárgyévben minden egyes bejelentett tagegyesületi tagja után kell az egyesületnek megfizetnie. Ez a bejelentett személy 3 db saját hívójelének díjtalan regisztrációját is tartalmazza.

4. 2018. évi tagdíj:

 

- egyesületi díj:  12.000 Ft
- személyi díj, pártolói hozzájárulás:  12.450 Ft
- hetven év alatti nyugdíjas:  9.340 Ft
- hetven év feletti nyugdíjas  5.220 Ft
- nappali tagozatos diákoknak a személyi díj: 2.070 Ft
- QSL irodahasználói hozzájárulás: (független az életkortól és belépés idejétől) 12.450 Ft


- Az egyesület tagja egyénileg nem fizetheti be a díjat.

- A pártolók esetében minden egyes pártoló maga fizeti meg a hozzájárulást közvetlenül a titkárságnak.

- Tagdíj és/vagy személyi díj, pártolói hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

- Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági vagy pártolói viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte.

5. Ha az egyesület nem rendelkezik tíz fő regisztrált taggal, úgy a hiányzó személyek után a teljes személyi díj összegét kell megfizetni.

6. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

7. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, diákstátusz esetén diákigazolvány fénymásolata az elfogadott) az adott év november 1.-re vonatkoztatva mind a személyi díj és pártolói hozzájárulás esetében igazolni kell.

8. Az év közben belépők, negyedéves bontású személyi díj megfizetése az elfogadott. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de nem fizette be a tagdíját november 1.-ig az nem számít új belépőnek, és arra nem vonatkozik a negyedéves bontású személyi díjkedvezmény. A tagsági viszony változása esetén, ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.

9. A pártolók hozzájárulásának a minimuma a 4. pontban meghatározott összegnek a reájuk vonatkozó része.

10. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági viszonyt módosítani.

A fenti határozat a MRASZ 2014. 03.22 - én megtartott közgyűlésének a K-9/2014. sz. határozata alapján lép hatályba

A MRASZ Elnöksége

A Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) 1. Körzetének 23. Konferenciája

Írta: Berzsenyi László, HA5EA.

Szeptember 20. - 26. között a bulgáriai Albena üdülőhelyen tartotta 3 évente esedé­kes konferenciáját az IARU - Európát, Afrikát és a Közel-Keletet magába foglaló - 1. Körzete. A Bolgár Rádióamatőr Szövetség (BFRA) által szervezett konferencián 43 tagszövetség küldöttel és további 17 tagszövetség meghatalmazottal képviseltette magát. A MRASZ küldötte a Makedón Szövetséget is képviselte, meghatalmazott­ként.

A nyitó plenáris ülésen video üzenetben köszöntötte a résztvevőeket Dr. Hamadoun I. Touré, HB9EHT, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) főtitkára. Rövid köszöntő beszédet mondott: Mátyás Attila igazgató, HB9IAJ/OM1AM, az ITU képviseletében; Tim John Ellam, VE6SH/G4HUA, az IARU elnöke; Hans Blondeel Timmerman, PB2T, az 1. Körzet Végrehajtó Bizottságának (VB) elnöke; Viktor Cenkov, LZ3NN a BFRA elnöke; Encso Goszpodinov, a humanitárius ügyek európai biztosi posztjára bolgár részről jelölt személy képviseletében, valamint Andreana Atanaszova a bolgár Hírközlés szabályozási Bizottság (CRC) elnökének tanácsadója.

A megbeszélések a sokéves gyakorlatnak megfelelően bizottságokban és munkacsoportokban folytak a tagszövetségek által előzetesen beküldött dokumentumok alapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (SZÁMÍTÓGÉPEKRE)

Írta: MRASZ.

Pályázati felhívás!

/Kivonat!…Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet

„Számítógép: a mindennapi társ 7” címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő, elavult gépek, egyúttal a Windows XP rendszer korszerűbbre váltását.

Pályázati keret: Az Országos Informatikai Programirodát üzemeltető Arminiki Kft és szerződött partnerei (partnerek listájához lásd a weboldalt: www.oip.hu) kínálatából összeállított komplex számítógépes szolgáltatáscsomagok. Figyelembe véve a Windows XP támogatásának megszűnése miatti megnövekedett igényeket, az itt közölt tartalommal és árszínvonalon 3000 db számítógépet magába foglaló számítógépes szolgáltatáscsomag érhető el, melyből az alábbi feltételekkel lehet pályázni.

MRC Műszaki Nap 2014. november 8.

Írta: BME.

MRC Műszaki Nap 2014. november 8.

Kezdés: 10:00 CET

 Előadások:

dr. Gschwindt András HA5WH: Megemlékezés az MRC alapításának a 90. évfordulójáról.
Dudás Levente HA7WEN: Masat-1 és BME-1 hírek.
Herbert Ferenc HA5AND: A rádióamatőr és a napelemek.
Ing. Illés József OM3BC: Az APRS és alkalmazása.
Kölcsey (Bogyó) István HA0DU: A hullámterjedési módok felismerése és kihasználhatósága 50 MHz-en.

Jánosy János Sebestyén HA5GN konzultációt tart az életvédelem, földelések, zajvédelem, antennaillesztés összefüggéseiről.

Narrátor: dr. Gschwindt András

HST-EB MONTENEGRO 2014

Írta: HA5BA.

HST-EB MONTENEGRO 2014

A montenegrói HST EB-n Provics Ferenc HA8KW Morse Runnerből aranyérmes lett, adásban második helyezést ért el!!!

A HST válogatott újonca, Varró Tamás HA8RT Morse Runnerből ezüstérmes!

Gratulálunk!

/HA5BA/

00